ipek kocagil / İpek Kocagil Ersoy - Lexpera Blog

Ipek Kocagil

ipek kocagil

Tez NoİndirmeTez KünyeDurumu
Avrupa Birliği ilkeleri ışığında Türk iş hukukunda toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi / The authorization of trade unions to enter into collective agreements in Turkish labour law in the light of European Union principles
Yazar:İPEK KOCAGİL
Danışman: PROF. DR. NURŞEN CANİKLİOĞLU
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Toplu iş sözleşmeleri = Collective labor agreements ; Türk iş hukuku = Turkish labor law ; Yetki = Authority Onaylandı
Doktora
Türkçe

s. Toplu iş sözleşmesi hakkı başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ILO sözleşmeleri olmak üzere, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerde koruma altına alınan temel bir haktır. Her ülkenin kendi ekonomik şartlarını göz önüne alarak etkili bir toplu iş sözleşmesi sistemi kurması uluslararası camiada hem bir yükümlülük hem de prestij konusu haline gelmiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlaması sendikal hakların uluslararası hukukta kabul edilen ilkelere uygun hale getirilmesi ile mümkündür. Türk hukukunda da Anayasa'nın maddesi toplu iş sözleşmesi hakkını düzenlemektedir. Bu hakkın kullanılmasında toplu iş sözleşmesi yetki sistemi büyük önem taşımaktadır. Toplu iş sözleşmesi yapmak için işçi sendikasında aranan yetki koşulları sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun sekizinci bölümünde düzenlenmiştir. Çalışmamızda, toplu iş sözleşmesi hakkının uluslararası hukuk ve Türk Hukuku'nda dayanaklarına yer verilmiş, ehliyet ve yetki kavramları açıklanmıştır. Toplu iş sözleşmesi yapmak için aranan yetki koşulları çalışmamızın odak noktasını oluşturmaktadır. Nihayet, işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yetkisinin tespiti ve bu tespite itiraz prosedürü incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Sözleşmesi Hakkı, Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi, Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti, Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti, Yetki İtirazı The right to collective bargaining is a fundamental right protected under international human rights conventions, in particular the European Convention on Human Rights and the ILO conventions. The establishment of an effective collective bargaining system, considering the economic conditions of each country, has become a matter of obligation and prestige in the international arena. Turkey's adaptation to the Union acquis is possible by bringing trade union rights into line with the principles adopted in international law. In Turkish law, Article 53 of the Constitution regulates the right to collective bargaining. In the exercise of this right, the collective bargaining authority system is of great importance. The conditions of competence of trade unions to enter into collective bargaining are regulated in Chapter 8 of the Unions and Collective Labour Law No. In this paper, the grounds of the right to collective bargaining that are laid down in international and Turkish law, and the concepts of trade unions' capacity and competence are explained. The terms of competence to conclude a collective agreement constitute the focus of our work. Finally, the procedure for the determination of the collective bargaining authority of the trade union and the appeal procedure has been examined. Key Words: Collective Agreements, The Right to Enter into Collective Bargaining, The Competence of Trade Unions, The Capacity of Trade Unions, The Determination of The Collective Bargaining Authority, Appeal Procedure

Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi İpek Kocagil Ersoy On İki Levha Yayınları

 • monash.pw ‘dan satın alınan ürünler, teslim tarihinden itibaren (7) gün içerisinde değişim yapabilmektedir.

 • Bir ürünün iade edilebilmesi genel olarak aşağıdaki şartlara bağlıdır:

 • Satın aldığınız ürünleri tahrip etmeden, kullanmadan ve ürünün tekrar satın alabilirliğini bozmadan, teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde neden belirterek iade edebilirsiniz.

 • Kullanılmış, ambalajı açılmış, tahrip edilmiş vb. şekildeki ürünler iade edilemez.

 • Görüntülü DVD, Flash Disk görüntülü Eğitim Setleri vb. için; ürün kutusunda yer alan koruma bandı çıkarılmamış olmalıdır. Ürünlerin diğer yerlerinde çizik, hasar, darbe, sıvı teması vs. olmamalıdır.

 • Orijinal ambalaja sahip ürünlerin iadesi, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

 • İade edilecek ürünün şirketimiz adına kesilecek bir iade faturası ile iade faturası düzenleme imkanı bulunmayan durumlarda, ürüne ait fatura ve sevk irsaliyesinin aslıyla birlikte iade edilmesi gerekmektedir. İade faturası ya da fatura ve sevk irsaliyesi asıllarının temin edilemediği durumlarda, bundan kaynaklanan KDV vb. mali yükümlülükler iade edilecek bedelden indirilir.

 • Üründe ve ambalajında herhangi bir yazı yazma, açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma vb. durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda, ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

 • İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde taşıma masrafı müşteri tarafından ödenecektir.

 • İade edilecek ürünler PTT kargo ile kurumumuzdan aldığınız iade mağaza koduyla gönderilmelidir.

 • Baskısında hata bulunan, eksik, fazla veya yanlış basılmış ürünlerin iadesinde kargo ücreti geliş ve gidiş olarak monash.pw`a aittir.

 • Siparişin yanlış gönderilmesinden kaynaklanan değişimlerde kargo ücreti geliş ve gidiş olarak monash.pw’a aittir.

 • nest...

  oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır