bit ilacı blotic / Blotic Sizce Nasıl? - İlaç ve Tedavi yöntemleri

Bit Ilacı Blotic

bit ilacı blotic

ahorensis&#;den oluşan yumuşak keneler), uyuz etkenleri (Psoroptes spp., Sarcoptes spp., Chorioptes spp. ve diğer akarlar), kan emici bltler (Anoplura&#;lardan Haematopinus spp. ve Linognathus spp.), yapağı bitleri (MalIophaga&#;lardan Damallnia spp. ve koyun sinek biti &#; Melophagus ovinus). diğer bit türleri (Solenopotes capiliatus, Bovicola bovis, B. ovis, Menopon gallinae. Dermanyssus gallinae), pireler, yara kurtları (calliphora, Lucilia, Chrysomya ve eksternal mlyazise sebep olan diğer yara kurtları) ısırıcı, sokucu ve kan emid slnekler (Musca autumnalis &#; yüz slneği, Hydrotica irritans &#; koyun kafa slneği, Haematobia irritans &#; boynuz slneği, Musca domestica &#; karasinek) mücadelesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Blotic %7,  Daldırma Emülsiyonu lçin Konsantrat, veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde,
sığır, koyun ve keçilere; banyo, püskürtme, ıslatma ve yıkama şeklinde uygulanır. Belirtilen uygulama çözeltilerinin
hazırlanması aşamalarında ön karışımlannın hazırlanmasına gerek yoktur. Formülasyon şeklinin bir gereği olarak
Blotic %7, önerilen oranlarda doğrudan suya ilave edilip kanştırıldığında homojen ve kalıcı bir emülsiyon oluşturur.

Sığır, koyun ve keçilerde farmakolojik etkin madde doz seviyesi banyo çözeltileri için 52,5 mg / litre, ıslatma ve püskürtme çözeltileri için 70 mg / iitrefdir. lnce gözenekli pülverizatörie yüzeyleri ıslatacak şekilde püskürtülür. Pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir:

Sığır, koyun ve keçilere; banyo, püskürtme, ıslatma ve yıkama şeklinde uygulanır

Hayvan türleriParazit çeşitleriUygulama şekliBlotic % 7
Sığır, Koyun, KeçiKene, uyuz, miyazis etkenleri, bit ve diğer böceklerBanyo1 ton suya ml veya litre suya 75 ml
Sığır, Koyun, KeçiKeneler, uyuz, miyazis etkenleri ve diğerleriIslatma ve püskürtme1 ton suya 1 litre veya litre suya ml

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Hayvanlara yönelik banyo, püskürtme ve ıslatma şeklindeki uygulamalar açıkta veya yarı açık ortamlarda yapılır. Elle ıslatmada hayvanın başı ve ayakları dahil, bütün vücudunun deri ve kıllarının, gerektiğinde elle ovuşturularak, iyice ıslanması sağlanmalıdır. Mera mevsiminde hayvanların 3 &#; 4 haftada bir; ahır, ağıl mevsiminde ise, ihtiyaç duyuldukça ilaçlanması önerilir.

Gebelikte Kullanım:Blotic %7 &#;nin embriyotoksik, teratojenlk ve mutajenik etkisi yoktur. Koç katımı ve gebelik
dönemlerinde kullanılabilir.

İstenmeyen Yan Etkisi
Duyarlı hayvanlarda kızarma ve kaşıntı gibi çok hafif seyreden deri hassasiyetleri meydana gelebileceği bildirilmiştir. Bu gibi reaksiyonlar geri dönüşümlüdür ve bir süre sonra tamamen kaybolmaktadır.

İlaç Etkileşimleri

Organik fosforlu Insektisitler parazitlerin piretroidleri parçalayıcı esteraz enzim sistemlerini Inhibe edid etkileri
olduğundan, kombine halde kullanıldıklarında piretroidin stabilitesinl ve antiparaziter etkinliğini artınrlar. Ancak, emilme olduğu takdirde, konak hayvanda iaretroidleri parçalayan karaciğer mikrozomal enzim sistemine yönelik inhibe edici etkin işleri sebebiyle, piretroidlerin onak hayvana yönelik toksik etkilerini de kısmen artırabilirler. Kuvvetli alkali ortamlarda stabilitesi nispeten düşük olduğundan kalıcı etki süresi kısalabilir.

Doz Aşımı Belirtileri Önlemler ve Antidotu

Sipermetrlnin evcil hayvanlarda toksisitesi düşüktür. Doz aşımı veya hatalı kullanma halinde sallvasyon, ürkeklik, Irkllme, ataksl, tremor ve konvülsiyon belirtileri ortaya çıkar. Öldürücü dozda siperrrıetrin, miyelin ve akson dejenerasyonuna yol açar. Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanabilir.

GIDALARDA ILAÇ KALINTI UYARILARI:
llaç Kalıntı Arınma Süresi (I.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır,
koyun ve keçiler 14 gün geçmeden kesime sevk edllmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sağmal ineklerde 15 gün (30 sağım), koyun ve keçilerde 10 gün (20 sağım) ge maden elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma suresinin uzun olması ne eniyle; insan tüketimi için süt elde edilen İnek, koyun ve keçilerde uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLAR:

1 aylıktan küçük yavrularda, hasta, güçsüz ve etken maddeye karşı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız
Çocuklann ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

Uygulama sırasında eldiven kullanınız. Uygulama bitiminde ellerinizi ve ilaç ile temas etmiş olan diğer vücut kısımlarını sabunlu su ile yıkayınız. Uygulama sırasında bir şey yiyip içmeyiniz Sigara içmeyiniz zehirlenme belirtisi ortaya çıktığında derhal hekime başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI ve Raf Ömrü

Oda ısısında (25°C&#;nin altında) doğrudan güneş ışığına karşı korunabilen ortamlarda, kendi ambalajlarında ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak muhafaza edilir. Ateşten uzak tutunuz Raf ömrü imal tarihinden itibaren 60 aydır. Blotic %7 ile hazırlanan püskürtme ve yıkama çözeltileri, kapalı kaplar içinde tutulmak kaydı ile 2 hafta içinde kullanılabilir. Banyolukta arta kalan kirli ilaç çözeltileri en fazla 3 gün içinde kullanılabilir.

KULLANIM SONU lMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER IÇIN UYARILAR:

Bal arılan ve su ürünleri için çok toksik olduğundan, artakalan banyo, püskürtme ve yıkama çözeltileri ve kullanılmış ilaç şişelerindeki artıkların. sulara ve göletlere karışmamasına dikkat ediniz Atık maddeleri dip sularına karışmayacak şekilde gömerek veya yakarak imha ediniz (Sipermetrin toprakta 2 &#; 4 ay içinde tamamen yıkımlanarak zararsız hale gelir).

TlCARl TAKDlM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; ml, ml ve ml&#;lik beyaz plastik şişelerde, 5 L&#;lik beyaz renkli coex bidonda ve 5 L ile 20 L&#;lik teneke kutularda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ ve ŞARTLARI:
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır(VH R).

PROSPEKTÜS ONAY TARIHI:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA lZNl TARİHİ VE NO: &#; 18 /

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ: TOPKİM -Topkapı İlaç Premiks San. ve Tic. AŞ. Ali Nihat Tarlan (ad. Karakartal Sok. No: 4 Daire: 5 Ataşehir / İstanbul

Tags:AkarisitBloticEktoparaziterİnsektisitSipermetrinTopkimVeteriner Akarisitveteriner antiparaziterVeteriner Ektoparaziter

Blotic ne için kullanılır?

İçindekiler:

  1. Blotic ne için kullanılır?
  2. Tavuk biti için hangi ilaç kullanılır?
  3. Sebacil bit ilacı nasıl kullanılır?
  4. Repyon nasıl kullanılır?
  5. Evdeki bitlerden nasıl kurtulunur?
  6. Alltox neye yarar?
  7. Altox hangi hayvanlarda kullanılır?
  8. Vilmectin nedir?

Blotic ne için kullanılır?

Blotic%7, etken maddesi sipermetrin olan, sığır, koyun ve keçilerde sineklerin, kenelerin, uyuz etkenlerinin pirelerin, bitlerin ve yara kurtlarının mücadelesinde kullanılan, kendine özgü kokusu olan, sarı, açık kahvrengi tonlarında rengi olan oldukça zehirli paraziter olup, daldırma emülsiyonu için yüksek yoğunluklu

Tavuk biti için hangi ilaç kullanılır?

Tavuk bitinine öldürür?” sorusunun yanıtını arayan bireyler için Repelyon hiç şüphesiz aranan ilaçlarınbaşında gelir.

Sebacil bit ilacı nasıl kullanılır?

Her tedaviden önce taze hazırlanmış emülsiyonu her zaman iyice karıştırın. Hayvanın tüm vücudu iyice ıslanmalıdır, özellikle kulakların etrafındaki bölgeler, bacaklar arasında, udder ve kuyruk altında. Koyun daldırma için kafa daldırma sırasında iki kez daldırılmalıdır. Sprey veya yıkamadan önce.

Repyon nasıl kullanılır?

KULLANIMI: 14gün boyunca1 litre içme suyuna 0,25 ml katılarak içirilir. günden itibaren bitler kuşları terk eder. Kuşlardan uzaklaşan bitlere mutlaka ilaçlama yapılmalıdır. Bu ürün bitleri sadece uzaklaştırır.

Evdeki bitlerden nasıl kurtulunur?

Beyaz sirke ile bitşu şekilde temizlenir: Aynı oranda olmak şartıyla beyaz sirke ve suıyu bir kaba koyup karıştırın. Oluşan karışımı tüm saça ve saç derilerine sürüp saat bekletin. Daha sonra ince aralıklı bittarağı ile saçlarınızı tarayıp ölü bitleri saçınızdan uzaklaştırın.

Alltox neye yarar?

Alltoxdökme çözelti çevre sağlığı ilacıdır. Hayvan barınaklarında ve çevre ilaçlamasında kullanımı uygundur. Ortamda bulunan pire, kene ve hamam böceği mücadelesinde kullanılır. Kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz.

Altox hangi hayvanlarda kullanılır?

PROVET AltoxAlltox Ml Bit Pire Kene Uyuz Köpek Kedi Koyun Keçi Tavuk.

Vilmectin nedir?

Vilmectin, 1 ml'sinde 10 mg İvermektin ve mg klorsulon barındıran, sığırların iç ve dış parazitlerin tedavisinde kullanılan saydam renkte steril enjeksiyonluk çözeltidir.

BİLEŞİMİ

Blotic® %7 Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat, 1 ml .sinde 70 mg sipermetrin içeren, sarı-açık kahverengi renkte, kendine has özel kokulu yoğun bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bu ürünün aktif maddesini oluşturan sipermetrin cis/trans izomerlerinin 50/50 karışımından oluşan, piretroid Tip II grubundan sentetik bir piretroid türevidir. Sığır, koyun, keçilerde ve barınaklarda sıklıkla karşılaşılan başlıca; sert ve yumuşak keneler, uyuz etkenleri, kan emici bitler, yapağı biti ve diğer bit çeşitleri ile kırmızı kümes akan, yara kurtlan ısırıcı ve kan emici sinekler, karasinekler yüz sineği, boynuz sineği monash.pwer ile zararlı böcek çeşitlerine yönelik oldukça geniş bir antiparaziter spektrum sergiler. Blotic® %7, bir temas ve mide zehiri olarak etkimek suretiyle, parazitlerde aşın uyarılma ve hareket uyumsuzluklarından sonra hızla ölümlerine sebep olur. Hızla gelişen güçlü insektisidal etkinliğiyle duyarlı parazitlerin hem ergin ve hem de larval şekilleri üzerinde etkili olur. İlaç, duyarlı parazitlerdeki yıkımlayıcı enzimatik etkilere ve çevre koşullarına karşı dayanıklı olduğundan, hafta ve hatta bazı duyarlı parazit çeşitlerine karşı daha uzun süreli kalıcı ve koruyucu etkinliğe de sahiptir. Keza, etkilenmiş ergin kenelerin yumurtlama etkinliğini baskılar.

Sipermetrin aktif maddesi, hedef hayvanlara doğrudan banyo, püskürtme, ıslatma ve yıkama şeklinde uygulandığında deriden çok az emilir. Emilen sipermetrin hayvan vücudunda hızla metabolize edilerek (fenoksibenzoik asit ve siklopropan metabolitlerine ayrıştınlır) kolayca atılabildiğinden, hayvansal gıdalarda kalıntı sorununa yol açmaz. Sipermetrinin hedef hayvanlardaki toksisitesi son derece düşüktür. Zehirliliği izomer şekline göre değişir; genellikle cis izomer şekli daha zehirlidir. Dünya Sağık Örgütü'nün sınıflandırmasına göre toksisite sıınıfi II olan maddeler arasında yer alan sipermetrin, önerilen sağaltım dozlarında ve uygulama seçeneklerinde akut ve kronik zehirlenmelere sebep olmaz. Nitekim, ratlarda Oral LD50 değeri mg/kg ve dermal LD50 değeri de - mg/kg canlı ağırlık arasında saptanmıştır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

BLOTİC® %7 Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat, sığır, koyun ve keçilerde yaygın biçimde karşılaşılan olgun ve farklı gelişme evrelerindeki tek ve çok konakçılı keneler: (íxodidae ailesinden Rhipicephalus spp., Boophilus spp.,Hyalomma monash.pw spp., Dermacentor marginatus, Otobius megnini, Amblyomma maculatum'dan oluşan sert keneler ile Argasidae ailesinden Ornithodoros lahorensis'den oluşan yumuşak keneler), Uyuz etkenleri (Psoroptes spp., Sarcoptes spp., Chorioptes spp. ve diğer akarlar), Kan emici bitler: Anapluralar'dan Haematopinus spp. ve Linognathus spp, Yapağı bitleri: Malophagalar'dan Damalinia spp ve koyun sinek biti; Melophagus ovinus Diğer bit türleri; Solenopotes capillatus,, Bovicola bovis, B. ovis,, Menopon gallinae, Dermanysus gallinae , Pireler, Yara kurtları: Calliphora, Lucilia, Chrysomia ve eksternal miyazise sebep olan diğer yara kurtlan, Isırıcı, sokucu ve kan emici sinekler: Musca autumnalis: yüz sineği; Hydrotaca irritarıs: koyun kafa sineği, Haemotobia irritarıs: boynuz sineği, Musca domestica: karasinek mücadelesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

BLOTIC® %7 Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat, veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde,sığır, koyun ve keçilere, banyo, püskürtme, ıslatma ve yıkama şeklinde uygulanır. Belirtilen uygulama çözeltilerinin hazırlanması aşamalarında ön karışımlarının hazırlanmasına gerek yoktur. Formülasyon şeklinin bir gereği olarak BLOTİC® %7 önerilen oranlarda doğrudan suya ilave edilip karıştırıldığında homojen ve kalıcı bir emülsiyon oluşturur. Sığır, koyun ve keçilerde farmakolojik etkin madde doz seviyesi banyo çözeltileri için mg/litre, ıslatma ve püskürtme çözeltileri için 70 mg/litre'dir. Pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir:

Hayvan türleri

Parazit çeşitleri

Uygulama şekli

Blotic® %7

Sığır, Koyun, Keçi

Kene, uyuz, miyazis etkenleri, bit ve diğer böcekler

Banyo

1 ton suya ml veya litre suya 75 ml

Sığır, Koyun, Keçi

Keneler, uyuz, miyazis etkenleri

Islatma ve püskürtme

1 ton suya 1 litre, litre suya ml

 

Banyo şeklindeki uygulamalar sırasında hayvanlar girip çıktıkça azalan suyun takviyesi ve ilacın etkin yoğunluğunun korunabilmesi için, ilave edilecek suya katılacak ilaç dozunun uygulama doz tablosunda belirtilenden 1 kat daha fazla (1 ton suya litre) olması gerekir. Ayrıca, uygulamalar sırasında aşırı derecede kirlenme olacağından, banyoluktaki suyun en geç 5 gün içinde boşaltılması, uygulama devam edecekse çözeltinin taze olarak hazırlanması tavsiye olunur. Hayvanlarda etkili bir sağaltım ve dış parazit kontrolünün yapılabilmesi ve yeterince uzun süreli koruyucu etkinin elde edilebilmesi için emülsiyon halinde sulandırılmış ilaç parazitlerin bulunabileceği bütün vücut bölgelerine yeterince uygulanmalı ve deriyi ıslatabilecek şekilde yapağı ve kıl örtüsünün içine yayılması sağlanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Hayvanlara yönelik banyo, püskürtme ve ıslatma şeklindeki uygulamalar açıkta veya yarı açık ortamlarda yapılır. Elle ıslatmada hayvanın başı ve ayakları dahil, bütün vücudunun deri ve kıllarının, gerektiğinde elle ovuşturularak, iyice ıslanması sağlanmalıdır. Mera mevsiminde hayvanların hañada bir; ahır, ağıl mevsiminde ise, ihtiyaç duyuldukça ilaçlanması önerilir.

Gebelikte Kullanım: BLOTIC® % 7 nin embriotoksik, teratojenik ve mutajenik etkisi yoktur. Koç katımı ve gebelik dönemlerinde kullanılabilir.

İSTENMEYEN YAN ETKİSİ

Duyarlı hayvanlarda kızarma ve kaşıntı gibi çok hafif seyreden deri hassasiyetleri meydana gelebileceği bildirilmiştir. Bu gibi reaksiyonlar geri dönüşümlüdür ve bir süre sonra tamamen kaybolmaktadır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Organik fosforlu insektisitler parazitlerin piretroidleri parçalayıcı esteraz enzim sistemlerini inhibe edici etkileri olduğundan, kombine halde kullanıldıklarında piretroidin stabilitesini ve antiparaziter etkinliğini artırırlar. Ancak, emilme olduğu takdirde, konak hayvanda piretrodleri parçalayan karaciğer mikrozomal enzim sistemine yönelik inhibe edici etkinlikleri sebebiyle, piretroidlerin konak hayvana yönelik toksik etkilerini de kısmen artırabilirler. Kuvvetli alkali ortamlarda stabilitesi nisbeten düşük olduğundan kalıcı etki süresi ¿salabilir.

DOZ AŞIMI BELİRTİLERİ, ÖNLEMLER VE ANTÍDOT

Sipermetrinin evcil hayvanlarda toksisiteşi düşüktür. Doz aşımı veya hatalı kullanma halinde salivasyon, ürkeklik, irkilme, ataksi, tremor ve konvulsiyon belirtileri ortaya çıkar. Öldürücü dozda sipermetrin myelin ve akson dejenerasyonuna yol açar. Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (ijc^ıjs.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sağmal ineklerde 15 gün (30 sağım), koyun ve keçilerde 10 gün (20 sağım) geçmeden elde edüen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edüen inek, koyun ve keçilerde uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRAENDİKASYON

1 aylıktan küçük yavrularda, hasta, güçsüz ve etken maddeye karşı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uygulama sırasında eldiven kullanınız. Uygulama bitiminde ellerinizi ve ilaç ile temas etmiş olan diğer vücut kısımlarını sabunlu su ile yıkayınız. Uygulama sırasında bir şey yiyip içmeyiniz. Sigara içmeyiniz. Zehirlenme belirtisi ortaya çıktığında derhal hekime başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda ısısında (25 "C'nin altında) doğrudan güneş ışığına karşı korunabilen ortamlarda, kendi ambalajlarında ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak muhafaza edilir. Ateşten uzak tutunuz. Raf ömrü: imal tarihinden itibaren 60 aydır. Blotic ile hazırlanan püskürtme ve yıkama çözeltileri, kapalı kaplar içinde tutulmak kaydı ile, 2 hafta içinde kullanılabilir. Banyolukta arta kalan kirli ilaç çözeltileri en fazla 3 gün içinde kullanılabilir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Bal arıları ve su ürünleri için çok toksik olduğundan artakalan banyo, püskürtme ve yıkama çözeltileri ve kullanılmış ilaç şişelerindeki artıkların, sulara ve göletlere karışmamasına dikkat ediniz. Atık maddeleri dip sularına karışmayacak şekilde gömerek veya yakarak imha ediniz (sipermetrin toprakta ay içinde tamamen yıkımlanarak zararsız hale gelir.)

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

ml, ml ve ml emülsiyon ihtiva eden beyaz plastik şişe/karton kutularda, 5 litrelik beyaz renkli Coex Bidon ve 5 ve 20 litrelik teneke kutu içinde satışa sunulmuştur.

Farmakolojik Özellikleri

Blotic %7

ZEHİRLİDİR. Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
Veteriner Daldırma Emülsiyonu lçin Konsantrat
Veteriner Ektoparaziter (lnsektisit &#; Akarisit)

Bileşimi

Blotic %7  Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat, 1 ml&#;sinde 70 mg sipermetrin içeren, sarı &#; açık kahverengi renkte, kendine has özel kokulu yoğun bir çozeltidir.

Bu ürünün aktif maddesini oluşturan sipermetrin cis I trans izomerlerlnin 50 / 50 karışımından oluşan, piretroid Tip II grubundan sentetik bir piretroid türevidir. Sığır, koyun, keçilerde ve barınaklarda sıklıkla karşılaşılan başlıca; sert ve yumuşak keneler, uyuz etkenleri, kan emici bitler, yapağı biti ve diğer bit çeşitleri ile kırmızı kümes akan, yara kurtları, ısırıcı ve kan emici sinekler. karasinekler, yüz sineği, boynuz sineği vb. sinekler ile zararlı böcek çeşitlerine yönelik oldukça geniş bir antiparaziter spektrum sergiler.Blotic %7 , birtemas ve mide zehiri olarak etkimek suretiyle, parazitlerde aşırı uyarılma ve hareket uyumsuzluklarından sonra hızla ölümlerine sebep olur. Hızla gelişen güçlü insektisidal etkinliğiyle duyarlı parazitlerin hem ergin hem de larval şekilleri üzerinde etkili olur. ilaç, duyarlı parazitlerdeki yıkımlayıcı enzimatik etkilere ve çevre koşullarına karşı dayanıklı olduğundan, 3 &#; 4 hafta ve hatta bazı duyarlı parazit çeşitlerine karşı daha uzun süreli kalıcı ve koruyucu etkinliğe de sahiptir. Keza, etkilenmiş ergin kenelerin yumurtlama etkinliğini baskılar.

Sipermetrin aktif maddesi, hedef hayvanlara doğrudan banyo, püskürtme, ıslatma ve yıkama şeklinde uygulandığında deriden çok az emilir. Emilen sipermetrin hayvan vücudunda hızla metabolize edilerek (fenoksibenzoik asitve siklopropan metaboiltlerine ayrıştırılır) kolayca atılablidiğinden, hayvansal gıdalarda kalıntı sorununa yol açmaz. Sipermetrinin hedef hayvanlardaki toksisitesi son derece düşüktür. Zehirliliği izomer şekline göre değişir; genellik de cis izomer şekli daha zehirlidir. Dünya Sağlık Örgütü&#;nün sınıflandırmasına göre toksisite sınıfı olan maddeler arasında yer alan sipermetrin, önerilen sağaltım dozlarında ve uygulama seçeneklerinde kesinlikle akut ve kronik zehirlenmelere sebep olmaz. Nitekim ratlarda oral LDso değeri mg / kg ve dermai L0,., değeri de &#; mg / kg canlı ağırlık arasında saptanmrştır.

Blotic %7 KULLANIM SAHASI / ENDIKASYONLAR

Blotic %7, Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat sığır, koyun ve keçilerde yaygın biçimde karşılaşılan olgun ve farklı gelişme çevrelerdeki tek ve çok konakçılı keneler (lxodidae ailesinden Rhipicephalus spp., Boophilus spp., Hyalomma spp., lxodes spp. Dermacentor marglnatus, Otobius megnlni, Amblyomma maculatum&#;dan oluşan sert keneler ile Argasidae ailesinden Ornithodoros

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır