google earth canli uydu goruntusu / Harita ve Uydu Görüntüsü İncelemesi İçin Seçenekler - Malumatfuruş

Google Earth Canli Uydu Goruntusu

google earth canli uydu goruntusu

Canlı Dünya Haritası Görünümü

Bu uygulama hakkında

Canlı dünya haritası ve Web kameraları ile inanılmaz bir sanal dünya turuna çıkalım. Evde oturarak canlı web kamerası ve muhteşem uydu görüntüsü ile dünya çapında canlı dünya turuna katılın. Sadece bu canlı harita uydu görünümünü yükleyin ve dünya canlı görünümü Gerçek zamanlı göz atmaya başlayın. En sevdiğiniz yer uydu görünümünü ve sokak görünümünü derece keşfedin. Canlı dünya haritası, canlı web kameralarıyla belirli yerlerin gerçek zamanlı canlı dünya görünümünü elde etmenize yardımcı olacaktır. Dünya canlı Uydu haritasının bilgilerini görmek ve şaşırtıcı özelliklerin tadını çıkarmak için dokunmanız yeterli.
Canlı Earth haritası, mevcut ve son konumunuzu bulmanıza ve başkalarıyla paylaşmanıza yardımcı olur.
Canlı Dünya Haritası uygulaması ayrıca canlı web kameraları içerir. Canlı web kameraları, plajların, yolların ve doğaların canlı videolarıdır. Kullanıcı farklı ülkelerin canlı dünya kameraları video alabilirsiniz.
Kullanıcı ayrıca canlı dünya haritası uydu görünümü ile canlı konumlarını izleyebilirsiniz. Canlı konumu takip edin ve böylece gelecekteki izlenen rotalarını kaydedin. Bu gerçek zamanlı harita uygulaması hız göstergesi kullanarak kullanıcının araç hızını izlemek için yardımcı olacaktır.
Yakındaki yerler aynı zamanda dünya canlı haritalar yararlı bir özellik, her yerde her zaman kullanıcı orada yerleri görebilirsiniz. Dünya haritaları, uydu görüntüsü ve sokak görünümü de yakınlardaki yerler için kullanılabilir.
Bu canlı dünya HD haritalarını cihazınızda saklayın ve Canlı uydu görünümü, hız göstergesi ve konum izleyici gibi tek bir uygulamada çoklu özelliklerin keyfini çıkarın. Bu uydu haritası, cihazınızın depolama alanında kolaylık sağlamak için küçük boyutludur. Uygulama içindeki konumları kaydetme yeteneği. Aracınızın hızı ile yerleri kaydetme ve adlandırma seçeneğine sahip olmak. Ayrıca kaydedilen yerleri arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın
Turizminiz için her özellik, bu yerlere gitmeden önce istediğiniz yerlerin rota ve uydu görünümünü ve o yerlerin canlı videolarını bulmak için bu GPS Uygulamaları ile küresel olun.

************Özellikleri************

Satellite Canlı Uydu Haritası: İstediğiniz konum için Canlı uydu görünümü alın, ayrıca yakınlaştırma ve uzaklaştırma seçeneğiyle mevcut konumu bulun.

✔ Canlı kameralar: Kullanıcının dünya çapında canlı kameralar alabileceği inanılmaz özellik. Tüm canlı web kameraları ile HD kalitesindedir.

Tracker Konum Takibi: Seyahat ederken rotalarınızı araç hızıyla kolayca takip edin ve ileride kullanmak üzere saklayın.

✔ Yakındaki yerler: Live earth haritaları ile etrafınızdaki tüm yararlı ve günlük ihtiyaç duyulan temel yerler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Traffic Canlı trafik: Günlük yaşam için gerçekten kullanışlı bir özellik, Hedefiniz için canlı trafiğe aşina olun ve düşük trafiğe sahip alternatif rotalar planlayın.

PassCompass: canlı dünya haritası uygulaması ile ​​pusula ile Doğu, batı, kuzey ve güney yönünde alabilirsiniz.

✔ Hız göstergesi: GPS navigasyon rotanız için zaman ve mesafe ile araç hızınızı analog ve dijital ölçüm cihazında takip edin.

Tracks Parçalarım: Kayıtlı parçalarınızı burada bulun, paylaşın ve tekrar kullanın.

Location Konumu paylaş: Konum paylaşımı bu uygulama ile kolaylaştırır. Artık sevdiklerinize tek bir tıklamayla konum paylaşabilirsiniz.

Güncellenme tarihi

11 Kas

Google Earth Ücretsiz İndirin - En Son Versiyon

Yazan: Ari Denial

Projesi için ara&#;t&#;rma yapan bir ö&#;renci de olsan&#;z, harita haz&#;rlayan bir kartograf da olsan&#;z ya da sadece dünyay&#; ke&#;fetmek isteyen biri de olsan&#;z, Google Earth tam size göre.

Uydu görünümünden sokak görünümüne, binalar&#;n ve &#;ehir sembollerinin 3 boyutlu görsellerinden y&#;ld&#;zlara, Ay’a ve Mars’tan canl&#; videoya kadar, bunlar&#;n her birine ücretsiz eri&#;ebilirsiniz.

Google Earth’ün birkaç farkl&#; versiyonu var. Mesela, Earth’ü hiçbir program indirmeden do&#;rudan Chrome taray&#;c&#; içinden açmak mümkün. Ancak bu program&#;n hakk&#;n&#; vererek kullanabilmek için, Google Earth Pro’yu indirmeniz gerekir. Bir zamanlar, bu program&#;n epey yüksek bir ücreti vard&#;. Ancak Google, kullan&#;c&#;lar&#;na son birkaç senedir ücretsiz sunmakta.
Google Earth Pro Resmi &#;ndirme sayfas&#;

Masaüstü için Google Earth Pro’yu indirin

 1. Google Earth’ün indirme sayfas&#;na gitmek için kenar çubu&#;undaki &#;ND&#;R butonuna t&#;klay&#;n.
 2. &#;ndirmeyi ba&#;latmak için KABUL ET VE &#;ND&#;R (ACCEPT & DOWNLOAD) butonuna t&#;klay&#;n.
  Masaüstü için Google Earth Pro'yu indirin
 3. &#;ndirme bittikten sonra dosyaya çift t&#;klayarak program&#; yükleyin. Yükleme i&#;lemi tamamland&#;ktan sonra Earth aç&#;lacak ve evreni özgürce ke&#;fedebileceksiniz.

Google Earth Pro Kullan&#;c&#; Arayüzü

Dünya üzerinde bir tura ç&#;k&#;n ve bilgi kartlar&#;yla “ziyaret etti&#;iniz” tüm yerler hakk&#;nda bilgi al&#;n. Google Earth Pro, kullan&#;c&#;lar&#;n&#;n &#;ehir sembolleri ve binalar&#;n&#;n ölçekli modellerini yapabildikleri bir 3 boyutlu modelleme sistemi kullan&#;r.

Google Earth Pro'daki Piramitler

Tüm tarihî semboller ve ilgi çekici yerler hakk&#;nda bilgi kartlar&#; mevcut

E&#;er binalar&#;n as&#;l hâllerini görmek istiyorsan&#;z, sokak görünümüne geçip kullan&#;c&#;lar&#;n yükledi&#;i binlerce foto&#;rafa bakabilirsiniz.

Google Earth Pro'daki Piramitlerin sokak görünümü

Giza’daki Büyük Piramit’in Google Earth’teki bir foto&#;raf&#;

Kusursuz Haritay&#; Olu&#;turmak &#;çin Katman Kullanma

Katmanlar&#; kullanarak yol, foto&#;raf, park, patika, 3 boyutlu binalar gibi özellikleri ekler veya ç&#;karabilirsiniz.

Google Earth Pro katmanlar&#;

Böylece ihtiyaçlar&#;n&#;z&#; tam olarak kar&#;&#;layan ve size gerekti&#;inden fazla bilgi sunmayan bir harita olu&#;turmu&#; olursunuz.

Google Earth’teki E&#;lenceli Özellikler

Google Earth Pro’nun çok güzel özellikleri mevcut:

 • Ay’&#;, Mars’&#; ve y&#;ld&#;zlar&#; ke&#;fedin
 • Uçu&#; simülatöründe F veya SR jetini uçurun
 • Movie Maker arac&#; ile k&#;sa klipler haz&#;rlay&#;n
 • Where on Google Earth is Carmen Sandiego oyununu oynay&#;n (Yaln&#;zca Google Earth’te; Google Earth Pro’da bulunmaz)
 • Voyager özelli&#;iyle do&#;a harikalar&#;n&#; bulun, oyunlar oynay&#;n, uzaydan do&#;adaki alfabeleri görün ve çok daha fazlas&#;n&#; yap&#;n
 • Güne&#; simgesine t&#;klad&#;&#;&#;n&#;zda görseliniz güne&#;in o an bulundu&#;u yere göre güncellenir. Gölgeler eklenir ya da her &#;ey gecenin karanl&#;&#;&#;na bürünür
 • Yolun uydu görünümü sayesinde ad&#;m ad&#;m yol tarifi
 • NASA World Wind: Nasa’n&#;n uzaydaki uydusuyla Dünya’daki herhangi bir noktaya zumlay&#;n. Bu yaz&#;l&#;m, Dünya’y&#; üç boyutlu görmenizi ve topografik harita özelli&#;iyle tüm yükselti ve alçalmalar&#; deneyimlemenizi sa&#;lar
 • OpenStreetMap: Herkesin düzenleme yapabildi&#;i, Wikipedia stilindeki bir harita program&#;. Dünyan&#;n her yerini görebilir, düzenleyebilir ve buralar&#;n bilgilerini kullanabilirsiniz.

Google Earth Pro ücretsiz midir?

Google, Earth Pro’yu ilk ç&#;kard&#;&#;&#;nda, epey yüksek bir fiyat koymu&#;tu. Ancak ’te ücretsiz olarak kullan&#;ma açmaya karar verdiler.

Görseller ne s&#;kl&#;kta güncellenir?

Konuma göre de&#;i&#;ir. Baz&#; yerler, di&#;erlerine göre daha s&#;k güncellenir. Bir konumun güncellenmesini talep edebilirsiniz ama bunun ne kadar çabuk yap&#;laca&#;&#; hakk&#;nda herhangi bir garanti verilmez.

Kentsel alanlar, çok s&#;k güncellenmeye gerek olmayan do&#;a ya da deniz haritalar&#;na göre daha çok güncellenir.

Harita veya uydu görsellerinin en son ne zaman güncellendi&#;ini nas&#;l ö&#;renebilirim?

Google Earth Pro’da, haritan&#;n alt k&#;sm&#;nda Görüntü Tarihi bulunur. Ayr&#;yeten, Geçmi&#; Görüntüler seçene&#;i, haritan&#;n önceki versiyonlar&#;na dönmenizi sa&#;lar.

Google Earth’teki Projeler ne i&#;e yarar?

E&#;er Google Earth’ü Chrome taray&#;c&#;da kullan&#;yorsan&#;z, proje olu&#;turabilirsiniz. Bu projeler, istedi&#;iniz ayr&#;nt&#;lar&#; ekleyebildi&#;iniz özel haritalard&#;r. Hikâyenizi anlatman&#;za yard&#;mc&#; olmas&#; için metin, video, görsel gibi unsurlar ekleyebilirsiniz.

Haritalar&#; yaz&#;c&#;dan ç&#;kartabilir miyim?

Evet, Google Earth Pro’da yazd&#;rma seçene&#;i mevcuttur. Taray&#;c&#; tabanl&#; Google Earth’te yazd&#;rma butonu yoktur ama ekran görüntüsü alabilir ya da CTRL + P tu&#;lar&#;yla bir kopyas&#;n&#; yazd&#;rabilirsiniz.

Google Earth Web sitesini ziyaret et
Google Earth MB 2,, Google Şimdi İndir

En İyi Uygulamalar

Earth Studio'daki görüntüler kalite ve kapsam açısından son derece kalitelidir. Bununla birlikte bunların animasyonunuzda nasıl görüneceğini birçok farklı faktör belirler. Mümkün olan en iyi sonuçları elde ettiğinizden emin olmak için, yerkürenin uydu ve 3D görüntüleriyle ilgili tüm ayrıntıları, ayrıca prodüksiyon sonrasına ilişkin ipuçları ve püf noktalarından bazılarını öğrenin.

3D Görüntüleri Kullanma

Earth Studio'nun 3D şehir verileri tam potansiyelinde kullanıldığında sinematik, foto realist animasyonlar oluşturmanızı sağlayabilir. Aşağıda verilen tavsiyeler, bu düzeyde bir kaliteye ulaşmanıza yardımcı olabilir. Konunuzun çerçevesini ve çekiminize nasıl bir animasyon uygulayacağınızı belirlerken bunları referans alın.

Mevcut 3D Şehirleri Keşfetme

Dünya'nın neredeyse tamamı 3D arazi verileri içerir (dağlar, vadiler ve diğer geniş ölçekli yer şekilleri). Ancak, sayıları oldukça fazla olan ve giderek artan şehir merkezlerinde Dünya, çok ince ayrıntılandırılmış 3D geometriyle temsil edilir. Binalar, köprüler ve hatta tek tek ağaçlar gibi küçük boyutlu öğeler yüksek bir doğruluk oranıyla görüntülenir.

3D verisine sahip tüm şehirleri doğrudan Earth Studio'da görüntüleyebilirsiniz. Yerküreye etkileşimli bir harita bindirmek için Görüntü menüsündeki Available 3D Cities (Mevcut 3D Şehirler) seçeneğini tıklayın.

Çok Fazla Yaklaşmayın

Earth Studio'daki 3D görüntüler yüksek çözünürlüklüdür, ancak kameranız düşük rakımlara yerleştirildiğinde görüntülerin ne kadar keskin olacağını belirleyen sınırlar vardır. Bu, özellikle Dünya'nın ıssız bölgeleri için geçerlidir.

Çekimlerinizde, kameranızı binalara ve diğer önemli noktalara çok yakınlaştıran durumlardan kaçınmaya çalışın. Oluşturulan görüntülerdeki bulanık dokular fazla yakın olduğunuzun göstergesidir. Daha keskin görüntüler için kameranızı biraz uzaklaştırmayı deneyin.

Sokak Düzeyindeki Kalite

Şehirlerde sokak düzeyine inildiğinde doku ve örgülerin kalitesi mükemmel olmayabilir. Animasyonda kameranın zemine veya binalara aşırı yaklaşmasını önleyin, çünkü bu açılar görüntüde bozukluklar oluşmasına yol açabilir.

Yüksek Kamera Yatırma Açısından Kaçının

Kameranız ne kadar yatarsa, karede o kadar çok geometri görünür hale gelir. Bunu telafi etmek ve performansı korumak için Earth Studio'nun 3D model ve doku verilerini azaltması gerekir. Sonuçta, nihai animasyonunuzdaki görüntülerin kalitesi düşük olabilir.

Genel bir kural olarak, 3D şehir verileri en iyi görünümü 40° ve 60° derece arasındaki bir kamera yatırma açısıyla görüntülendiğinde sağlar. Bu, görüntülerin orijinal olarak kaydedildiği, yani alçak irtifalarda uçan uçaklar tarafından kaydedildiği şekle en yakın olandır.

Ancak, kurallar yıkılmak içindir! Çekiminizin kompozisyonunda yaratıcılığınızı konuşturun ve en iyi sonuçları elde etmek için bazı daha sinematik özelliklerden yararlanın.

Uydu Görüntülerini Kullanma

Earth Studio'daki yerküre tümüyle uydu görüntülerinden oluşur ve bu görüntülerin çoğu yüksek çözünürlüklüdür. Görüntüler, hem kaliteyi artırmak hem de dünyanın o anki durumunu daha iyi yansıtacak amacıyla güncellenir. En güncel görüntüler yaklaşık bir ila üç yıllıktır.

Görüntüler yerkürenin tamamını kapsıyor olsa da ayrıntı düzeyi yere göre değişir. Bazı yerlerde ayrıntıda farklılıklar göreceksiniz. Bunlar yerkürenin kare şeklindeki ayrı ayrı bölgeleri olarak belirlenmiştir. Bunlar, Earth Studio'da yerküreyi oluşturan hayali parçalardır.

Görüntüyü Parçalara Ayırma

Earth'deki tüm görüntüler, veri parçaları olarak alt bölümlere ayrılmıştır. Yakınlaştırdığınızda, büyük parçalar, her biri Dünya'nın daha ayrıntılı bir görüntüsüne sahip daha küçük parçalara bölünür. Yani, yerküredeki herhangi bir nokta için birden fazla görüntü parçası vardır. Bazıları birçok alt bölüme (şehirler ve insan yaşayan bölgeler) ve bazıları daha az sayıda alt bölüme (kutuplardaki buz tabakası gibi ıssız bölgeler) sahiptir. Earth Studio hangi karelerin görüntüleneceğini kameranızın rakımına göre seçer.

Bazen oluşturduğunuz animasyonda, özellikle Dünya'nın düşük nüfuslu bölgelerinde, görüntü parçalarının arasında ek yerleri görürsünüz. Görüntü parçaları sık sık farklı aralıklarla ve farklı ayrıntı düzeyleriyle güncellenir. Bu nedenle, görüntülerin farklı uydular tarafından birkaç yıl arayla kaydedilmiş iki veri kümesini görüyor olabilirsiniz. Mümkünse animasyonunuzda Earth Studio'yu farklı bir parça grubu kullanmaya zorlayacak bir rakım ayarı kullanmayı deneyin. Ayrıca, oluşturma işlemini de daha düşük bir oluşturma kalitesi kullanarak yapabilirsiniz.

Google Earth mümkün olduğunda en yüksek çözünürlüklü görüntüleri bir araya getirir ve ek yerlerini, renk solmalarını ve diğer görüntü hatalarını gidermeye çalışır. Daha fazla bilgi için buraya gidin.

Kaliteyi Artırmak İçin Süper Örnekleme

Earth Studio örgü ve dokunun kalite düzeyini belirlemek için karenin boyutunu kullanır. Diğer bir deyişle, oluşturma işlemini p olan varsayılan çözünürlükten daha yüksek bir çözünürlükte yapmak çok daha yüksek kaliteli verilerle sonuçlanır. Arka planda daha fazla geometri ve ön planda daha yüksek kaliteli örgüler elde edilir.

Kameranın düşük açıda olduğu durumlar gibi, 3D verilerinde kalite kaybı görürseniz oluşturma işlemini standardın iki katı çözünürlükte (x) yapmayı deneyin. Böylece oluşturma işlemi sonunda elde edilen görüntü daha fazla ayrıntı içerecektir. Ardından, tercih ettiğiniz düzenleme yazılımında görüntüyü tekrar p çözünürlüğe indirebilirsiniz.

Moiré Efektini Azaltma

Supersampling tekniği, gökdelenlerin pencerelerindeki titreşen moiré desenleri gibi yinelenen karmaşık dokuların bulunduğu alanlarda yaygın görülen çentikli görüntüleri azaltabilir.

Şekil ve Etiket Ekleme

Overlays (Bindirmeler) KML biçimini kullanarak kenar boşlukları, şekiller ve metin eklemenizi sağlar. KML hakkında daha fazla bilgi edinin

Genellikle bu öğeleri oluşturma işleminden sonra bir birleştirme yazılımı kullanarak görüntünüze eklemek daha basit ve etkilidir. Bu size stil üzerinde tam kontrol ve yol çizme gibi daha karmaşık efektler kullanma olanağı sağlar. 3D Kamera Dışa Aktarma bu işlemi hızlı ve dolambaçsız şekilde yapar.

Harita ve Uydu Görüntüsü İncelemesi İçin Seçenekler

16,4K

Doğrulama İncelemelerinde Kullanılabilecek Harita ve Uydu Görüntüsü Alternatifleri

 

Doğrulama / yanlışlama analizleri esnasında kimi zaman harita üzerinde tarama yapmak, konum belirlemek ve uydu görüntüsü incelemek gerekebiliyor. Bu nedenle, çevrim içi haritaların kullanımına hakimiyet önem arz ediyor. Bunun yanı sıra harita üzerinden inceleme yapmak hayatınızı birçok farklı şekilde kolaylaştırabilecek özellikler sunuyor.

Harita üzerinde inceleme denince akla gelen ilk seçenek genellikle Google Maps (Google Haritalar) oluyor.

Uygulama ya da tarayıcı üzerinde kullanılabilen Google Haritalar vasıtasıyla araştırdığınız konumu harita üzerinde bulmak, bir konum ya da koordinatı tespit etmek, sokak görünümü (street view) özelliği sayesinde zemin üzerinden görünümüne göz atmak, seçilen konumun derecelik görüntüsüne bakmak, güzergâh oluşturmak, mesafe ölçmek gibi eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Google Maps&#;in kullanımı hakkında acemiyseniz -altyazı seçeneğini açarak- aşağıdaki Youtube videoları ile fikir edinebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Google Earth uygulaması üzerinden de yer küre üzerinde inceleme gerçekleştirebilirsiniz. 3 boyutlu görsel edinme ve geçmişe dönük inceleme ile lokasyonlarda meydana gelen değişiklikleri analiz etmek için Google Earth gayet kullanışlı bir uygulama. Google Earth&#;ün Explore New Satellite Imagery Tool özelliği ile son eklenen uydu görüntülerine göz atılabilir.

 

 

 

 

 

Harita görüntüsü için öncelikle başvurulan kaynak genellikle Google Maps oluyor. Ancak, Google Maps&#;in bazı ülke ve konumlarda önemli eksiklerinin bulunduğu biliniyor. Bu nedenle, alternatif seçeneklere dair malumat sahibi olmak önem arz ediyor.

Özellikle Türkiye&#;den harita konusunda Yandex Haritalar&#;ın performansı güncellik açısından hâlihazırda daha iyi.

Dünya çapında gönüllüler tarafından oluşturulan OpenStreetMap, OpenStreetCam ve Mapillary kayda değer detay sunuyor.

Değerlendirilebilecek diğer kaynak Wikimapia. Wikimapia, kategori bazlı konum araması yapmayı sağlıyor. Taradığınız bölümde park, hastane, okul, askerî, stadyum, otel, pazar, sanayi gibi kategorilerden tercihinize göre özel seçim mümkün.

Eski Sovyet ülkeleri için Yandex, Çin Halk Cumhuriyeti için Baidu Maps, Tencent Maps ve Gaode Maps, Güney Kore için Daum ve Naver Maps tercih edilebilir.

Bing Maps (Bing Maps Aerial), Mapbox Satellite Live, HERE WeGo Satellite ve monash.pw&#;ün yanı sıra Apple, Yandex, Google gibi farklı platformların haritalarını bir arada sunan monash.pw da güzel bir alternatif.

Bu seçenekler dışında diğer harita alternatifleri Copernicus Open Access Hub, ESA Earth Online, ESA SNAP, HERE WeGo, NASA Earth Observations, NASA EarthData, NASA Worldview, (yangınlar için) FIRMS  şeklinde sıralanabilir.

Airbus Geostore (Airbus OneAtlas), Descartes Labs, DigitalGlobe, DualMaps, Echosec, EOS Landviewer, Planet Labs (Planet Basemaps), WarWire, Maxar (Maxar Imagery Mosaics) gibi ücretli ya da başvuru gerektiren seçeneklere imkân dahilinde değerlendirilebilir.

Siyasî parti mitingleri ya da toplumsal eylemlerde bir alanda bulunan kişi sayısına dair iddiaları doğrulamak için MapChecking, coğrafi koordinatları dönüştürme için monash.pw, yer isimlerini taramak için GeoNames, benzer yer şekillerini içeren görselleri sorgulamak için GeoVisual Search, sanayi tesisleri için IndustryAbout kullanılabilir.

 

Sosyal Medya Platformlarında Konum Bilgisi ve Etiketleri

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara konum bilgisi ve etiketi eklenebildiği hepimizin malûmu. Bu nedenle, özellikle kriz anlarında konum bazlı bir arama yaparken ilgili lokasyon hakkında bilgi toplamak adına bahse konu etiket ve konum bilgisi oldukça faydalı olabiliyor.

(Snapchat gönderileri için) monash.pwat, (VK gönderileri için) SnRadar, Panoramio, Yomapic, EchoSec vasıtasıyla sosyal medya paylaşımlarına dair ilgili bölgelere göz atılabilir.

Twitter’ın “Gelişmiş Arama” bölümü vasıtasıyla konum bazlı arama gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Twitter arama operatörlerinden istifade edilebilir.

&#;Geocode&#; ve &#;near&#; gibi Twitter arama operatörleri vasıtasıyla platformdaki paylaşımlar üzerinde konum bazlı arama yapılabilir:

yalan geocode,,5km enlem ve boylamda 5 kilometrelik çapta atılan &#;yalan&#; kelimesini içeren tweetler
near:Ankara withinkmAnkara merkezli 10 mil çapta (konum özelliğini açmış hesaplardan) atılan tweetler
yanlış near:Ankara withinkmAnkara merkezli 10 mil çapta (konum özelliğini açmış hesaplardan) atılan “yanlış” kelimesini içeren tweetler

Kullanımlarını örnekleyecek olursak:

Sosyal medya taramalarında paylaşım yapan kişilerin konum bilgisine izin vermiş olması gerekliliği göz önünde bulundurulmalı.

 

Google Earth Timelapse

Google Earth Engine tarafınca oluşturulan Google Earth Timelapse ile, uydu görüntüleri üzerinden yılından bu yana yer yüzünde zaman içerisinde yaşanan değişimi izlemek mümkün. &#;ten bu yana her yıl kaydedilen uydu görüntülerini bir araya getiren Google Earth Timelapse ile bir bölgedeki zaman içerisindeki değişimi ortaya koymak mümkün.

Fikir edinmek adına Google Earth tarafından yayımlanan İstanbul&#;daki yılları arasındaki 34 yıllık değişimi ortaya koyan Google Earth Timelapse çıktılarından oluşan videoya göz atabilirsiniz.

 

 

Harita ve uydu görüntüleri için başvurulabilecek kaynakları özetleyecek olursak:

 

Küresel, Bölgesel ve Yerel Ölçekte Yangınları Gözlemlemek İçin Kullanılabilecek Bazı Haritalar

 

 

copernicus

 

 

nasa firms

 

 

NASA Worldview

 

Harita Kullanımından İstifade Edilen Örnek İncelemeler

Konum belirleme konusunda vaka analizi mahiyetinde Bellingcat&#;in incelemelerine göz atmak ufuk açıcı olacaktır.

monash.pw&#;da da bazı iddialara ilişkin incelemelerde harita ve uydu görüntüsü kullanımına başvurmak gerekmişti. Bahse konu incelemelerden bazılarına aşağıdaki bağlantılar üzerinden erişip göz atabilirsiniz.

Polis Memurlarının Tarikat Mensuplarına Selam Durduğu Ana Ait Sanılan Fotoğraf

İtalya&#;da Halkın Müslümanlarla Birlikte Secde Ettiği Sanılan Video

George Orwell&#;in Evinin Önüne Kamera Yerleştirildiği İddiası

Uyuyan Kadın Dağı&#;na Ait Sanılan Görsel

 

Bekir Coşkun&#;un Sözcü&#;deki &#;Mucit&#; başlıklı 10 Şubat tarihli köşe yazısında yer verdiği &#;Meclissiz kanun…  Meclis açık, kanunlar metre uzaktaki Saray&#;da yapılıyor&#;&#; ifadesi Google Haritalar aracılığıyla yanlışlanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Beştepe&#;deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki mesafe Google Haritalar vasıtasıyla 4 kilometre olarak ölçülebiliyor.

 

 

* Bellingcat&#;in çevrim içi araştırma alet çantası, Joornalist Toolbox&#;ın haritalama ve konum belirleme derlemesi ve Reuters Enstitüsü&#;nün &#;Satellite Journalism – The Big Picture&#; başlıklı yayınından istifade edilmiştir.

 

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır