izmir deliler hastanesi / İzmir ruh ve sinir hastalıkları Tedavisi Doktorları

Izmir Deliler Hastanesi

izmir deliler hastanesi

İzmir’de hizmet veren psikiyatristler, psikiyatri merkezleri ve diğer ruh sağlığı hizmetleri

Bu yazıda İzmir’de psikiyatri hizmetleri hakkında genel bilgi vermek istiyorum. Psikolojik ve psikiyatrik yardım almak isteyenler için faydalı olacağını ümit ediyorum. Bu sayfada elbette İzmir’deki bütün ruh sağlığı hizmetlerini kapsamlı bir şekilde tanıtmam mümkün değil. Bu bilgilere eklenmesini düşündüğünüz bilgiler varsa lütfen [email protected] adresinden bana iletiniz.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün internet sitesinin sağlık tesislerinin listelendiği bölümde toplam 75 adet psikiyatri muayenehanesinin yer aldığı görülüyor. Bu sayının içinde çocuk psikiyatristi olan 15 hekim de yer almaktadır. Birçok psikiyatrist de özel tıp merkezleri, dal merkezleri, polikliniklerde, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve hastanelere bağlı semt polikliniklerinde hizmet veriyor.

İzmir’de psikiyatri yataklı servisi Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne bağlı Atatürk Devlet Hastanesi’nde mevcut. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde 20 yatak kapasiteli Açık Psikiyatri Kliniği hizmet veriyor. Benim de uzun süre görev yaptığım Ege Üniversitesi hastanesinde 70 civarında psikiyatri yatağı mevcut. Bu yataklarında yaklaşık yarısı kapalı servislerde yer alıyor. Atatürk Devlet Hastanesi’nde 28’i Amatem, 24’ü açık ve 30’u kapalı klinik yatağı olmak üzere toplam 82 psikiyatri yatağı mevcut. Ege Üniversitesi’nde çocuk psikiyatrisi bölümünde yataklı hizmet bildiğim kadarıyla henüz devreye girmedi ve gerek görüldüğünde erişkin psikiyatrisi bölümünde yatış yapılıyor. Özellikle ağır hastalar, tedavi uyumu kötü olan ya da intihar riski olan hastalar için kapalı servisi olan hastaneler tercih ediliyor. Bilebildiğim kadarıyla henüz psikiyatri yatağının bulunduğu bir özel hastane İzmir’de mevcut değil. İzmir’e yakın olması nedeniyle Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi de İzmir şehrinden sevk alan bir hastane durumunda.

Alkol ve madde bağımlılığı hastalarının tedavi edildiği Amatem birimi Atatürk Araştırma Hastanesi’nde ve Ege Üniversitesi’nde mevcut. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde de bütün Ege Bölgesi’ne hizmet veren Amatem birimi var.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Bipolar Bozukluklar Polikliniği, Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar Polikliniği, Anksiyete Bozuklukları Polikliniği, Cinsiyetinden Hoşnutsuzluk Polikliniği, Cinsel Danışmanlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği, Yaşlılık Psikiyatrisi Polikliniği adı altında hizmet veren birimler haftanın belirli günlerinde hizmet veriyor. Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği’nde de Affektif Hastalıklar Polikliniği, Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar Polikliniği, Anksiyete Bozuklukları Polikliniği, Konsültasyon Liyezon Polikliği, Alkol Madde Bağımlılık Polikliniği ve Genel Poliklinik olmak üzere farklı polikliniklerde ayaktan hasta tedavisi yapılmaktadır. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Araştırma Hastanesi asistan eğitimi veriyor yani psikiyatri uzmanı yetiştiriyor.

En çok sorulan sorulardan birisi de sigorta kapsamında hizmet veren devlet ve üniversite hastanelerinde psikoterapi hizmetinin verilip verilmediği. Burada saydığımız her üç hastanede de psikologlar çalışıyor elbette. Ancak psikoterapi hizmetinin emek yoğun ve zaman isteyen bir hizmet olması nedeniyle talep edilen terapi hizmetini karşılaması pratik olarak mümkün değil.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olmak üzere İzmir’de kronik psikiyatrik hastalıklar olan şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarına poliklinik tedavisinin yanı sıra ve psikososyal beceri geliştirmelerine imkân tanıyan faaliyetlere de katılabilecekleri kapsamlı bir hizmet verilmektedir.

Ayrıca İzmir&#;e çok yakın bir ilimiz olan Manisa&#;da da Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İzmir&#;de yataklı servislerde yer bulunamadığı zaman tercih edilmektedir.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

psikiyatri

yılında kurulan anabilim dalımız ilk günlerden bu yana akıl sağlığı alanında İzmir'in, Ege bölgesinin ve Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden birisi olmuştur. Bünyesinde ayaktan ve yataklı psikiyatri hizmetlerini sürdüren anabilim dalı aynı zamanda başta mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi olmak üzere sağlık bilimleri eğitiminin hemen her alanında (psikoloji, hemşirelik) gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim hizmeti de vermektedir.

40 yıllık tarihi içinde Prof. Dr. Cevdet Arsan (), Prof. Dr. Doğan Karan (), Prof. Dr. Zeliha Tunca (), Prof. Dr. Hüray Fidaner (), Prof. Dr. Tunç Alkın (), Prof. Dr. Can Cimilli () ve Prof. Dr. Berna Akdede () anabilim dalı başkanlıklarını üstlenmişlerdir. Prof. Dr. Beyazıt Yemez yılından bu yana anabilim dalı başkanlığını yürütmektedir.

Anabilim dalımızda halen 10 öğretim üyesi yer almaktadır: Prof. Dr. Tunç Alkın, Prof. Dr. Can Cimilli, Prof. Dr. Köksal Alptekin, Prof. Dr. Ayşegül Özerdem, Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, Prof. Dr. Berna Akdede, Prof. Dr. Elif Aysevener, Doç. Dr. Emre Bora, Doç. Dr. Tolga Binbay ve Doç. Dr. Neşe Direk. Yine anabilim dalımızda öğretim üyesi olan Doç. Dr. Halis Ulaş ise tarihli numaralı kanun hükmünde kararname ile ayrılmıştır.

Bugüne kadar 63 tıp doktoru psikiyatri uzmanlık eğitimini anabilim dalımızda tamamlamıştır. Halen 12 tıpta uzmanlık öğrencimiz bulunmaktadır. Ayrıca sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde devam eden klinik sinirbilim programında 8 yüksek lisans ve 4 doktora öğrencisi anabilim dalımızda tez çalışmalarını sürdürmektedir.

 

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 41 80 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Bölümümüze bağlı ayaktan ve yataklı tedavi birimlerinde 18 yaş üstü her hastaya hizmet verilmektedir.
Bölümümüze ilk kez başvuran hastalarımız öncelikle ayaktan tedavi biriminde (genel poliklinik) değerlendirilmekte ve sonrasında psikiyatrik hastalıklar için özelleşmiş polikliniklerimizde takip edilebilmektedir.
Anabilim dalımızda her gün hastaya ayaktan tedavi hizmeti sağlanmaktadır.

Dokuz eylül Üniversitesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Ayaktan Tedavi Hizmetlerimiz:

 • Bireysel Psikoterapi (Destekleyici, içgörü yönelimli, bilişsel-davranışçı ve dinamik yönelimli psikoterapi)
 • Psikoeğitim
 • Aile Danışmanlığı
 • Adli Psikiyatrik Değerlendirme
 • Medeni Haklar ve Hukuk Danışmanlığı
 • Psikolojik Testler
 • Gebelik ve emzirme döneminde ilaç tedavisi yönetimi
 • Acil Psikiyatrik Değerlendirme
 • Maluliyet Durumunun ve Özür Oranının Belirlenmesi
 • Genetik Risk Değerlendirmesi
 • Kurumsal Danışmanlık

Özelleşmiş Ayaktan Tedavi Hizmet Birimlerimiz:

 • Bipolar Bozukluklar Polikliniği:Bipolar Bozukluk hastalarına her hafta pazartesi günü hizmet vermektedir.
 • Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar Polikliniği: Şizofreni ve benzer psikotik bozukluklar için her hafta Çarşamba ve Perşembe günü hizmet vermektedir.
 • Anksiyete Bozuklukları Polikliniği: Başta panik bozukluk ve obsesif-kompulsif bozukluk olmak üzere çeşitli anksiyete bozuklukları için her hafta Salı günü hizmet vermektedir.
 • Cinsiyetinden Hoşnutsuzluk Polikliniği: Cinsiyet değişikliği talebi ile başvuran kişiler bu polikliniğimizde düzenli olarak izlenmektedir. Her hafta Cuma günü hizmet vermektedir.
 • Cinsel Danışmanlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği: Cinsel sorunlarla ilgili danışmanlık hizmetleri ile vajinismus, orgazm bozuklukları, cinsel uyarılma ve istek bozuklukları gibi hem kadın hem de erkek cinselliğiyle ilişkili durumların değerlendirmesi ve tedavisi yapılmaktadır. Her hafta Cuma günü randevu ile hizmet vermektedir.
 • Yaşlılık Psikiyatrisi Polikliniği: 65 yaş ve üzerinde yeni başlayan psikiyatrik yakınmalar (örneğin, umutsuzluk, endişe, unutkanlık, sıkıntı gibi ) ya da var olan psikiyatik bozuklukları bulunan bireylerin değerlendirilmesi, tanı ve tedavisinin düzenlenmesi ve izlemi amacı ile birimizde her hafta pazartesi günü hizmet verilmektedir.
 • Psikolojik Testler:Klinik psikologlar tarafından kişilik testleri, zekâ testleri, psikolojik tanı testleri, nöropsikolojik değerlendirme gibi ruh sağlığına yönelik tanısal işlemler Uzm. Psk. Neslihan Eminağaoğulları ve Psk. Meliha Diriöz tarafından yapılabilmektedir.

Yataklı Tedavi Hizmetlerimizde

Klinik hizmetlerimizi 2 psikolog, 6 hemşire, 1 sosyal hizmet uzmanı, 3 tıbbi sekreter, 6 yardımcı personel ile sürdürmekteyiz.

Elektrokonvulsif Tedavi: Halk arasında şok tedavisi olarak bilinen EKT şiddetli depresyon, psikotik ajitasyon gibi acil ve hızlı tedavi etkinliği gerektiren durumlarda uygulanan ve oldukça etkin bir tedavi yöntemidir. Bu hizmet son teknoloji cihazımızla Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.
Olgu Yöntemi Sistemi: Uzun yıllardır Avrupa ülkelerinde uygulanan ve özellikle şizofreni gibi kronik psikiyatrik sorunlarda önemli yeri olan bu sistem her bir hastanın kendi özgün koşulları içerisinde ele alınmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Beyin Görüntüleme: Özellikle ilk atak psikotik ve manik durumlarda bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile beyin işlevleri ve yapısı değerlendirilmektedir. Bu hizmet Radyoloji Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.
Elektroensefelagram (EEG): Psikiyatrik durumlar birçok nörolojik hastalığa (örneğin Epilepsi) eşlik edebilmektedir. Bu nedenle ayırıcı tanı önem taşımaktadır ve hastalarımızın beyin elektrokimyasal aktiviteleri EEG ile değerlendirilebilmektedir. Bu hizmet Nöroloji Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.
Genetik inceleme: Bazı psikiyatrik bozukluklar kalıtımsal olabilmektedir. Gerektiği durumlarda hastalarımızın psikiyatrik aile ağacı çıkarılmakta ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na danışılmaktadır.
Grup Psikoterapisi: Birimimizde yataklı tedavi gören her hastamız her sabah servis sorumlu hemşiresi tarafından yürütülen grup psikoterapisine katılmakta ve böylece hem kendi öyküsünü paylaşma hem de diğer hastaların öykülerini dinleme olanağı bulmaktadır.
Uğraş Terapisi: Birimimizde yataklı tedavi gören hastalarımız ahşap boyama, takı tasarımı, yağlı boya gibi farklı uğraşları Balçova Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen deneyimli eğitmenlerimiz eşliğinde uygulayabilmektedir.
Psikiyatrik Rehabilitasyon: Bu programlarımız hastalarımızın özgüvenlerini kazanmasına ve sosyal hayata katılmalarına yönelik destekleyici, eğitsel ve sosyal beceriler kazanmaları için yürütülmektedir. Rehabilitasyon programlarımız, yatarak tedavi olan hastalarımız için olduğu gibi, poliklinikten takip edilen hastalarımız için de düzenlenebilmektedir.

Hastanemizin Diğer Birimlerinde Yatan Hastalar İçin Hizmetlerimiz:

• Konsültasyon ve Liyazon Psikiyatrisi Birimi: Hastanenizde yatarak tedavi gören ve tıbbi durumlarına bağlı ortaya çıkan psikiyatrik yakınmaları olan hastalarımız bu birimimizde hem ayaktan hem de yataklı tedavi birimlerinden izlenmektedir.
• Ruh Sağlığı Destek Birimi: Klinik psikologlar tarafından yürütülen bu hizmetimiz hastanemiz Onkoloji biriminde tedavi gören kanser hastalarına ve yakınlarına psikososyal destek sağlamaktadır.

Dokuz eylül Üniversitesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Hastalar İçin Bilgiler:

Hastalarımızın tedavilerinde etkili, bilimsel ve güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalarımızın değerlendirilme ve tedavi süreçleri hekim odaklı bir işleyişle tek taraflı olarak değil hasta ve/veya hasta yakınlarının katılımı ve işbirliği ile yürütülmektedir.

Tedavi sürecindeki bilimsellik ve kalite ilkemiz, ilaçlı tedavinin yanında hastalarımızın ve yakınlarının hayat kalitelerini, sosyal katılımlarını artırmaya yöneliktir.

Modern psikiyatri tedavisi sadece ilaç ve hekimle sınırlı olamaz. Hasta ve hasta yakınlarına, farklı, kişiye özel, değer katan çözümler üretmemizin yanında, ürettiğimiz bu değerleri ölçümleyebilecek yöntemleri geliştirerek, hasta memnuniyetini sürekli sorgulayan bir yapı içerisinde çalışmaktayız.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatlerimiz hafta içi her gün ile saatleri arasındadır. ile arasında öğle yemeği için ara verilmektedir. Poliklinik hizmetlerimiz için hastanemiz web sayfası üzerinden randevu alınabilmektedir. Özel polikliniklerimizin randevuları ise ilgili hekimlerce düzenlenmektedir.

Poliklinik Sekreterliği: 0 () 41 80 (Tıbbi Sekreter Duygu Güven)
Anabilim Dalı Sekreterliği: 0 () 41 51 (Tıbbi Sekreter Hülya Erdem)
Yataklı Servis Sekreterliği: 0 () 27 80 (Tıbbi Sekreter Kübra Turgut)

Özelleşmiş Ayaktan Tedavi Hizmet Birimlerimiz ve Sorumlu Öğretim Üyeleri:

Poliklinik Adı

Poliklinik Günü

Bitiş

Bipolar BozukluklarPazartesi , CumaProf. Dr. Ayşegül Özerdem
Yaşlılık PsikiyatrisiPazartesiProf. Dr. Can Cimilli
Prof. Dr. Elif Onur Aysever
Anksiyete BozukluklarıSalıProf. Dr. Beyazıt Yemez
Şizofreni ve Psikotik BozukluklarÇarşamba ve PerşembeProf. Dr. Köksal Alptekin
Prof. Dr. Berna Binnur Akdede
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Tolga Binbay
Cinsiyetinden HoşnutsuzlukCumaProf. Dr. Elif Onur Aysever
Doç. Dr. Halis Ulaş
Cinsel İşlev BozukluklarıCumaYard. Doç. Dr. Neşe Direk

 

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi
Sali
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0() 22 22

Sağlık Bakanlığı&#;nın yaptığı açıklamaya göre yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastaneleri içerisinde, ayrı olarak faaliyete geçecek İzmir Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kurulacak.

yataklı hastane yolda

Türkiye&#;nin en büyük 3. şehri İzmir&#;e yataklı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yapılacak. Bu zamana kadar kentteki ruh ve sinir hastalıkları hastalarının tedavilerinin Manisa&#;da yapıldığını hatırlatan İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, &#;Psikiyatri hastalarımızı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi&#;ne sevk etmek zorunda kalıyorduk. Bu yatırımla birlikte yükümüz hafifleyecek&#; diye konuştu.

Hastane projesinin detayları hakkında konuşan Salnur, &#;Hastane tam teşekküllü bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesi olacak. yataklı olmasının yanı sıra yüksek güvenlikli bir yapı olacak. Daha da önemlisi hastanenin içinde AMATEM de yer alacak. Bu merkezimizde alkol ve uyuşturucu madde alışkanlığı edinmiş insanlarımız da tedavi görecek. İzmir&#;in bu konuda önemli bir eksiği vardı.&#; dedi.

Bunu beğen:

BeğenYükleniyor

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır