hasene keskin / Hasene Keskin (turkuazgrupaz) - Profile | Pinterest

Hasene Keskin

hasene keskin

Tez NoİndirmeTez KünyeDurumu301799
Enzyme catalyzed synthesis of low calorie triglycerides / Enzim katalizörlüğünde düşük kalorili trigiliserit sentezi
Yazar:HASENE KESKİN
Danışman: PROF. DR. SİBEL FADILOĞLU
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Gıda Mühendisliği = Food Engineering
Dizin: Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
76 s. Kalorisi düşürülmüş sürülebilen bir yapılandırlmış yağ üretmek amacıyla triolein ile kaprilik ve palmitik asitlerinin asidoliz reaksiyonları immobilize sn-1,3 spesifik Mucor miehei lipaz enzimi kullanılarak gerçekleştirildi.Reaksiyon koşullarının modellemesinde ve optimizasyonunda, dört faktörlü beş seviyeli merkezi bileşik dairesel tasarım kullanılarak yüzey tepki metodu uygulandı. Seçilen faktörler; zaman (10-24 h), enzim miktarı (10-25 w%), substrat mol oranı (Triolein:Kaprilik asit:Palmitik asit), (1:1:1-1:2.5:2.5) ve sıcaklıktı (45-60°C). En iyi uyan modeller üretilen triasilgliseroller için (R2=0.92-0.96) ve kalan triolein (R2=0.95) için geri elimineli çoklu regrasyon ile başarıyla uygulandı.Üretilen yeniden yapılandırılmış yağlar ticari olarak mevcut yumuşak ve sert margarinlerin yağ ekstreleri ile erime profili ve katı yağ miktarı açısından karşılaştırıldı. Reaksiyon sonucu oluşan ürünlerin kalori değerleri matematiksel olarak hesaplandı. Erime piki 42°C olan ve 0°C'de %40.69 katı yağ içeren yapılandırılmış yağ yumuşak margarinlere benzer özellik göstermiştir. Bu yağın kalori değeri 37.74 kJ/g olarak hesaplanmıştır. Kalorisi düşürülmüş sürülebilen bir yapılandırılmış yağ üretmek için optimum reaksiyon koşulları, reaksiyon zamanı 14 h; substrat mol oranı 1:2.1:2.1; sıcaklık 58°C; ve enzim miktarı 15% olarak bulundu. Optimum reaksiyon koşullarında, ürün 29.68% COC, 25.47% POC, ve 3.80% POP içermektedir.Çalışmanın sonucu, trioleince zengin bitkisel yağlardan kalorisi düşürülmüş sürülebilir bir yağ elde edilmesinin mümkün olabileceğini göstermiştir. Acidolysis reaction of triolein with caprylic and palmitic acids was performed using immobilized sn-1,3 specific lipase from Mucor miehei to produce a reduced calorie spreadable structured lipid (SL).Response surface methodology was applied to model and optimize the reaction conditions using a four factor five level central composite rotatable design. The selected factors were time (10-24 h), enzyme load (10-25 wt%), substrate mole ratio (Triolein:Caprylic acid:Palmitic acid), (1:1:1-1:2.5:2.5) and temperature (45-60°C). Best-fitting models were successfully established for the produced triacylglycerols (R2=0.92-0.96) and residual triolein (R2=0.95) established by multiple regressions with backward elimination.The produced SLs were compared to fat extracts of commercial soft and hard margarines in terms of melting pro ? le and solid fat content (SFC). The caloric values of produced structured lipids were determined using mathematical equations. SL with a melting peak of 42°C and SFC of 40.69% at 0°C was found very similar to soft margarines. The caloric value of this SL was determined as 37.74 kJ/g, theoretically. The optimum reaction conditions were found as reaction time 14 h; substrate mole ratio 1:2.1:2.1; temperature 58°C; and enzyme load 15 wt%. Under these optimum conditions, the product contained 29.68% COC, 25.47% POC, and 3.80% POP.The results of this system revealed that it is possible to produce a reduced calorie spreadable fat from vegetable oils rich in triolein.

ASSESSMENT OF PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS, OXIDATIVE, AND THERMAL PROPERTIES OF BUTTERS

Öz:

This study aimed to evaluate the marketed butters in terms of physicochemical properties, oxidation levels, thermal behaviors, fatty acid composition, and quality matching of them with Turkish national standards. The mean value of investigated butters (n=28) was: moisture 20.67%, fat 74.53%, non-fat solids content 4.39%, salt 0.19%, lactic acid 0.65%, oleic acid 1.55% (m/m), acid value 4.04 mg KOH/g fat, peroxide value 3.25 meq O2/ kg fat and thiobarbituric acid value 0.09 mg MA/kg fat. The samples' average saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acid contents were 68.30%, 27.90% and 2.98%, respectively. The butters melted completely at a temperature varied from 28.58 to 36.80°C. The solid fat content (SFC) of the butters was also investigated and the melting temperatures of the butters were aligned with SFC values. The results showed that examined butters did not completely agree with Turkish Food Regulations.

Anahtar Kelime:
1
RECOVERY OF VALUABLE COMPOUNDS FROM THE FISH PROCESSING BY-PRODUCTS

KESKİN ÇAVDAR HASENE
Yayın Yeri: 15th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 01.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Novel extraction techniques for natural bioactive compounds

KESKİN ÇAVDAR HASENE
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS TO PROCESSED FOODS
TÜRKİYE, İngilizce, 03.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
ENZYME-ASSISTED AQUEOUS EXTRACTION OF SPECIALITY OILS FROM PLANT SEEDS

KESKİN ÇAVDAR HASENE,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018
İngilizce, 11.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
A Literature Survey: Active Compounds and Health Effects of Plant Seed Oils

KESKİN ÇAVDAR HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 15. Eurofedlipid Congress
İSVEÇ, Uppsala, İngilizce, 27.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Characterization of a Novel Modified Lipid: Nα-acetyl-L-leucine Incorporated 2-monoacylglycerol

KESKİN ÇAVDAR HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 15. Eurofedlipid Congress
İSVEÇ, Uppsala, İngilizce, 27.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Microwave-assisted extraction of non-polar compounds from Pistachio (Pistacia vera L.) hull and characterization of extracts

MUCUK HATİCE NEVAL,KOÇAK YANIK DERYA,FADILOĞLU SİBEL,KESKİN ÇAVDAR HASENE,GÖĞÜŞ FAHRETTİN
Yayın Yeri: III. International Conference on Engineering and Natural Sciences
MACARİSTAN, Budabest, İngilizce, 03.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Lipase Catalyzed Esterification of 2 Monoacylglycerol with N Ac Leu Val OH

KESKİN ÇAVDAR HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: European Biotechnology Congress
İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
8
Utilization of Olive Pomace Oil A Review

KESKİN ÇAVDAR HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 3. International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
İngilizce, 01.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
9
Microwave Assisted Extraction of Pectin from Grapefruit Peel Optimization of Extraction Conditions

KOYUNCU ÇAĞLA,KESKİN ÇAVDAR HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN
Yayın Yeri: 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies
İngilizce, 30.09.2015

Uluslararası  Özet bildiri
10
Chemical characterization of pistachio Pistacia vera hull and yield of hexane and ethanol extracts

MUCUK HATİCE NEVAL,KOÇAK YANIK DERYA,FADILOĞLU SİBEL,KESKİN ÇAVDAR HASENE,GÖĞÜŞ FAHRETTİN
Yayın Yeri: 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies
İngilizce, 30.09.2015

Uluslararası  Özet bildiri
11
Microwave Assisted Extraction of Pomegranate Punica granatum L Seed Oil using Response Surface Methodology

GÖK UĞUR,KESKİN ÇAVDAR HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN
Yayın Yeri: 13. Eurofedlipid Congress
İngilizce, 27.09.2015

Uluslararası  Özet bildiri
12
A Novel Approach Lipase Catalyzed Esterification of 2 monoacylglycerol and N acetyl L leucine

KESKİN ÇAVDAR HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 13. Eurofedlipid Congress
İngilizce, 27.09.2015

Uluslararası  Özet bildiri
13
Yağ Yerine Kullanılan Maddeler Yağ İkameleri ve Yağ Taklitleri

KOÇAK YANIK DERYA,KESKİN ÇAVDAR HASENE,FADILOĞLU SİBEL,GÖĞÜŞ FAHRETTİN
Yayın Yeri: II. Bitkisel Yağ Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
14
Çevre Dostu Amino Asit Bazlı Sürfaktantlar

KESKİN ÇAVDAR HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 28.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
15
Utilization of Olive Pomace Oil with Enzymatic Production of 2 monoacylglycerol

KESKİN HASENE,MUCUK HATİCE NEVAL,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: ICBET 2014: XII International Conference on Bioscience Engineering and Technology
İngilizce, 22.12.2014

Uluslararası  Özet bildiri
16
Condensing Effects of sitosteryl Aliphatic Esters on Dipalmitoyl Phosphatidylcholine DPPC Monolayers A Structure Activity Relationship Study

GUO ZHANG,PANPIPAT WORAWAN,XIA D,M DONG,KESKİN HASENE,XU XUEBING
Yayın Yeri: 12. Eurofedlipid Congress
İngilizce, 14.09.2014

Uluslararası  Özet bildiri
17
Synthesis of 2 Monoacylglycerol with Enzymatic Hydrolysis using Porcine Pancreatic Lipase

KESKİN HASENE,MUCUK HATİCE NEVAL,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: International Food Congress Novel Approaches in Food Industry
İngilizce, 26.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
18
Enzymatic production of 2 monoacylglycerol from olive pomace oil

MUCUK HATİCE NEVAL,KESKİN HASENE,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: International Food Congress Novel Approaches in Food Industry,
İngilizce, 26.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
19
The effect of reaction variables on the synthesis of 2 Monoacylglcycerol from refined olive pomace oil

KESKİN HASENE,MUCUK HATİCE NEVAL,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 3rd International ISEKI- Food Congress-Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy
İngilizce, 21.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
20
Effect of Production Methods on the Volatile Compounds of Sweet Red Pepper Paste

GÖĞÜŞ FAHRETTİN,ÖZEL MUSTAFA ZAFER,KESKİN HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,LEWIS CA
Yayın Yeri: 3rd International ISEKI- Food Congress-Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy
İngilizce, 21.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
21
Traditional Bitter Orange Citrus Aurantium L Molasses

KESKİN HASENE,MUCUK HATİCE NEVAL,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 2. Intenational Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
İngilizce, 24.10.2013

Uluslararası  Özet bildiri
22
A Traditional Natural and Nutrious Food Product Molasses

MUCUK HATİCE NEVAL,KESKİN HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 2. Intenational Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
İngilizce, 24.10.2013

Uluslararası  Özet bildiri
23
Acidolysis Reaction of Terebinth Fruit Oil with Palmitic and Caprylic Acids in a Recirculating Packed Bed Reactor Optimization using Response Surface Methodology

KOÇAK YANIK DERYA,KESKİN ÇAVDAR HASENE,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 11. Eurofedlipid Congress
İngilizce, 27.09.2013

Uluslararası  Özet bildiri
24
Menengiç Meyve Yağının Palmitik ve Kaprilik Asit ile Enzimatik Asidolizi Tepki Yüzey Metodu ile Reaksiyon Koşullarının Optimizasyonu

KOÇAK YANIK DERYA,KESKİN HASENE,FADILOĞLU SİBEL,GÖĞÜŞ FAHRETTİN
Yayın Yeri: I. Bitkisel Yağ Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.04.2012

Ulusal  Özet bildiri
25
Trioleinin Enzimatik Asidoliz Metoduyla Modifikasyonu

KESKİN HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: I. Bitkisel Yağ Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.04.2012

Ulusal  Özet bildiri
26
Interesterification of Triolein with Palmitic and Caprylic Acids Optimization of Reaction Parameters by Response Surface Methodology

KESKİN HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 9. Eurofedlipid Congress
İngilizce, 18.09.2011

Uluslararası  Özet bildiri
27
New Developments in the Synthesis of Reduced Calorie Fats

KESKİN HASENE,KOÇAK YANIK DERYA,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,FADILOĞLU SİBEL
Yayın Yeri: 1st International Congress on Food Technology
İngilizce, 03.11.2010

Uluslararası  Özet bildiri

HABER BÜLTENİ

Perspektif’in içeriklerinden haberdar olmak için kayıt olun

Abone Olun

Her ay Perspektif dergisini edinmek için abone olabilirsiniz!

Abonelik

© Copyright 2022 perspektif.eu. Yayınlanan haber, yazı ve görsellerin tüm hakları Perspektif web sitesine aittir. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Ayrıca metinlerde yer alan fikirler yazarlarına aittir; perspektif’in editoryal politikasını yansıtmayabilir.

UX/UI Design and Development Upvent Digital

Gizlilik Sözleşmesi

Yayınlanan haber, yazı ve görsellerin tüm hakları Perspektif web sitesine aittir. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Ayrıca metinlerde yer alan fikirler yazarlarına aittir; perspektif’in editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Şartlar & Koşullar

Yayınlanan haber, yazı ve görsellerin tüm hakları Perspektif web sitesine aittir. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Ayrıca metinlerde yer alan fikirler yazarlarına aittir; perspektif’in editoryal politikasını yansıtmayabilir.

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır