hazal kızılkaya / Sobiad Atıf Dizini - Anasayfa

Hazal Kızılkaya

hazal kızılkaya

HAKKIMIZDA

MESLEKİ FAALİYETİNE YENİ BAŞLAYAN HAZAL ÖZ KIZILKAYA’YA ODA BAŞKANIMIZ BAHADIR BAŞ’TAN ZİYARET

Oda Başkanımız Bahadır Baş; Altınordu ilçesinde mesleki faaliyetine başlayan Oda Üyesi Hazal Öz Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Oda Başkanımız Bahadır Baş; Muhasebecilik, Mali Müşavirlik mesleğinde kurumsallaşma çok önemli. Mesleğimiz artık bireysel olarak yapılabilecek durumda değil. Birkaç meslektaş bir araya gelebilmeliyiz. Yanımızda çalışan arkadaşlarımızı, stajyerlerimizi, genç meslektaşlarımızı bürolarımıza ortak yapmalıyız. Birlikte çalışma kültürünü geliştirmeliyiz. Mali Müşavirler her gün yeni bir mevzuatı öğrenmek ve bilgilerini güncellemek durumunda; bu haliyle mesleğimiz iş bölümü ile birlikte çalışarak; üretken ve faydalı bir meslek haline gelecektir. Bu süreç bizler için kaçınılmazdır. Bu iş birliğini bu güç birliğini yapamayan meslektaşlarımın mesleki yaşamları tehdit altındadır. Dedi.

Ziyaret anısına Oda Başkanımız Bahadır Baş Atatürk portresi hediye etti.Yunanistan&#;da 11 tutuklu 63 gündür açlık grevinde

DUVAR - Kom&#;u Yunanistan'da dün, son y&#;llarda revize edilen terör yasas&#; kapsam&#;nda a&#;&#;r cezalara mahkum edilen ve 63 gündür açl&#;k grevinde olan 11 siyasi tutuklunun avukatlar&#; bas&#;n toplant&#;s&#; düzenledi. Efimerida ton Sintakton gazetesinde yer alan habere göre, 'terör örgütüne üyelik' suçlamas&#;yla toplam y&#;l hapis cezas&#;na çarpt&#;r&#;lan Ali Ercan Göko&#;lu, Burak Agarm&#;&#;, Hasan Kaya, Sinan Çam, &#;adi Naci Özpolat, Halil Demir, An&#;l Sayar, Harika K&#;z&#;lkaya, Hazal Seçer, Sinan Oktay Özen ve &#;smail Zat, Yunanistan makamlar&#;n&#;n fiziki sald&#;r&#;lar&#;na maruz kald&#;klar&#;n&#; dile getirdi.

'ONLAR, GEÇM&#;&#;&#; VE &#;Y&#; B&#;R GELECE&#;&#; OLAN &#;NSANLAR'

Avukat Aleka Zorbala, "Medya ba&#;&#;ndan beri davaya '11', 'Kürtler' ve 'teröristler' kelimeleriyle at&#;fta bulunarak bir grup izlenimi verdi" diyerek, &#;öyle devam etti: "Bir noktada bu 11 ki&#;inin her birinin ne oldu&#;unu görmek zorunday&#;z: Onlar geçmi&#;i ve umar&#;z iyi bir gelece&#;i olan insanlar."

'KANIT OLMAKSIZIN ÖRGÜT YÖNET&#;C&#;L&#;&#;&#;YLE MAHKUM ED&#;L&#;YOR'

Avukat Dimitris Sarafianos ise, siyasi tutuklular&#;n kald&#;klar&#; evin d&#;&#;&#;nda içerisinde silah olan bir çanta bulunmas&#; d&#;&#;&#;nda örgüt üyeli&#;ine dair ba&#;ka bir kan&#;t bulunmad&#;&#;&#;n&#; belirtti. Sarafianos, mahkeme salonundaki duru&#;ma s&#;ras&#;nda 'özel harekat polislerinin san&#;klar&#; ac&#;mas&#;zca dövdü&#;ünü' dile getirdi. Sarafianos ayr&#;ca, A Yasas&#; kapsam&#;ndaki davalar&#;n görülmesi s&#;ras&#;nda, üyeler aras&#;ndaki ili&#;ki hakk&#;nda mahkemeye genellikle özel kan&#;tlar sunuldu&#;una (telefon gizlili&#;inin kald&#;r&#;lmas&#; ve konu&#;malar gibi) ve bu prosedürün hiç gerçekle&#;medi&#;ine özellikle at&#;fta bulunarak, "Bir ki&#;i, di&#;er san&#;klarla bir ili&#;kisi oldu&#;una dair herhangi bir kan&#;t olmaks&#;z&#;n örgüt yöneticisi olmaktan mahkum ediliyor" dedi. 

Savunma avukat&#; Patrikios Patrikounakos, silahlar&#;n üzerinde tek bir parmak izi bile bulunmad&#;&#;&#;na dikkat çekerek "Tek kan&#;t, terörle mücadele memurunun ve savc&#;l&#;k tan&#;&#;&#;n&#;n alg&#;s&#;yd&#;. Hepsi birlikte grup mant&#;&#;&#;yla hapse at&#;ld&#;lar" ifadelerini kulland&#;. 

Açl&#;k grevindeki tutuklar&#;n&#;n sa&#;l&#;k durumlar&#;na ili&#;kin bilgi veren '11 Sava&#;ç&#;ya Özgürlük Komitesi' üyesi Konstantina Katsiotis de, iki ayl&#;k açl&#;k grevini tamamlayan 11 tutuklunun 'moral aç&#;s&#;ndan çok güçlü olduklar&#;n&#;' aktard&#;. Katsiotis, "Sa&#;l&#;k durumlar&#; stabil ancak 47 kiloya dü&#;en bir mahkûm da söz konusu" dedi. 

6. TÜRKİYE DEĞER ÖDÜLLERİ DERECELERİ

Değer Ödülü Kategorisi, Ortaokul DüzeyiDeğer Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi

Değer Ödülü Kategorisi, Lise DüzeyiDeğer Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi

1

SALİH ÇAKIR

İstanbul - Özel İrfan Anadolu Ve Fen Lisesi

3

YASEMİN EROLU

Edirne - Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi

Eser Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi, Hikâye DalıEser Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi, Hikâye Dalı

1

ZEYNEP KAHYA

Kocaeli - Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Eser Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi, Karikatür DalıEser Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi, Karikatür Dalı

Eser Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi, Kısa Film DalıEser Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi, Kısa Film Dalı

Eser Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi, Resim DalıEser Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi, Resim Dalı

Eser Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi, Şiir DalıEser Ödülü Kategorisi, Ortaokul Düzeyi, Şiir Dalı

Eser Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi, Hikâye DalıEser Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi, Hikâye Dalı

Eser Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi, Karikatür DalıEser Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi, Karikatür Dalı

1

BAŞAK GÜL

İstanbul - Füsun Yönder Anadolu Lisesi

Eser Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi, Kısa Film DalıEser Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi, Kısa Film Dalı

1

MÜYESSER ALTUN

İstanbul - Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Eser Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi, Resim DalıEser Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi, Resim Dalı

Eser Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi, Şiir DalıEser Ödülü Kategorisi, Lise Düzeyi, Şiir Dalı

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır