anti tg değerleri / Anti Tg Nedir? Anti Tg Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri - Sağlık Haberleri

Anti Tg Değerleri

anti tg değerleri

Anti Tg Nedir? Anti Tg Ka&#; Olmalı? Y&#;ksekliği Ve D&#;ş&#;kl&#;ğ&#; Nedenleri

Anti TG kanda bulunan ve kan testi ile belirlenebilen birçok tiroit hastalıkları hakkında bilgi veren vücut bileşenidir. Fakat Anti TG tek başına anlam taşımaz. Bunun ile birlikte başka testler de uygulanmaktadır.

Anti TG Nedir?

İnsanların vücudunda bağışıklık sistemleri zarar gördüğü zaman tiroglobülin üretimi zarar görür. Bağışıklık sistemi insan vücudundaki sağlıklı hücreleri zararlı olarak görüp onlar ile savaşıp antikor ürettiği zaman bağışıklık sistemi hastalıkları oluşmaya başlar. Böylece bağışıklık sistemi tiroite saldırdığı zaman tiroglobülin zarar görür. Bu sebeple Anti TG testi kandaki tiroglobülin proteinine karşı antikorların ölçülmesi amacıyla yapılan bir testtir.

Bağışıklık sistemi yabancı maddeler veya organik bir madde ile karşılaştığı zaman bu yabancı maddeleri etkisiz hale getirebilmek için antikor üretir. Dolayısıyla bu antikorlar da vücuttaki yabancı maddeleri etkisiz hale getirmek için yardımcı olur. Fakat bazen bağışıklık sistemi vücuttaki sağlıklı hücrelere de saldırıda bulunabilir. Dolayısıyla vücut kendi dokularına karşıda antikor üretmektedir.

Anti TG antikoru da bu antikorlardan birisidir. Bu antikor tiroglobulin proteinine karşı oluşturulmuştur.

Kendi dokularına karşı bağışıklık sisteminin saldırması sonucunda oluşan hastalığa da otoimmün hastalıklar adı verilmektedir.

Anti TG Kaç Olmalıdır?

Anti tiroglobülin testinde normal değer aralığı IU/MD olmalıdır. Fakat bu oran değişik
laboratuvarlarda değişiklik gösterebilir. Anti TG testlerinin yanında Anti TPO testleri de değerlendirilir.
Tek başına yapılar anti TP testi pek bir şey ifade etmez.

Yüksekliğinin ve Düşüklüğünün Nedenleri

Yapılan Anti TG testinin yüksekliği testin pozitif çıkması anlamına gelmektedir. Pozitif çıkması
antitiroglobulin antikorlarının var olduğu anlamına gelir. Yüksekliğinin birçok nedeni bulunmaktadır.
Yükselme nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

- Tiroit kanseri
- Bağışıklık sistemi hastalığı
- Damar hastalıkları
- Graves rahatsızlığı
- Tip 1 diyabet hastalığı
- Pernisiöz anemi
- Otoimmun trioidit
- Yaşlılık

Bunun dışında Anti TG testinin IU/MD değerinin altında olması bireylerin sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir. Bu değerin altında çıkan test sonuçları normal kabul edilir.

Anti TG Hastalığının Görüldüğü Hastalıklar

- Haşimato Hastalığı
- Tiroit Kanserleri
- Graves hastalığı
- De quervain troidi
- Kronik ürtiker
- Subakut troidit
- Lupus hastalığı
- Şeker hastalığı
- İltihaplı romatizma
- Hipertirioidizm
- Pernisiyöz anemi

TiroidTiroid Halsizlik, güçsüzlük, kolay yorulma, üşüme, soğuğa tahammülsüzlük, seste kısıklık ve kalınlaşma gibi şikayetleriniz varsa mutlaka okumalısınız.

Hastalık hangi belirtileri verir?

Hashimoto, kadınlarda, erkeklere oranla 6 kez daha fazla görülür. Hipotiroidide hiçbir belirti görülmeyeceği gibi görülen belirti ve bulgular vücut metabolizmasının azalmasına bağlıdır ve hemen tüm organların işlevleri yavaşlamıştır. Bunun neticesinde halsizlik, güçsüzlük, kolay yorulma, üşüme, soğuğa tahammülsüzlük, seste kısıklık ve kalınlaşma, el, yüz ve bacaklarda sislik, göz etrafında şişlik, ciltte kuruma, kabalaşma veya kalınlaşma, saçlarda dökülme, kas krampları, depresyon, uyku bozukluğu, uyku hali, kabızlık, kadınlarda adet bozukluğu, kilo alma, hafızanın zayıflaması, hatırlamada zorluk, nabız sayısında azalma, hareketlerde yavaşlama, terlemede azalma gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Hastalığın teşhisi nasıl konuluyor?

Hipotiroidi tanısı için serbest T4 ve TSH ölçümü yeterlidir. Serbest T4 düşük, TSH ise yüksek olarak bulunur. Bazen hastada TSH yüksekliği ile birlikte normal serbest T4 bulunabilir. Bu duruma subklinik hipotiroidi denir. Subklinik sözcüğü, laboratuar bulgusunun anormal olduğunu buna rağmen hastada klinik bulguların olmadığını gösterir. Hipotiroidide ayrıca anti-Tg ve anti-TPO denilen antikorlara bakılır. Anti-Tg, tiroit glandı içindeki folliküllerde bulunan ve tiroit hormonlarının depolanmasında kullanılan tiroglobulin (tg) denilen maddeye karşı üretilen antikordur. Anti-TPO, tiroit hormonlarının sentezi için kullanılan Tiroit Peroksidaz enzimine karşı yapılan antikordur. Bu antikorlar, Hashimoto tiroiditinde yüksek olarak bulunur ve hipotiroidinin kalıcı olduğunu gösterir. Başlangıçta kanda anti -TPO antikor yüksekliği  varken TSH, T3 ve T4 hormonları normaldir. Daha  sonra  zaman içinde hastalık ilerledikçe önce başlangıç evresinde tiroid yetmezliği (sadece TSH yüksek, fakat T3 ve T4 normal) sonra tam tiroid yetmezliği (TSH yüksek, T3 ve T4 hormonları düşük) gelişir. Tam kan sayımı yapılan hipotiroid hastaların % ’ında  kansızlık (anemi) % 15’inde  demir eksikliği saptanır. Ayrıca  B12 vitamin eksikliği de olabilir. Kreatinin fosfokinaz (CPK)  ve prolaktin (PRL) düzeyleri yüksek olarak bulunabilir. Hipotiroid  hastalarda  kan yağlarında yükseklik (hiperlipidemi) vardır. Trigliserid düzeylerinde hafif artış olurken, total kolesterol,  LDL kolesterol düzeylerinde artma olur. Eğer hasta tedavi olmaz ise kan yağları yüksek olarak bulunacağından  koroner arter hastalığı riski artar.

Tedavisi nasıl yapılıyor?

Hipotiroidi çok defa çok yavaş ve sinsi olarak gelişir. Aynı şekilde, hastanın tedaviye cevap vermesi de tedrici olur. Hastanın ötiroit (tiroit hormonlarının kanda normal düzeye çıkması) hale gelmesi yaklaşık bir buçuk ayı veya daha uzun bir zamanı alabilir. Bu nedenle, hasta ötiroit oluncaya kadar 2 veya 3 aylık aralıklarla doktor tarafından doz ayarlanması için görülmesi gerekir. Ötiroit oluştuğu zaman, bu aralıklar aya çıkar. Hipotiroidi ömür boyu tedavi gerektiren bir hastalıktır. Çok nadir olarak Hashimoto tiroiditli hastalarda % oranında kendiliğinden düzelme olabilir. Tedavide tiroid hormonu (levotiroksin) verilir. Amaç TSH ve T4 düzeylerini normal sınırlar içinde tutmaktır. Ultrasonda nodül görüldüğü takdirde kanser ihtimalini ortadan kaldırmak için tiroid sintigrafisi ve ince iğne aspirasyon biopsisi yapılması gerekebilir.

Tiroid

Tiroid Hastalığının İlk Belirtisi Tiroid Antikorları Olabilir

Hashimoto tiroiditi ve başka otoimmün hastalıkların üç faktöre bağlı olarak geliştiğini biliyoruz:

Bunlar genetik yatkınlık, bağırsak geçirgenliği (intestinal permeabilite) ve otoimmün tetikleyicilerdir. Bu faktörlerden ikisini -bağırsak geçirgenliği ve tetikleyiciler- yaşam tarzı müdahaleleriyle etkilemek mümkündür.

Hashimoto gibi otoimmün hastalıklarda söz konusu olan tetikleyiciler vücudumuzda “kendi hücrelerini tolere etme eksikliği” denen bir durumun gelişmesine yol açar. Yani vücudumuz artık kendi dokularını “kendisinin parçası olarak” tanıma yeteneğini kaybeder. Onlara birer yabancı istilacı muamelesi yapmaya başlar. Başka bir deyişle, vücut artık kendine ait bir dokuyu “tolere edemez” hale gelir. Bu tolerans eksikliği, otoimmün hastalığa neden olan şeydir. Hashimoto tablosunda vücut immün toleransını kaybetmeye başladığı zaman kanda tiroid antikorlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Tiroid antikorlarını tiroid hastalığının gidişini izlemek için kullanmak mümkündür. Hashimoto ve tiroid antikorlarıyla ilgili bazı soruları bu yazıda cevaplamaya çalışacağız:

  • Hashimoto gelişiminin 5 evresi nedir?
  • Tiroid antikorları ne anlama gelir?
  • Antikor sayısı önemli mi?
  • Pozitif olduklarında tekrar test edilmeleri gerekir mi?
  • Hangi antikor düzeyi Hashimoto remisyonunu gösterir?
  • Tiroid antikorlarıyla hipotiroidizm ve başka otoimmün hastalık tiplerinin riskini kestirmek mümkün mü?

Hashiomoto gibi otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine saldırmasıyla ilgilidir. Hastalığın öncesinde bakteri hücreleri, toksinler, gıda duyarlılığı gibi tetikleyici bir faktör, bağışıklık sisteminin bu yabancı unsurlara saldırıya  geçmesine neden olabilir. Otoimmün hastalıklarda moleküler taklit denen bir mekanizma nedeniyle, bağışıklık sistemi, yabancı unsurlara yapısal benzerlik gösteren kendi hücrelerine saldırmaya başlar.

Hashimoto olgularının çoğunda, tiroid işlevinin etkilenmesinden ve semptomların ortaya çıkmadan önce vücut tiroid hücrelerine karşı immün toleransını yitirmiştir. Bu durum tiroid antikorlarının oluştuğunun gösterilmesiyle anlaşılır. Yapılan testlerle tiroid antikorlarının arttığı gösterilebilirse tiroid hastalığı henüz açığa çıkmadan veya ilerlemeden bunun önlenmesi mümkün olabilir.

TSH Düzeyi Normal Olabilir!

Tek başına TSH testine güvenilmesi, tiroid hastalığının gözden kaçmasına neden olabilir. Kimi zaman tanıdaki bu gecikme yıllarca sürebilir. Tiroid antikorları birçok olguda tiroid probleminin ilk göstergesidir. TSH testinde bir anormallik saptanmasından 5, 10, bazen 15 yıl önce tiroid antikorları yükselmiş olabilir. Tiroid antikorlarının yükselmesi tiroide karşı aktif bir saldırı ve imha hareketinin başladığı anlamına gelir.  Bu süre içerisinde otoimmün süreç ilerlediğinden, kişide TSH normal olsa bile kronik yorgunluk, anksiyete, panik atak, depresyon, saç dökülmesi gibi semptomlar bulunabilir.

Sonunda TPO antikorlarına bakıldığında bunların IU/mL gibi yüksek seviyelere çıktığı görülebilir (optimal sınır 2 IU/mL’nin altındadır). O nedenle tiroid hastalığından kuşkulanılan bir kimsede “normal TSH” varlığına rağmen tiroid antikorlarının yüksek olması durumunda, tiroidin yeterli hormon yapamayacak kadar hasar görmesi, artık sadece bir zaman meselesidir.

Tiroid antikorlarının tiroid semptomlarının görülmesinden önce bir erken uyarı sistemi olduğunu daha iyi anlamak için şimdi Hashimoto hastalığının seyrindeki 5 evreye bakalım:

Evre 1: Genetik Yatkınlık

Bu evrede kişide Hashimoto bulgusu yoktur. TSH ve tiroid fonksiyonu normaldir. Tiroid antikorları yüksek değildir. Tirod bezi biyopsisi tümüyle normal sonuç verebilir. Kişide sadece genetik yatkınlık vardır. Yine hatırlatalım ki hastalığın ilerlemesi için gerekli 3 koşul: Genetik, bağırsak geçirgenliğinin bozulması (intestinal permeabilite) ve bir veya daha fazla tetikleyicinin olmasıdır.

Evre 2: İmmün Toleransın Kırılması (Hashimoto için erken uyarı sinyali!)

İkinci evrede, tiroidin immün toleransı kırdığı görülür. Tiroid bezinde bağışıklık hücreleri yoğunlaşmaya (beyaz kan hücresi infiltrasyonu) başlamıştır. Bu evre aynı zamanda tiroid antikorlarının yükseldiğini gördüğümüz evredir. İkinci evre yıllarca – on yıl veya daha uzun – sürebilir. Ardından evre 3 veya 4’te semptomlar ve tiroid fonksiyonunda değişimler görülmeye başlayacaktır.

Evre 3: Subklinik Hipotiroidizm

Üçüncü evrede tiroid antikorlarının yükselmesine ek olarak TSH yükselmeye başlar. Tiroid bezinde bağışıklık hücresi birikimi de vardır ama T3 ve T4 düzeyleri halen normaldir. Çoğu hastada bu evrede bazı hipotiroidi semptomları veya otoimmün semptomlar bulunur.

Evre 4: Klinik Hipotiroidizm

Dördüncü evrede hipotiroidizm klinik hâle gelmiştir. Tiroid bezinde önemli ölçüde hasar meydana gelmiştir. Tiroidin bu evrede tiroid hormonu düzeylerini artık normal sınırlar içerisinde tutması mümkün değildir. T3 ve T4 düzeylerinde değişme olduğu görülür.

Evre 5: Hashimoto’nun İlerlemesi ve Başka Otoimmün Bozuklukların Ortaya Çıkması

Beşinci evrede Hashimoto ilerlemiştir. Yeni otoimmün bozukluklar tabloya eklenebilir. Bu evrede hastaya Romatoid Artrit, Lupus gibi başka otoimmün hasalıkların tanısı konulabilir.

Hastalığın seyrinde, erken müdahele için en iyi fırsat, tiroid antikorlarını saptayabileceğimiz ikinci evredir. Antikor bulgusu Hashimoto için en erken “uyarı sinyali” olarak kabul edilebilir.

Hipotiroidisi Olmayan Hastada Tiroid Antikorlarının Önemi

Tiroid antikorları, hipotiroidizm olmadığında bile çeşitli semptomların görülmesiyle birlikte olabilir. Evre 2’de tiroid antikorları varsa kişide yorgunluk, anksiyete, stres, düşük yapma, kilo artışı ve kendini iyi hissetmeme gibi pek çok spesifik olmayan semptom görülebilir.

Tiroid antikorlarının varlığını doğrulamada, bu tip semptomlar kişide tiroid hastalığının gelişmesiyle ilişkilendirilemez. O nedenle, semptomların yanlış yorumlanması ve tiroid hastalığı tanısının gecikmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Belirli bir duruma özgü olmayan evre 2’deki tablo yanlışlıkla anksiyete bozukluğu, yorgunluk (hatta bazen tembellik), depresyon, bipolar bozukluk, menopoz ya da hastalık hastalığı gibi hatalı tanılara yol açabilir. Oysa bu evredeki kişilerde yıllarca yüksek tiroid antikorları mevcuttur.

Hastalar bu evrede teşhis edilmediğinde hastalık subklinik hipotiroidzm dediğimiz üçüncü evreye ilerler. Evre 4’te TSH düzeyinde değişme ve evre 5’te otoimmün tiroiditin yanı sıra başka otoimmün hastalıklara progresyon görülür.

Burada tiroid hastalığı bulunmayan normal kişilerde de (genel popülasyon) düşük miktarda tiroid antikoruna rastlanabileceğini belirtmek gerekir. Nitekim genel popülasyonun yüzde 5 ila 27’sinde  35 IU/mL’nin altında antikor düzeylerinin bulunması mümkündür. Ancak bu sınırın dışında kalan yüksek antikor düzeylerinin bulunması, bağışıklık sisteminin tiroid bezini tahrip etmeyi hedeflediğinin göstergesidir.

Tiroid Antikorları Neden Tiroid Hastalığı Taramasında Kullanılmıyor?

Neden TSH (Tiroid Stimülan Hormon) testinin hâlâ tiroid hastalığı için standart tarama testi olarak kullanıldığına hayret edebilirsiniz. Oysa ki tiroid antikorları TSH değerinde bir değişiklik olmasından yıllar önce yükselebilmektedir. Nitekim yakın zamanda tıp camiasının bakışı değişmeye başlamış olup  bu konudaki farkındalık artmaktadır. Ayrıca “normal” TSH referans aralığı yeniden tanımlanarak [American College of Clinical Endocrinologists] mIU/mL’den mIU/mL’ye düşürülmüştür.

Referans aralığından söz açılmışken Hashimoto’lu bir kişide TSH sonuçlarının yüksek ve düşük değerler arasında dalgalanma gösterebileceğini bilmeliyiz. Referans aralıkları sadece ortalama değerlerdir yani TSH sonucunuz  “normal” olsa bile tiroid hastası olmanız mümkündür. TSH tek başına kullanılacak bir tarama testi değildir. TSH taraması Hashimoto’yu ileri evrelerinde yakalayabilir. Erken teşhis için tiroit antikorları kullanılmalıdır.

Tiroid Antikorlarının Tipleri

Hashimoto’da mevcut olan başlıca üç antikor tipi vardır. Bunlardan ikisi, Tiroid Peroksidaz (TPO) ve Tiroglobülin (TG) antikorları bağışıklık sistemi tarafından tiroid bezine karşı, sanki bu doku yabancı bir istilacı ya da patojenmiş gibi onu tahrip etmek için üretilir. Hashimoto’lu kişilerin yüzde ’ında TPO veya TG antikorlarından biri ya da ikisi yüksek bulunur. Tiroid antikorları ne kadar yüksekse klinik hipotiroidi gelişme olasılığı ve başka otoimmün hastalıkların görülme riski o kadar yüksektir. Halen geçerli olan bilimsel görüşe göre, bu antikorlar tiroid bezindeki ve lenf düğümlerindeki aktive B-hücreleri tarafından salgılanır. Bunlar tiroid bezine doğrudan saldırmazlar ama muhtemelen tiroid bezine gerçek zararı veren T hücrelerini aktive ederler.

Tiroid Antikorları Testi Pozitif Olmadan Hashimoto Olabilir miyim?

Eldeki tıbbi verilere göre Hashimoto’lu kişilerin yüzde kadarında TPO antikorları mevcuttur. Yapılan bazı araştırmalarda ince iğne tiroid biyopsisi sonuçları Hashimoto için pozitif olan hastaların yarısında TPO antikorları saptanmıştır. Bu, tiroid antikoru testi negatif olan kişilerde de Hashimoto bulunabileceğini ifade eder. Serum negatif Hashimoto olarak bilinen bu hastalık formu daha hafif ve yavaş seyirlidir.

Sonuçlar Hangi Aralıkta Olmalı?

Tam bir tiroid paneli TSH, serbest T3, serbest T4 ve iki tiroid antikorunu (TPO ve TG) içerir.

TPO ve TG antikorları için normal referans <35 IU/mL’nin altındadır. Konvansiyonel standartlara göre bunun altındaki değerler normal kabul edilse de fonksiyonel tıp açısından optimal TPO ve TG antikor değerleri  <2 IU/mL olmalıdır.
Tiroid Testler için Referans Aralıkları:

 Standart Referans AralığıOptimal Referans Aralığı
TSH IU/L IU/L, yaşlılarda IU/L
Serbest T4 pmol/L pmol/L
Serbest T3 pmol/L  pmol/L
Reverse T3 ng/dl ng/dl
TPO Antikorları <35 IU/mL<2 IU/mL
TG Antikorları<35 IU/mL <2 IU/mL
                                                        
Antikor Değerinin Ne Kadar Yüksek Olduğu Önemli mi?

Bazı klinisyenlere göre antikor sayısı dalgalanma gösterdiğinden bu sayının yüksekliği önemli değildir. Bir kez tiroid antikoru oluşan kişide her zaman bu antikor bulunabilir. Ama bunun aksi görüşte olanlar da vardır. Antikor sayısı (stres gibi) tetikleyici faktörlere yanıt olarak dalgalanma gösterdiğinden, bu sayı hastalığın ilerleyişini takip etmek için faydalı olabilir. Öte yandan hastanın genel sağlık durumu, kendini nasıl hissettiği sorgulanarak büyük resme bakmak gerekmektedir.

Hangi Değerler Remisyon Sayılır?

Remisyon ve şifa aynı şeyler değildir. Remisyon hastalığın ara vermesi, bulgu ve semptomların bir süre azalması veya ortadan kalkması durumudur. Araştırmacılar tiroid antikorlarının IU/mL’nin altına düşmesini  “remisyon durumu” ve  IU/mL’nin üstüne çıkmasını “agresif” hastalık olarak kabul etse de yukarıda belirtildiği gibi daima büyük resme bakmak önemlidir. Ancak remisyonun tanımı kişiye göre değişebilir. Eğer tiroid antikorları başlangıçta IU/ml ve 10+ semptomu olan bir hastada antikorlar  IU/ml ve semptom sayısı  5 ‘e inmişse bu durum o hasta için remisyon sayılabilir.

Tersine antikoru başlangıçta IU/ml ve 3 semptomu bulunan bir hastada tiroid antikorlarının IU/ml ‘ye ve semptom sayısının 5’e çıkması bir alevlenme ya da ilerleme sayılabilir.

Görüldüğü gibi remisyon hedefi her hasta için farklı olabilir. Bazı olgularda tiroid antikorlarının artık pozitif olmadığı ve tek bir semptomun dahi bulunmadığı, tiroid bezinde hiçbir hasar bulgusuna rastlanmayan tam bir remisyon sağlanması mümkün olur.

Tiroid Antikorları Ne Sıklıkla Test Edilmeli?

Tiroid antikorlarının bir kez test edilmesinin yeterli olduğunu savunanlar varsa da tiroid antikorlarının takip edilmesi tiroid bezine karşı saldırının ne kadar agresif olduğu hakkında bir fikir verebilir. Yüksek antikor sayısı bir alevlenme veya durumun kötüleştiğinin göstergesi olabilir. Kuşkusuz başka laboratuvar testleri ve semptomlar da mutlaka göz önüne alınmalıdır. Ayrıca antikorların izlenmesi diyet ve besin destekleri, yaşam tarzı değişimleri gibi müdahalelerin ne kadar işe yaradığıyla ilgili fikir verebilir. Tedavi ve aktif destekleyici müdahale uygulanan hastalarda antikor düzeylerinin gidişatını görmek için her ayda tekrar bakılması gerektiği ve yapılan müdahalelerin etkisinin tam olarak 3 ay ile 2 yıl içesinde görülebileceği belirtilmelidir.

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır