2000 girişli kaç yaşında emekli olur / Emeklilik Hesaplama (Ne Zaman Emekli Olurum) - monash.pw

2000 Girişli Kaç Yaşında Emekli Olur

2000 girişli kaç yaşında emekli olur

Kim Ne Zaman Emekli Olacak?

Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, yıl yıl, yaş yaş kimin ne zaman emekli olacağına dair ayrıntılı tabloyu köşesine taşıdı.

 

 


yılında kadınlar 38 erkekler de 43 yaşında emekli olabiliyordu. Yeni yasal düzenleme ile kademeli olarak yükseltilen yaşı 1 Ocak 'de 65 olacak.

İşte Hürriyet yazarı Şükrü Kızılot'un 'Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek' başlıklı o satırları.

Emeklilik konusu, neredeyse herkesi yakından ilgilendiriyor.

Sosyal güvenlikle ilgili açıkların artması gerekçe gösterilerek, emeklilik koşulları sürekli ağırlaştırıldı.

8 Eylül tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. O tarihten sonra emeklilik koşulları ağırlaştırıldıkça, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün sayısı yükseltildi.

Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak.

Bu yazı dizisinde, sosyal güvenlik sistemine ilişkin temel konuları ve 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde emeklilik koşullarını mümkün olduğunca basit bir dille ve örneklerle siz okurlarımıza aktarmayı amaçladık.

Yazı dizisi içerisinde ilk ele alacağımız konu eski ismiyle SSK, yeni yasada belirtilen şekliyle 4/a'ya tabi olanların emeklilik durumları olacak.

SSK'da (4/A) kim ne zaman nasıl emekli olabiliyor?

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN ÖNEMİ
Eski adıyla SSK, yeni adıyla 4/a statüsünden emeklilik için üç ayrı tarihe göre emeklilik koşulu aranıyor.

Bu nedenle, emeklilik yaşınız ve prim gün sayınızın hesaplanabilmesi için, sigortalı çalışmaya başladığınız tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süreniz önemli.

Buna göre üç farklı tarih karşımıza çıkmakta;

1) 8 Eylül öncesinde sigortalı olanların durumu,

2) 8 Eylül ile 30 Nisan arasında sigortalı olanların durumu,

3) 30 Nisan sonrasında sigortalı olanların durumu.

YUKARIDAKİ ŞEÇENEKLERDEN SİZE UYGUN OLANA GÖRE EMEKLİLİK DURUMUNUZU KENDİNİZ HESAPLAYABİLİRSİNİZ.

80'li ve 90'lı yıllarÖRNEK: 15 Nisan 'da sigortalı çalışmaya başlayan bir kadın, tabloya göre; - 20 yıl sigortalılık süresini, - prim gün sayısını ve - 46 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

Söz konusu koşullardan tamamı birlikte sağlanmalı. Örneğimizdeki kişi, bugün itibariyle 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş. Ancak prim gün sayısını da doldurmuş olsa bile, 46 yaşından küçükse emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyecek.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK
23 Mayıs tarihinde 15 yıldan beri sigortalı olup kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran ve sigortalılık süresince en az gün prim ödemiş bulunan sigortalılar diledikleri tarihte yaştan emekli olabiliyorlar.

23 Mayıs tarihinde yaş haddinden emeklilik koşullarını sağlayama-yanlar için 15 yıllık sigortalılık süresi ve prim günü ile kadın için 50, erkek için 55 yaş koşullarınıı sağladıkları tarihe göre kademeli geçiş öngörülmüş olup, kademeli geçiş koşulları tabloda verilmiştir.

8 Eylül 'dan önce sigortalı olanlar8 Eylül 'dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.

8 Eylül itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi.

KADINLARIN DURUMU
8 Eylül tarihi itibariyle 18 yıl ve daha fazla süre sigortalı olan, başka bir ifadeyle sigorta başlangıcı 8 Eylül ve daha eski bir tarih olan kadın sigortalılar "mezarda emeklilik" yasasına tabi değil. Yani eski yasa koşullarıyla emekli olacaklar. Eski Yasaya göre 20 yıl sigortalılık süresi ve gün prim koşulunu birlikte sağladığı tarihte yaş koşulu aranmaksızın emekli olacaklar.

15 yıllık sigortalılık süresi, gün prim ödeme ve 50 yaş koşullarını sağlayan kadın sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.

ERKEKLERİN DURUMU
8 Eylül tarihi itibariyle 23 yıldan fazla süre sigortalı olan, başka anlatımla sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül ve daha eski bir tarih olan erkek sigortalılar; "mezarda emeklilik" yasasına tabi olmadan, eski yasa koşullarıyla emekli olacak.
Eski yasaya göre, 25 yıl sigortalılık süresi ve gün prim ödemesini tamamlayan erkek sigortalı yaş aranmadan emekli olacak. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık süresi, gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını tamamlayan erkek sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK KOŞULLARINA TABİ OLANLAR
8 Eylül öncesi işe başlamış olmakla birlikte 8 Eylül itibariyle sigortalılık süresi 18 yıldan az olan kadın sigortalılar ile sigortalılık süresi 23 yıldan az olan erkek sigortalılar; sigorta başlangıç tarihinizi aşağıdaki tablodan bulup, karşısında yazan sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim gün sayısını doldurmanız halinde, emeklilik hakkını elde etmiş oluyorsunuz.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK
8 Eylül ile 30 Mayıs arasında sigortalı çalışmaya başlayanlar, aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde yaş haddinden emeklilik hakkını elde etmiş olacaklar;

- Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını dolduracak,

- 25 yıldan beri sigortalı bulunulacak,

- En az gün prim ödemesi yapılmış olacak.

1 Mayıs ve sonrası işe başlayanlar için emeklilik uzak bir hayal'de yürürlüğe giren, yeni Sosyal Güvenlik Kanunu'na göre,1 Mayıs ve sonrasında iş hayatına adımını atanlar için emeklilik koşulları oldukça ağır.

1 Mayıs ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar, 31 Aralık tarihine kadar en az gün prim ödemiş olmak koşuluyla; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

gün prim ödeme koşulunu 31 Aralık tarihinden sonra yerine getirenler ise prim ödeme koşulunu yerine getirdikleri tarih aralığına göre kademelendirilen yaşı doldurduklarında emekli olabilecekler. Tabloda da görüldüğü üzere, 31 Aralık tarihine kadar, prim günü koşullarını sağlayamayanlar için emeklilik koşulları her yıl ağırlaşıyor.

İlk defa 30 Nisan tarihinde sonra sigortalı olanlar, bu koşullar dışında, yaş hadlerine 3 yıl eklenmek ve en az gün prim ödemek koşuluyla da yaşlılık aylığına hak kazanabilecekler.

günlük prim ödeme süresi, 30 Nisan tarihi ile 31 Aralık tarihleri arasında sigortalı olanlar için gün olarak, 1 Ocak tarihinden itibaren sigortalı olanlar için ise her takvim yılı başında güne gün eklenmek suretiyle günü geçmemek üzere uygulanacak.

ÖRNEK
25 Mayıs 'da işe başlayan;

- Bir kadın, 58 yaşını doldurur ve 31 Aralık tarihine kadar gün prim öderse,

- Bir erkek, 60 yaşını doldurur ve 31 Aralık tarihine kadar gün prim öderse, emekli olabilecek.

Ancak gün prim ödemesini tamamlayanlar için yaş koşulu yükselecek. Prim ödemesini Ekim 'de tamamlayan kadın 61 yaşında, erkek ise 63 yaşında emekli olabilecek.

8 Eylül ile 30 Nisan arası işe başlayanlar için koşullar ağırlaşıyorSigortalı çalışmaya 8 Eylül ile 30 Nisan tarihleri arasında başlayan kadın ve erkekler için durum, önceki yıllardaki uygulamalara göre çok daha ağır.

Söz konusu tarih aralığında işe başlayan bir kadın 58 yaş ve gün prim öderse; erkek 60 yaşını doldurur ve gün prim öderlerse emekli olabilir.

ÖRNEK
5 Mart tarihinde ilk defa sigortalı olan kişi, en az gün prim ödemiş olmak koşuluyla;

- Kadın ise 58 yaşını,

- Erkek ise 60 yaşını,

doldurduğunda emekli olabilecek.

Kadın 58, erkek 60 yaşını doldurmuş olsa da gün prim ödemesi yoksa emekli olamayacak.

 

 

Kaynak Ağustos Şükrü Kızılot, Hürriyet Gazetesi

 

Son 10 Sosyal güvenlik

EV İŞÇİSİ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLEME

TÜM ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK

Yıllık İzin Hesabında Çalışılmış Sayılan Haller (II)

Devlet Baba Sağlık Hizmetinde Tamamen Duygusal

8 Eylül Sonrası İlk Defa SSK ve BAĞ-KUR’lu Olan Sigortalılar Uyudu

Ana-Babaya Aylık Hakkı da Sağlık Hakkı da Var

Yıllık İzinde Hangi Haller Çalışılmış Sayılır?

Sağlık’da Neydik Ne Olduk?

Emeklinin Maaşı Eriyor

Türkiye'de Yaşlı Olmak Zor

Necatibey Cad. Hanımeli Sokak No/7 Sıhhiye, ANKARA

Emeklilik Hesaplama (Ne Zaman Emekli Olurum)

Güncelleme: Yayımlama:

yılından sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? Bu yazımızda hem &#;den sonra sigortalı olanların ne zaman emekli olabileceği hem de emeklilik konusunda çok sorulan bazı soruların cevabını bulabileceksiniz. Emekli olabilmek için üç koşul aranır. Bu koşullar sigortalılık süresi, prim günü ve yaş şartı. Malulen emeklilik ya da engelli emeklilikte bu üç şarttan sadece yaş şartı aranmaz ama orada da engelin belli oranda olması istenir. Şimdi öncesi ve sonrası sigortalı olanların detaylı emeklilik şartlarına ve  yılında işe giren ne zaman emekli olur gibi en çok sorulan sorular ile cevaplarına değinelim.

&#;den sonra ilk defa prim ödenen kişilerin emeklilik şartları nelerdir ?

İlk defa tarihi ve sonrasında herhangi bir kapsamda prim ödemesi olan kişilerden;

  • tarihleri arasında girişi olan kadınlar gün 58 yaş, erkekler ise gün 60 yaş ile ssk kapsamında emekli olur. Aynı dönemde girişi olanların yaştan emeklilik için ise gün ve 25 yıllık sigorta süresini tamamlaması gerekir. SSK günden emeklilikte kadınlar için aranan yaş şartı 58, erkekler için ise 60&#;tır.
  • İlk olarak tarihi ve ya sonrasında girişi olanların ise sskda normal emeklilik için tamamlaması gereken gün sayısı , yaştan ise gündür. Aranan yaş şartı kadınlarda gün 58 yaş, erkeklerde ise gün 60 yaştır. günde kadınlarda aranan yaş 61 iken, erkeklerde ise 63 &#;tür. Tabi gün hem de günden sskdan emekli olabilmek için bu gün şartının 31 Aralık tarihine kadar tamamlanması şartı aranır. Tamamlamayanlar için kademeli geçiş hükümleri uygulanır.
  • Hem tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar için kademeli emeklilik tablosu, hem de tarihinden önce başlangıcı olanlar için emeklilik şartlarına sgk emeklilik tablosusayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Aşağıda bu konu hakkında çok sorulan bazı sorular ve cevapları paylaşılmıştır. Siz de yorum kısmından sorularınızı iletebilirsiniz.

öncesi sigortalı olanlar emeklilik yaşı nedir ?

tarihi ile tarihleri arasında sigortalı işe giren kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşı tamamladıklarında emekli olabilmekteler.

yılında sigortalı olan ne zaman emekli olur ?

Peki girişli ne zaman emekli olur ? İlk defa yılı içerisinde başlangıcı olan erkekler 60 yaşın bitmesi, kadınlar ise 58 yaşın bitmesi şartı ile emekli olabilirler. Normal emeklilik için doldurulması gereken prim gün sayısı , yaştan emeklilik için ise gündür.

sigorta girişli ne zaman emekli olur ?

yılında sigortalı olan kadınlar 58 yaş gün, erkekler ise 60 yaş günle emeklilik hakkı elde edebilmekteler. Bu tarihte işe giren kadın ve erkekler için yaştan emeklilikte doldurulması gereken minimum prim gün sayısı ise gündür.

sigorta girişli ne zaman emekli olur ?

İlk olarak yılı içerisinde sigortalı olan kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emeklilik hakkı elde edebileceklerdir.

sigorta girişli ne zaman emekli olur ?

İlk olaraktan senesi içerisinde sigortalı olan bayanlar gün 25 senelik sigorta süresi ve 58 yaş ve ya 58 yaş günle, erkekler ise gün 25 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşı ya da gün 60 yaşı tamamlamaları halinde emekli olabilmekteler.

sigorta girişliyim ne zaman emekli olurum ?

yılı içerisinde sigortalı olan kadınlar gün 58 yaş, erkekler ise gün 60 yaşla emekli olabilirler. Aynı tarihte başlangıcı olan kadınlar gün 58 yaş ve 25 senelik sigortalılık süresi, erkekler ise gün 60 yaş ve 25 yıllık sigortalılık süresi ile emekli olabilirler.

sigorta girişi ne zaman emekli olur ?

senesinde başlangıcı bulunan bayanlar 58 yaş gün, erkekler 60 yaş günden emeklilik hakkı elde ederler. Yaş haddinden kısmi emeklilik için ise günün tamamlanması gerekiyor.

&#;den sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olur ?

İlk giriş tarihinize göre yazımızın giriş tarihinde bağlantısı verilen emeklilik tablosu sayfamızdan emeklilik şartlarınıza göz atabilir dilerseniz işe giriş ilk tarihinizi yorum bölümünden bize yazarak da emeklilik şartlarınızı öğrenebilirsiniz.

&#;den sonra sigortalı olanlar kaç yaşında emekli olacak ?

İlk defa tarihinden sonra işe giren kadın ve erkekler için kademeli geçiş hükümleri uygulanacak. İlk defa tarihine kadar günü tamamlayan kadınlar 58 yaşında erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecekler. günün bu tarihten sonra tamamlanması halinde her iki yıl için 1 yaş ilave edilecek. Örneğin günü 31 Aralık tarihine kadar tamamlayan kadınlar 59 yaşında, erkekler ise 61 yaşında emekli olacak gibi.

sigorta girişi olan kadın ne zaman emekli olur ?

yılı içinde sigorta başlangıcı bulunan kadınlar 58 yaş ve gün şartları ile normal emeklilik hakkı elde edebilirler. Yine yılı içerisinde girişi olan kadınlar gün 25 yıllık sigorta süresi ve 58 yaş şartı ile kısmi emeklilik hakkı elde edebilirler.

yılından sonra sigortalı olanlar günden tazminat alabilir mi ?

İlk defa tarihi sonrasında sigortalı olan kadın ve erkeklerin ssk yaştan emeklilik için günden emeklilik hakkı bulunmamaktadır. tarihleri arasında ise gün, sonrasında ise günle yaştan emekli olabilirler. günden detaylı emeklilik şartlarını öğrenmek için hemen   günden emeklilik şartları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

&#;den sonra işe girenler kıdem tazminatını nasıl alabilir ?

Bildiğiniz üzere kendi isteği ile işten çıkanlarda tazminat alabilmek için bir diğer koşul da emeklilik için yaş şartı dışındaki diğer şartların sağlanmış olması ve buna dair Sosyal güvenlik Kurumu&#;ndan yazı alınması. &#;den önce sigorta başlangıcı olanlar günü tamamladıklarında tazminat alabilir yazısını alabilmekteler. Ancak &#;den sonra başlayanlar için bu durum böyle değil.

&#;den sonra sigortalı olanların emeklilik gerekçi ile tazminat alabilmeleri için gün 25 yıllık sigortalılık süresini ya da günü tamamlamaları gerekiyor. Bu şartların sağlanması halinde SGK&#;dan tazminat yazısı alınarak tazminatla işten çıkış sağlanabilir. Tazminat alma şartları konusunda daha detaylı bilgi için kıdem tazminatı nasıl alınır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

nest...

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.