ehliyet değiştirme randevu / EHLİYET RANDEVU VE HARÇLARI - Eskişehir Haller Sürücü Kursu

Ehliyet Değiştirme Randevu

ehliyet değiştirme randevu

Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücretler

Sürücülerin eskiyen ve geçerliğini yitirecek olan ehliyetlerini yenileme işlemleri sürüyor. 1 Ocak yılı öncesinde alınan ehliyetlerin yenileriyle değiştirme işlemlerinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Peki Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Yeni ehliyet başvuru ücretleri ne kadar? İşte tüm detaylar

Yayınlanma: - 22 Ocak Güncellenme:

Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücretler

Yeni tip ehliyet sahibi olmak isteyenler randevu işlemleri hakkındaki bilgilere sayfamızdan erişebilirler. Eski tip ehliyete sahip olan vatandaşların 1 Ocak yılı öncesinde almış olduğu ehliyetlerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirmeleri gerekiyor. Peki ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler? Yeni tip ehliyet için başvuru ücretleri ne kadar? Ehliyet yenilemeye dair merak edilen tüm detaylara ve randevu sayfasına haberimizden erişebilirsiniz.

EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo Çağrı merkezinden ya da monash.pw web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmeniz de yeterlidir).

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

•Kimlik Belgesi
•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
•Sürücü Sağlık Raporu
•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
•1 adet biyometrik fotoğraf
•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURULARI HER İLÇEDEN YAPILABİLECEK Mİ?

Daha önce emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılmıştır. NVİGM internet sayfasında bulunan randevu bölümünde başvuru merkezleri görülebilecektir.

NEDEN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ ALMALIYIM?

tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİ NE ZAMANA KADAR DEĞİŞTİRMELİYİM?

tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Eski Tip ( Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​;

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL
Yeni Tip ( Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ Ücret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına ,00 TL
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin Ücret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına ,00 TL
“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli “A” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına ,30 TL
“B” sınıfı için (Engelli “B” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına ,70 TL
“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına ,20 TL ödeme yapılması gerekmektedir.

Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Ehliyet değiştirme süresiyle ilgili yeni karar! Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?İlginizi ÇekebilirEhliyet değiştirme süresiyle ilgili yeni karar! Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

bankaehliyetEmniyetinternetnoterPolisSağlık

Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 'da tan&#;&#;m&#;&#;t&#; ve 31 Aral&#;k 'ye kadar eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi gerekti&#;i belirtilmi&#;ti. &#;imdi yeni bir karar al&#;nd&#; ve ehliyet yenilemede süre uzat&#;ld&#;. &#;&#;te al&#;nan yeni karar ve ehliyet yenilemede son tarih

Ehliyet Yenileme Son Tarih

Yeni tip ehliyet belgeleri 1 Ocak 'dan itibaren kullan&#;l&#;yor. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin de&#;i&#;tirilme süreci devam ediyor. Ehliyet yenileme için tan&#;nan süre 31 Aral&#;k 'de sona erecekti. Ancak 19 Ekim'de al&#;nan karar ile süre uzat&#;ld&#;. &#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#; Nüfus ve Vatanda&#;l&#;k &#;&#;leri Genel Müdürlü&#;ü, eski tip sürücü belgelerinin de&#;i&#;tirilmesine ili&#;kin sürenin 31 Aral&#;k 'e kadar uzat&#;ld&#;&#;&#;n&#; duyurdu.

Genel Müdürlü&#;ün yaz&#;l&#; aç&#;klamas&#;nda, Karayollar&#; Trafik Yönetmeli&#;inin 1 Ocak 'da yürürlü&#;e giren geçici 10'uncu maddesi uyar&#;nca de&#;i&#;tirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin de&#;i&#;tirme i&#;lemlerinin 5 y&#;l içerisinde tamamlanmas&#; gerekti&#;i ve bu sürenin &#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#;nca uzat&#;labilece&#;i belirtildi.

Türkiye ve dünyada 'de salg&#;n nedeniyle vatanda&#;lar&#;n yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen aç&#;klamada, nüfus müdürlüklerinde yo&#;unlu&#;un azalt&#;lmas&#; amac&#;yla 1 Ocak 'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini de&#;i&#;tirme süresinin 31 Aral&#;k 'den itibaren 2 y&#;l süreyle uzat&#;ld&#;&#;&#; bilgisi verildi.

Ehliyet Geçerlilik Süresi Bitince Ne Olur?

Ehliyet geçerlilik süresi bitti&#;inde, eski tip sürücü belgeleri geçersiz say&#;lacak. Geçerlili&#;ini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayollar&#; Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gere&#;ince idari para cezas&#; uygulanacak.

Ehliyet Yenileme Randevusu Nas&#;l Al&#;n&#;r?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO , "ALO Mobil Uygulama" veya "monash.pw" adresinden randevu al&#;nabilecek.

1- monash.pw sayfas&#;na gidin ve 'Sürücü Belgesi' sekmesine t&#;klay&#;n.

sürücü belgesi

2- Gelen ekrandan kabul ediyorum sekmesine t&#;klay&#;n.

sürücü belgesi

3- &#;sim, soyisim, T.C. kimlik no, telefon bilgileri, do&#;um tarihinizi gün ay y&#;l &#;eklinde doldurun ve güvenlik kodunu yaz&#;n. Daha sonra devam et butonuna t&#;klay&#;n.

sürücü belgesi

4- Size uygun olan il ve ilçe seçeneklerini i&#;aretleyerek ileri butonuna t&#;klay&#;n.

sürücü belgesi

5- &#;&#;lem yapmak istedi&#;iniz ki&#;iyi seçin ve ileri butonuna t&#;klay&#;n.

sürücü belgesi randevu

6- Tarih ve saat seçerek ileriye t&#;kay&#;n.

sürücü belgesi randevu

7- Cep telefonunuza gönderilen onay kodunu girin ve ard&#;ndan ileri butonuna bas&#;n.

sürücü belgesi

Randevu i&#;lemini bu ad&#;mlardan sonra tamamlam&#;&#; olacaks&#;n&#;z. Randevu bilgileri ile ilgili detayl&#; bilgiler telefonunuza mesaj olarak gönderilecektir.

Randevu almak için ba&#;vururken &#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#; &#;u hat&#;rlatmalar&#; da yap&#;yor:

 • T.C.K.K, Pasaport ve Sürücü Belgesi ba&#;vurular&#;n&#;z&#; adresinizin bulundu&#;u ilçe nüfus müdürlü&#;ünden yapma zorunlulu&#;unuz yoktur. Ba&#;vurular&#;n&#;z&#; herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.

 • Al&#;nan randevuya gidilemeyecek durumlarda randevunuzu, randevu saatinizden en az yar&#;m saat önce iptal ediniz. Aksi durumda ayn&#; gün içerisinde (24 saat) ikinci bir randevu verilemez.

 • Ba&#;vuru bedellerinin, ba&#;vurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, anla&#;mal&#; yerlere yat&#;r&#;lmas&#; gerekmektedir. Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerekti&#;inde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aral&#;k'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira de&#;erli ka&#;&#;t bedeli ve 2 lira vak&#;f pay&#; ödeyecek.

(Not: Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çald&#;ranlar&#;n ödeyecekleri ücret: + 65 TL'dir. Toplamda TL'ye denk geliyor)

31 Aral&#;k'tan sonra yenileme ücreti ne kadar olacak?

Peki, ehliyet yenileme i&#;lemini 31 Aral&#;k 'den sonra yapanlar ne kadar ücret ödeyecek? &#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#; bu konuda &#;u yan&#;t&#; veriyor:


"31 Aral&#;k tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için ba&#;vuran ki&#;iler bu tarihe kadar geçerli olan 13 TL olan de&#;erli kâ&#;&#;t bedeli ve 2 TL vak&#;f pay&#; ile toplamda 15 TL olan de&#;i&#;tirme ücretinden yararlanamayacak". Bakanl&#;&#;&#;n aç&#;klamas&#;na göre söz konusu ki&#;iler y&#;l&#; için belirlenen gerekli harçlar, de&#;erli kâ&#;&#;t bedeli ve vak&#;f ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine ba&#;vurabilecek.

Ehliyet Yenileme Ücreti Nereye Yat&#;r&#;l&#;r?

Ba&#;vurudan önce verilen de&#;erli ka&#;&#;t bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "monash.pw" internet adresinden sanal POS uygulamas&#;yla kredi kart&#; veya banka kart&#; arac&#;l&#;&#;&#;yla ya da anla&#;mal&#; bankalara yat&#;r&#;lmas&#; isteniyor. 2 lira olan vak&#;f pay&#; ise vergi dairelerinden veya monash.pw adresinden tahsil edilmiyor.

De&#;erli kâ&#;&#;t ve harç bedelleri;

• Maliye Bakanl&#;&#;&#; vezneleri, anla&#;mal&#; bankalar ve PTT &#;ubelerine,

Vak&#;f pay&#;;

• Türk Polis Te&#;kilat&#;n&#;n protokol yapt&#;&#;&#; bankalara yat&#;r&#;l&#;r.

Eski Tip ( Öncesi Al&#;nan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi &#;le De&#;i&#;tirilmesi &#;&#;lemlerinde&#;&#;&#;&#;&#;&#;Ücret (TL)
“Vak&#;f Hizmet Bedeli” Türk Polis Te&#;kilat&#;n&#; Güçlendirme Vakf&#;Hesaplar&#;na2,00 TL
“De&#;erli Kâ&#;&#;t Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen BankaHesaplar&#;na13,00 TL
Yeni Tip ( Sonras&#; Al&#;nan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi &#;&#;lemlerinde&#;&#;&#;&#;&#;&#;Ücret (TL)
“Vak&#;f Hizmet Bedeli” Türk Polis Te&#;kilat&#;n&#; Güçlendirme Vakf&#;Hesaplar&#;na65,00 TL
“De&#;erli Kâ&#;&#;t Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen BankaHesaplar&#;na,00 TL

Ehliyet Yenileme &#;çin Gerekli Belgeler

Peki, ehliyet yenileme için gerekli evraklar ne? Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, bu belgelerini ba&#;vuru esnas&#;nda ibraz edecek. Bakanl&#;k internet sitesinden ehliyet yenileme için gerekli evraklar&#; &#;öyle payla&#;&#;yor:

 • Sürücü belgesi yenileme i&#;lemi ba&#;vurusunda bulunan ki&#;iler eski tip sürücü belgelerini ba&#;vuru esnas&#;nda ibraz edecek.

 • 13 TL olan de&#;erli kâ&#;&#;t bedeli ve 2 TL vak&#;f pay&#; ile birlikte toplamda 15 TL olan ba&#;vuru ücretinin ba&#;vurudan önce olan de&#;erli kâ&#;&#;t bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, monash.pw internet adresi üzerinden sanal pos uygulamas&#;yla kredi kart&#; veya banka kart&#; arac&#;l&#;&#;&#;yla ya da anla&#;mal&#; bankalara yat&#;rmas&#; gerekiyor. (Vak&#;f pay&#; olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya monash.pw adresinden tahsil ediliyor)

 • Yetkili sa&#;l&#;k kurulu&#;lar&#;ndan sürücü olur raporu gerekiyor. Sa&#;l&#;k raporlar&#; 2 sene geçerli olacak ve ba&#;vuruda bulunanlar bu raporlar&#; kullanabilecek.

 • Ehliyet yenileme ba&#;vuru yap&#;lacak ki&#;inin Merkezi Nüfus &#;daresi Sisteminde (MERN&#;S) kay&#;tl&#; aç&#;k adresinin bulunmas&#; gerekiyor. Sistemde adresi bulunan ki&#;iler yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimat&#;n&#; isteyebiliyor.

 • Ehliyet yenileme için son alt&#; ay içerisinde biometrik foto&#;raf çektirilmi&#; olmas&#; gerekiyor.

Not: Sürücü Belgesinin Kay&#;p/Çal&#;nt&#;, Y&#;pranma, Kimlik Bilgilerinde De&#;i&#;iklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi &#;&#;leminde ise &#;u belgeler isteniyor.

 • Kimlik belgesi

 • Kay&#;p/çal&#;nt&#; de&#;ilse mevcut sürücü belgesi

 • Sürücü sa&#;l&#;k raporu

 • Sürücü belgesi de&#;erli kâ&#;&#;t bedeli ve vak&#;f pay&#;

 • 1 adet biyometrik foto&#;raf

 • Kan gurubunu belirtir belge veya yaz&#;l&#; beyan

 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Randevu saatinizden en az yar&#;m saat önce müracaat merkezinde bulunman&#;z gerekiyor.

Geçici Sürücü Belgesi Verilecek

Müracaat sonras&#; &#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#; Nüfus ve Vatanda&#;l&#;k &#;&#;leri Genel Müdürlü&#;ünce bas&#;lan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde ba&#;vuruda bulunan ki&#;ilerin adreslerine ula&#;t&#;r&#;l&#;yor.

Ba&#;vuruda bulunan ki&#;ilerin sürücü belgeleri kendileri ula&#;ana kadar geçen sürede nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden al&#;nan geçici sürücü belgesiyle araçlar&#;n&#; kullanabiliyor. Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle de&#;i&#;tirmek isteyen ki&#;iler, ba&#;vuru yo&#;unlu&#;undan kaynakl&#; ya&#;anabilecek ma&#;duriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlar&#;n&#; y&#;l&#;n son aylar&#;na b&#;rakmamalar&#; isteniyor.

Ehliyet Belgesindeki Foto&#;raf Nas&#;l Olmal&#;?

&#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#;, ehliyet belgesindeki foto&#;raf nas&#;l olmal&#; sorusuna &#;u yan&#;t&#; veriyor:

Sürücü belgelerinde kullan&#;lacak foto&#;raf&#;n ki&#;inin son halini göstermesi bak&#;m&#;ndan son alt&#; ay içinde çekilmi&#; ve Uluslararas&#; Sivil Havac&#;l&#;k Te&#;kilat&#; (ICAO) taraf&#;ndan belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olmas&#; gereklidir. Sürücü belgesi ba&#;vurusunda ki&#;inin ibraz etti&#;i foto&#;raf taranarak sisteme kaydedildikten sonra ba&#;vuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda ço&#;alt&#;lan ve biyometrik olmayan foto&#;raflar kabul edilmez.

Kaç Ya&#;&#;nda Ehliyet Al&#;n&#;r?

1) M, A1 ve B1 s&#;n&#;f&#; sürücü belgesi alacaklar&#;n 16,
2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G s&#;n&#;f&#; sürücü belgesi alacaklar&#;n 18,
3) A s&#;n&#;f&#; sürücü belgesi alacaklar&#;n 20, gücü 15 kilovat&#; a&#;an üç tekerlekli motosikletler için 21,
4) C, CE, D1 ve D1E s&#;n&#;f&#; sürücü belgesi alacaklar&#;n 21,
5) D, DE s&#;n&#;f&#; sürücü belgesi alacaklar&#;n 24 ya&#;&#;n&#; bitirmi&#; olmalar&#; gerekiyor.

Bu arada ehliyet almak için en az ilkokul düzeyinde e&#;itim alm&#;&#; olmalar&#; gerekiyor.

Okuyucu Yorumları

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ EHLİYET RANDEVU ALMA SİSTEMİ

ehliyet randevu

NVİ ÜZERİNDEN EHLİYET RANDEVU NASIL ALINIR?

Türkiye genelinde BÜTÜN RANDEVULAR alt kısımda verdiğimiz linkten alınacaktır. Başvurunun ilk aşamasında "Başvuru Türü" olarak "Sürücü Belgesi" seçeneğini seçiniz. 

Devamında Ad, Soyad, T.C Kimlik No, Doğum tarihi bilgilerini giriniz ve Güvenlik kodunu doğrulayınız.

Açılan ekran üzerinden İL ve İlçe seçmeniz gerekiyor. İlçe Nüfus Müdürlüklerinden size uygun olanını seçmelisiniz. Bu seçimden sonra en yakın tarihli randevu listelenecektir. Dilerseniz randevuya aile bireylerini de ekleyebilirsiniz(Aile bireyleri ekranda görüntülenecektir). Kişi ekleme işlemlerinin ardından randevu tarihini ve saatini değiştirebilirsiniz.

Tüm işlemler tamamlandığında beyan ettiğiniz cep telefonu numarasına onay kodu gönderilecek. Bu onay kodunu randevu sistemine girildikten sonra işlem tamamlanacaktır.

Nüfus müdürlüğü sayfası üzerinde ehliyet randevu sorgulama yaparak randevunuzun doğru olduğunu teyit edebilirsiniz. Randevu iptalini de aynı ekran üzerinden yapabilirsiniz. Cep telefonu bilginizi hatasız girmeniz gerekmektedir. 

ehliyet randevu

ÖNEMLİ UYARILAR:

Randevu seçenekleri olarak:
Kendi adınıza, babanızın adına, anneniz adına, eşiniz adına, oğlunuz adına, kızınız adına ve vasisi olduğunuz birey adına randevu alabilirsiniz. Yani randevuya ailecek gidebilirsiniz.

Bu sistem üzerinden monash.pw Kartı randevusu da alınabiliyor. 

Ehliyet Yenileme İşlemleri Hakkında Detaylar Burada:

Ehliyet yenileme hakkında bilmeniz gerekenler için tıklayınız.

EHLİYET RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR?

Ehliyet randevu iptal etmek için ise altta verdiğimiz link ile gittiğiniz sistemde TC kimlik no, Ad soyad, Doğum tarihi ve Güvenlik kodunu  giriniz. Girdikten sonra altta "iptal" yazan butona tıklarsanız randevunuz iptal edilir.

Ehliyet randevu iptal

Eğer randevu aldıysanız gitmeniz gerekir. Eğer nüfus müdürlüğüne gidemeyecekseniz randevunuzu iptal ediniz. 

OKUMANIZ GEREKEN DİĞER YAZILAR:

EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ

HARÇ ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

YENİ EHLİYET SINIFLARI NELERDİR?

EHLİYET KARGO TAKİBİ NASIL YAPILIR?

EHLİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER (İLK MÜRACAAT)

1) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

2) Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

3) Sürücü Sağlık Raporu

4) Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) anlaşmalı bankalara yatırılması

5) 1 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

6) Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

7) Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

EHLİYET YENİLEME/DEĞİŞTİRME İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Eski sürücü belgesi

2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

3) Sürücü sağlık raporu

4) Eski tip sürücü belgesi yenileme işleminde 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması, yeni tip sürücü belgesi yenileme işleminde ise  TL değerli kağıt bedeli ve  TL vakıf payının yatırılması

5) 1 adet biyometrik fotoğraf(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

6) Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

7) Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

YIPRANMADAN VE KAYIPTAN DOLAYI EHLİYET YENİLEME

1) Eski sürücü belgesi

2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

3) Sürücü sağlık raporu

4) Eski tip sürücü belgesi kaybında 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması, yeni tip sürücü belgesi kaybında ise  TL değerli kağıt bedeli ve  TL vakıf payının yatırılması

5) 1 adet biyometrik fotoğraf(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

6) Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

7) Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

FARK İŞLEMLERİ(Herhangi bir sınıf sürücü belgesi olanlar) 

İlk defa sürücü belgesi verilmesi müracaatında istenilen belgeler fark işlemlerinde de istenir.

İLK DEFA EHLİYET ALACAKLARIN BİLMESİ GEREKENLER

Ehliyet alabilmeniz için teorik sınav ve sonrasında gerçekleştirilen direksiyon sınavını başarıyla tamamlamanız gerekiyor.

Direksiyon sınavından başarılı olduktan sonra sertifikalar, bağlı bulunduğunuz ilçeye  onay için gönderiliyor. Kursun ve ilçenin yoğunluğuna göre sertifikalar 1 veya 2 haftada çıkıyor. 

Sürücü kursundan alacağınız ehliyet sertifikasını, ehliyet belgesi gibi kullanamazsınız. Sertifikayı, sürücü belgesine dönüştürmeniz gerekiyor.

Ehliyet sertifikasını, 2 yıl içinde ehliyet belgesine dönüştürmezseniz geçerliliğini yitirir. Bunun yanında sağlık raporlarının geçerlilik süresi 1 yıl olduğu için, çok beklerseniz raporu da yenilemeniz gerekebilir.

Randevu almadan harç ücretlerini ödemeniz gerekiyor. Ödemeler bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Ehliyetinizi istediğiniz ilden veya ilçeden alabilirsiniz. (ASBİS sistemi) Diyelim bir ilde öğrencisiniz, fakat başka bir ilde ikamet ediyorsunuz isterseniz öğrencilik yaptığınız ilden, isterseniz ikamet ettiğiniz ilden ehliyetinizi alabilirsiniz.

Randevulara şahsen gidilir. Randevularda parmak izi, biyometrik veri ve imza alınmaktadır. 

TÜRKİYE GENELİ EHLİYET RANDEVU SİSTEMİ

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum,Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

monash.pw

YILINDA EHLİYET YENİLEME VE DEĞİŞİM YAPACAKLAR NE KADAR HARÇ ÜCRETİ ÖDER?

Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve hizmet bedeli (13 TL + 2 TL) olmak üzere toplam 15 TL'dir.

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır