8 sınıf fen hava olayları test eğitimhane / 8.Sınıf Hava Olayları Test Pdf İndir

8 Sınıf Fen Hava Olayları Test Eğitimhane

8 sınıf fen hava olayları test eğitimhane

8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-3

8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf fen bilimleri  yazılı soruları pdf,8. sınıf fen bilimleri yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; iklim ve hava olayları, kimyasal tepkimeler, mevsimlerin oluşumu,  DNA ve genetik kod, basınç, fiziksel kimyasal değişim ile mutasyon ve modifikasyon konularını içermektedir.

8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarınbaşına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (10 Puan)

1.(……) Dünya’nın Güneş’e yaklaşması sonucuyaz mevsimi yaşanır.
2.(……) Hava durumu tahminlerinde bulunanbilim adamlarına klimatolog denir.
3.(……) DNA’ nın görev birimine gen adı verilir.
4.(……) Akraba evlilikleri genetik hastalıklarıngörülme ihtimalini arttırır.
5.(……) Modifikasyonlar nesilden nesileaktarılır.
6.(……) Klonlama (Genetik kopyalama) birbiyoteknoloji uygulamasıdır.
7.(……) Kabın şekli sıvı basıncını etkilemez.
8.(……) Deniz seviyesinden yükseklereçıkıldıkça açık hava basıncı artar.
9.(……) Elementler periyodik tabloda artanatom numaralarına göre sıralanırlar.
10.(……) Kimyasal tepkimeler sonucunda toplamkütle korunmaz.

B)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere, tablodaki kelimelerden uygun olanını yazınız. (20 Puan)

Klimatolog – Kimyasal Tepkime – Kalıtım- Fenotip – Meteorolog – Genotip – Adaptasyon – Açık Hava Basıncı – Grup – Periyot

Periyodik tabloda bulunan yatay sıralara…………………………………………… denir.
İklim alanında çalışma yapan bilimadamına …………………………………………… denir.
…………………………………………… havanın ağırlığınedeniyle birim yüzeye uyguladığıkuvvettir.
…………………………………………… canlılarınyaşama ve üreme şansını arttırır.
Hava olayları ile ilgili çalışma yapan bilimadamlarına ……………………………………………denir.
Periyodik tabloda 18 adet…………………………………………… bulunur.
Kalıtsal özelliklerin bir kuşaktandiğerine aktarılmasına…………………………………………… denir.
Maddelerin molekül yapısının değişmesisonucu yeni maddelerin oluşması sürecine …………………………………………… denir.
Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin,canlının dış görünüşüne yansımasına …………………………………………… denir.

C)Aşağıdaki görsele bakarak, Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliğinin sonucu oluşan durumlarla ilgili soruları cevaplandırın. (10 Puan)

1) Hangi tarih ya da tarihlerde Dünya yüzeyinde her yerde 12 saat gece, 12 saat gündüz eşitliği yaşanır?
……………………………………………………………………………….
2) 21 Haziran tarihinde, öğle vaktinde Güneş ışınları Dünya yüzeyinde nereye dik açıyla gelir?
…………………………………………………………………………………
3) 21 Aralık tarihinde, öğle vaktinde Güneş ışınları Dünya yüzeyinde nereye dik açıyla gelir?
…………………………………………………………………………………
4) Hangi tarih ya da tarihlerde öğle vakti ekvator üzerinde gölge boyu oluşmaz?
…………………………………………………………………………………
5) Yengeç ve Oğlak dönencesi arasında kalan bölgelere, öğle vakti bir yılda kaç kez Güneş ışınları dik açıyla gelir?
……………………………………………………………………………………

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Doğru Cevabı İşaretleyiniz. (60 puan)

1) Aşağıdaki çaprazlamaya bakılarak hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Bir çocuğun kız ya da erkek olma olasılığı %50 dir.
B) Bir insandaki kromozomlarım 44 tanesi vücut (otozom) kromozomu, 2 tanesi cinsiyet (eşey) kromozomudur.
C) Babaya ait cinsiyet kromozomlarının yapısı birbirinden farklıdır.
D) Çocuğun kız ya da erkek olma olasılığını anneden gelen cinsiyet kromozomları belirler.

2) Beyaz çiçekli iki bezelye bitkisi çaprazladığında oluşacak yavru döllerin, mor çiçekli olma olasılığı nedir?

A) %100
B) %50
C) %25
D) %0

3) Klonlama (Genetik kopyalama) ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Klon kuzu A koyunuyla aynı genetik yapıya sahiptir.
B) Klon kuzu B koyunuyla aynı genetik yapıya sahiptir.
C) Klon kuzu eşeyli üreme sonucu oluşmuştur.
D) Klon kuzu C koyunuyla aynı genetik yapıya sahiptir.

4)Aşağıda maddelere ait kütle-zaman grafiği verilmiştir. Hangi şıktaki kimyasal tepkime denklemi doğru yazılmıştır işaretleyin?

A) A + B = C + D
B) B + C = A + D
C) A + C = B + D
D) D + B = C + A

5)Aşağıdaki görselde verilen konumlardaki açık hava basınçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayan şıkkı işaretleyin.

A) B>C>A       B) C>B>A         C) A>B>C          D) C>A>B

6) Asım’ın son durumunda, ilk durumuna göre basınç ve basınç kuvveti nasıl değişmiştir?

FENBASINÇ BASINÇ KUVVETİ
A)DEĞİŞMEZAZALIR
B)ARTARDEĞİŞMEZ
C)AZALIRDEĞİŞMEZ
D)DEĞİŞMEZARTAR

7) Sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olup olmadığını, deneyerek gözlemleyen bir öğrenci hangi iki kabı kullanmıştır?

A) K ve L             B) M ve N
C) K ve N             D) L ve M

8) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye örnek olarak gösterilemez?

A) Petrolün Damıtılması
B) Gümüşün Kararması
C) Hamurun Mayalanması
D) Demirin Paslanması

9) Aşağıda ilk durumda boş olarak verilen bileşik kap sıvıyla doldurulduğunda, son durumda kollardaki sıvı seviyesinin eşit olduğu gözlenmektedir. Bu deneyin amacı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Sıvıların basıncı derinlikle doğru orantılıdır.
B) Sıvıların basıncı yoğunlukla ters orantılıdır.
C) Boruların şekli ve kalınlığı sıvı basıncını etkilemez.
D) Sıvılar üzerlerine etki eden basıncı her yöne eşit olarak iletmez.

10) İngiliz bilim adamı Henry Moseley periyodik tabloda elementleri neye göre sıralamıştır?

A) Artan atom ağırlıklarına göre
B) Artan nötron sayılarına göre
C) Artan elektron sayılarına göre
D) Artan atom numarasına göre

11) Aşağıdaki, görselleri modifikasyon ve mutasyon olarak sınıflandıran şıkkı işaretleyin.

Orak Hücreli Alyuvar           Himalaya Tavşanının Kürk Rengi

FENModifikasyon Mutasyon
A)A – B – CD – E – F
B)A – C – FB – D – E
C)B – C – F A – E – D
D)C – D – E A – B – F

12) 2015 Nobel Kimya Ödülü “hücrelerin hasarlı DNA’yı tamir ederek genetik bilgiyi nasıl koruduklarını moleküler düzeyde haritalayan” çalışmaları ile Aziz Sancar’ın da aralarında bulunduğu 3 bilim insanına verilmiştir. DNA hangi durumda kendini onaramaz?

A) Tek bir zincirdeki nükleotid eksikliğini
B) Karşılıklı zincirlerdeki farklı bölgelerdeki nükleotid eksikliğini
C) Karşılıklı zincirlerdeki aynı bölgelerdeki nükleotid eksikliğini
D) Tek bir zincirdeki nükleotid fazlalığını

TÜM 8. Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

8.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı soruları, 8.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı soruları pdf, 8.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevap anahtarı

Bu iki ünite ile ilgili yer alan soruları aşağıda yer alan bağlantılar indirebilir ve 8.sınıf fen 1.ünite tekrarı yapabilirsiniz.

Ayrıca gelen yoğun mesajlardan sonra yayınlanan meb fasikülleri içerisinde yer alan sadece test soruları seçilerek tek pdf olarak aşağıya eklenmiştir. Fasiküllerin tamamını indirmek için cevaplitestler.com/meb-calisma-fasikul-tum-siniflar adresini kullanabilirsiniz. Aşağıda yer alan bağlantı ile 1.ünite fasiküllerinin içerisinde yer alan SADECE TEST sorularını çözebilirsiniz.

8.sınıf fen 1.ünite yeni nesil mevsimler ve iklim full tekrartestlerinin cevapları ise son sayfalara eklenmiştir. Burada yer alan soruları eba ile öğrencilerinize gönderebilirsiniz.

Ayrıca 8.sınıf fen testlerikategorisi içerisinde yer alan diğer konularla ilgili soruları da mutlaka çözün arkadaşlar. 8.sınıf yeni nesil lgs fen test sorularıCevaplı Testler sitemiz içerisinde sizlere sunulmaktadır :)

İNSTAGRAMDAN TAKİP ETMEK İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN LOGOYA TIKLAYABİLİRSİNİZ :)


8.SINIF MEVSİMLERİN OLUŞUMU  TESTİ

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Testi İndir-1
8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Testi İndir-2
8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Testi İndir-3
8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Testi İndir-4
8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Testi İndir-5
8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Testi İndir-6
8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Testi İndir-7
8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Testi İndir-8
8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Testi İndir-9
8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Testi CEVAPLAR

8.SINIF İKLİM VE HAVA OLAYLARI TESTİ

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır