bayanlarda namaz abdesti nasıl alınır / Abdest Nasıl Alınır: Namaz abdesti farzları ve sünneti

Bayanlarda Namaz Abdesti Nasıl Alınır

bayanlarda namaz abdesti nasıl alınır

Abdest nasıl alınır? Namaz abdesti alınışı Diyanet! Abdest alırken okunacak dualar!

Müslüman vatandaşlar, dini görevini yerine getirmeden önce abdest alırlar. Abdest almak için arayışa koyulanlar, doğru abdest alımı için araştırmalarda bulunuyor. Müslüman aleminde temizlik imandandır deyimi ise abdestin anlamını kısaca özetliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı abdest alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. 

ABDEST NASIL ALINIR? NAMAZ İÇİN ABDEST ALINIŞI!

1) Niyet

Abdest almadan önce Müslüman, abdest için niyet alır: Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Abdest bozulmadığı müddetçe bu niyet esas olarak alınır.

2) Ellerin yıkanması

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Parmakların arası iyice ovalanır. Bilek de dahil olmak üzere iyice temizlenilir. Eller yıkanırken okunacak dua: Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûran. Anlamı: Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.

3) Ağızın yıkanması

Eller temizlendikten sonra, Müslüman 3 kez ağzına su getirir, ağız içini temizler. Ağıza su getirilmeden önce okunacak dua: Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ. Anlamı: Ey Rabb'im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.

4) Buruna su verilmesi

Ağız temizlendikten sonra, Müslüman burnuna üç kez su verir, genizlere kadar su çekilmesi gerekir. Buruna su verilmeden önce okunacak dua: Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar. Anlamı: Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme

5) Yüzün üç kez temizlenmesi

Buruna üç kez su verildikten sonra, yüz 3 kez yıkanır. Okunacak dua: Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh. Anlamı: Ey Rabb'im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.

Abdest nasıl alınır Namaz abdesti alınışı Diyanet Abdest alırken okunacak dualar

6) Sağ kolun yıkanması

Üç kez yüz yıkandıktan sonra sağ kol istenirse üç kez yıkanır, isterinirse dirseklere kadar su tutularak temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra. Anlamı: : "Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra." Anlamı: "Ey Rabb'im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.

7) Sol kolun yıkanması

Sağ kol gibi, sol kol da aynı şekilde temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ. Anlamı: Ey Rabb'im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.

 8) Başın mesh edilmesi

Sol kol yıkandıktan sonra sağ el suya tutulur, el avucu başın tam ortasına konulur, öne doğru el iner. Okunacak dua: Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike. Anlamı: llah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir.

9) Kulakların temizlenmesi

Baş mesh edildikten sonra, eller temizlenir ve kulak içi ve kulak arkası temizlenir. Okunacak dua: Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel - kavle fe yettebi’ûne ahsenehû. Anlamı: Ey Rabb'im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.

Abdest nasıl alınır Namaz abdesti alınışı Diyanet Abdest alırken okunacak dualar10) Boyun temizlenmesi

Kulaklar temizlendikten sonra eller temizlenir, baş parmak harici 4 parmak (her iki el için geçerli) ters olarak boyun arkasına sürülür. Okunacak dua: Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl. Anlamı: Ey Rabb'im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et.

11) Sağ ayağın temizlenmesi

Boyun temizlendikten sonra sağ ayak temizlenir, ayak parmakları arası ovalanır. Okunacak dua: Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm. Anlamı: Ey Rabb'im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

12) Sol ayağın temizlenmesi

Sağ ayağın temizlenmesi aynı şekilde sol ayak da temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre. Anlamı: Ey Rabb'im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb et.

Abdest aldıktan sonra Müslümanların okuyacağı dua: Allâhümmecalnî minettevvabine vecalnî minel mütedahhirîn vecalnî min ibadikessalihîn. Vecealnî minellezine la *havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SübhânekAllâhümme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke. Estağfiruke veetübü ileyke.

Anlamı: Allah'ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun olmayanlardan eyle. Allah'ım, Sen'i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen'den başka ilah yoktur. Sen'in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Sen'in kulun ve rasulündür. Sen'den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

Yatsı namazının kılınışı

4 Rekat İlk Sünnet:

Namaza Başlarken

- İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya),
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)

1. Rekat

- Sübhaneke okunur,
- Euzü-Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır

2. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- Allahümme Salli okunur,
- Allahümme Barik okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır

3. Rekat

- Sübhaneke okunur,
- Euzü-Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır

4. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- Allahümme Salli okunur,
- Allahümme Barik okunur,
- Rabbena Atina okunur,
- Rabbena Firli okunur,
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.


4 Rekat Farz:

Namaza Başlarken

- Namaza başlamadan önce Kamet getirilir (Sadece erkekler kamet getirir),
- İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya),
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır

1. Rekat

- Sübhaneke okunur,
- Euzü-Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır

2. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır

3. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır

4. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- Allahümme Salli okunur,
- Allahümme Barik okunur,
- Rabbena Atina okunur,
- Rabbena Firli okunur,
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.


2 Rekat Son Sünnet:

Namaza Başlarken

- İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının son sünnetini kılmaya),
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır

1. Rekat

- Sübhaneke okunur,
- Euzü-Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır

2. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- Allahümme Salli okunur,
- Allahümme Barik okunur,
- Rabbena Atina okunur,
- Rabbena Firli okunur,
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.


3 Rekat Vitir:

Namaza Başlarken

- İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya),
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır

1. Rekat

- Sübhaneke okunur,
- Euzü-Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır

2. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır

3. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahu Ekber" diyerek tekrar tekbir alınır,
- Kunut Duası 1 okunur,
- Kunut Duası 2 okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- Allahümme Salli okunur,
- Allahümme Barik okunur,
- Rabbena Atina okunur,
- Rabbena Firli okunur,
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
- Namazdan sonra Tesbihat yapılarak dua edilir.

 

Vitir namazı hakkında daha fazla bilgi

Namaz nasıl kılınır, erkekler için resimli anlatım

Namaz nasıl kılınır, bayanlar için resimli anlatım

Not: Anlatımımız içindeki bazı terimlerin bağlantılarını takip ederek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Örneğin yatsı namazı kılınışında sübhaneke okunur dediğimizde sübhaneke duasını bilmiyorsanız gerektiğini bilmiyorsanız dualar sayfamızdan sübhaneke duasını öğrenebilir ve ezberleyebilirsiniz.

Yatsı namazının cemaatle kılınması ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuşlardır;

"Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir" (Müslim)

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, ayet)

rabbi yessir

İslam dininin en temel unsurlarından biri olan abdest, dini vecibeleri yerine getirmeden önce uygulanmalıdır. Temizliği temsil eden abdest, 5 vakit namaz sırasında da alınmalı veya korunmalıdır. Peki, abdest nasıl alınır? Farzları nelerdir?

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" ÅŸeklinde tarif edilir. Abdestle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… EÄŸer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de hem abdestin nasıl alınacağını müslümanlara fiilî olarak göstermiÅŸ, hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiÅŸtir.

 • Eller yıkanır
 • Ağız çalkalanır
 • Burun yıkanır
 • Yüz yıkanır
 • Kollar yıkanır
 • BaÅŸ mesh edilir
 • Kulaklar yıkanır
 • Boyun mesh edilir
 • Ayaklar yıkanır

Abdest almadan önce niyet edilmelidir. Parmakta yüzük varsa çıkarılmalıdır. Eller, tüm parmak ve parmak uçları ıslanacak şekilde 3 kez bileklere kadar yıkanır. Ardından sağ el avucu ile ağız 3 kez çalkalanır. Yine sağ el ve 3 kez olacak şekilde burna su verilir, sol el ile sümkürülür. Yüz yıkanır. Ardından kollara geçişir dirseklere kadar 3 kez kollar yıkanır. Sağ elin parmak uçları ile baş mesh edildikten sonra kulakların içi serçe parmakların yardımı ile temizlenir. Kulakların arkaları ise baş parmaklarla temizlenir. Ardından baş ve serçe parmakları kullanmadan parmakların tersiyle boyun mesh edilir. Son olarak ayaklar yıkanır. Sağ ayaktan başlanarak ayaklar yıkanır. Sağ ayağın topuk kemiğine kadar ve parmak aralarına kadar detaylıca yıkanır. Daha sonra aynı işlem sol ayak için de yapılır ve abdest tamamlanır.

KADIN Ä°LE ERKEK ABDESTÄ° FARKLI MI?

Kadın ile erkeğin aldığı abdest aynıdır. Fark bulunmamaktadır.

ABDESTÄ°N FARZLARI NELERDÄ°R?

Yüzü yıkamak, elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak, başın dörtte birini meshetmek, ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak abdestin farzlarıdır. Bu farzlardan biri eksik olursa abdest geçerli değildir.

ABDEST ALIRKEN DUA OKUNUR MU? ŞART MI?

Diyanetin sitesinde yer alan bilgilere göre, ilmihal kitaplarında abdest alırken her organın yıkanması sırasında okunacak mesur bazı dualara yer verilir (Nevevi, el-Ezkar, Beyrut, , s. 29). Hz. Peygamber, her organ yıkanırken okunması için ayrı ayrı dua zikretmese de, abdestin bitiminde okunması için ümmetine şu duayı öğretmiştir. "Ben inanır ve şahitlik yaparım ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine inanırım ki Muhammed O'nun kulu ve Peygamberidir. Allah'ım beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle" Hz. Peygamber kim bu duayı okursa kendisi için Cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceğini müjdeler" (Tirmizi, Taharet, 41).

LENS ABDESTE ENGEL MÄ°?

Gusülde ve abdestte gözün iç kısmını yıkamak farz değildir. Dolayısıyla göze lens takmak gusle ve abdeste engel değildir.

AĞLAMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında ses çıkararak ağlaması kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz.

GUSÃœL ABDESTÄ° NEDÄ°R? NASIL ALINIR?

Diyanetin resmi internet sitesinde yer alan tanıma ve anlatıma göre, Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilik hallerinden kurtulmak için yapılması gereken dini temizlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)" buyrulmaktadır (Nisa, 4/43; Maide 5/6). Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hadis ve uygulamalarıyla da, cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir, (Buhari, Gusül, 28; Müslim, Hayız, 87, 88).
Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır:

 • Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker
 • Ellerini yıkar
 • Vücudunda bir necaset/maddi kirlilik var ise onu temizler avret yerlerini yıkar
 • SaÄŸ eli ile üç defa aÄŸzına su vererek iyice çalkalar
 • Üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar.

Ağza su verirken suyu boğaza kadar ulaştırıp ağzı çalkalamak ve buruna su verirken de genize kadar suyu çekmek ise sünnettir. Sonra da, hiç kuru yer bırakmamaya dikkat ederek bütün vücudunu yıkar. Guslettiği yerde su toplanıyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar. Göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, bıyık, saç, sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat eder.

NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Abdest Nasıl Alınır? Abdest Alınışı Anlatımı Ve Abdestin Farzları

Abdest Nasıl Alınır?

"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet ettikten sonra besmele çekilmelidir.

Eller yıkanır: Parmakta yüzük varsa çıkarılır ve eller tüm parmak araları ve parmak ucunu ıslatacak şekilde bileklere kadar üç defa yıkanır.

Ağız çalkalanır: Sağ el ile ağza üç kere su verilir. Her defasında ağız iyice çalkalanarak ve gargara yapılarak temizlenir.

Burun yıkanır: Yine sağ el kullanılarak buruna su verilir, sol el ile sümkürülür. Bu işlem üç defa tekrarlanır.

Yüz yıkanır: Alında saçların bitiş yerinden çene altına ve kulakların altına kadar yüzün her yeri iyice yıkanır. Bu işlem üç defa gerçekleştirilir.

Kollar yıkanır: Sağ koldan başlayarak dirseklere kadar üç defa yıkanır. Daha sonra sol kol yine dirseklere kadar iyice yıkanır.

Baş mesh edilir: Sağ elin içi ve parmaklar baş ucuna koyulacak şekilde başın dörtte biri yıkanarak mesh edilir.

Kulaklar yıkanır: Ardından her iki el ıslatılır ve serçe parmaklar yardımıyla kulakların içi temizlenerek mesh edilir. Daha sonra kulakların arkası da baş parmaklar yardımıyla temizlenir.

Boyun mesh edilir: Kulaklardan sonra boyun baş ve serçe parmakları kullanmadan yüzük, orta ve işaret parmaklarıyla (parmakların tersiyle) meshedilir.

Ayaklar yıkanır: Son aşamada sağ ayaktan başlanarak ayaklar yıkanır. Sağ ayağın topuk kemiğine kadar ve parmak aralarına kadar detaylıca yıkanır. Daha sonra aynı işlem sol ayak için de yapılır ve abdest tamamlanır.

Editörün ÖnerisiNamaz Vakitleri İçin Tıklayınız

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır