kpss kitapçığı 2016 / One moment, please...

Kpss Kitapçığı 2016

kpss kitapçığı 2016

2024 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımı ÖSYM

2024 KPSS Önlisans Konuları ve KPSS Önlisans Soru Dağılımı ÖSYM 2024 sizler için derledik; 2024 KPSS Önlisans Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerin oluşmaktadır. Yeni bir sınav dönemine girmiş bulunmaktayız. Sizlere son beş yıldır çıkmış olan konuları ve soru dağılımını paylaştık.

KPSS Önlisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Genel Yetenek kısmında adayların problem çözme, okuduğunu yorumlamasına yönelik sorular yöneltilmektedir. Genel Kültür kısmında  ise adaylara bilgi odaklı sorular yöneltilmektedir. Toplam soru sayısı KPSS önlisans sınavı için 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Süre ise 130 dakika (2 saat 10 dakika) verilmektedir. Adaylar soru başına yaklaşık 1.1 dakikalık süre ile yarışacaklar.

2024 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

KPSS  B Memurluk Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1 )KPSS B Memurluk (Lisans) Nedir?

Bir lisans programından mezun olmuş ya da mezun olacak durumda bulunan adayların girebileceği KPSS B sınavı, ÖSYM tarafından 2 yılda bir (çift yıllarda) düzenlenmektedir. Dolayısıyla B Grubu kadrolarına iki yılda bir çift yıllarda alım gerçekleşir.

2) B Grubu Memurluk (Ön Lisans/Ortaöğretim) Nedir, Kimler Girebilir?

Önceki yıllarda ön lisans okumuş, mezun olmuş ve şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS’ye, isterlerse de lisans KPSS’ye girebilirler. Bu şu demek oluyor, adaylar kendilerini hangi alanda daha yeterli hissediyorlarsa o alanda Kamu Personeli Seçme sınavına girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS’ye giremez. Ön lisanstan mezun olduğunuz gün, ortaöğretim puanınız geçersiz olacaktır.

3) B Grubu Memurluk Kadrolarına Atamalar Nasıl Yapılır?

KPSS B kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunu adayların, 120 sorudan oluşan KPSS Genel Yetenek–Genel Kültür sınavına girmeleri gerekmektedir.

A Grubu kadroları dışında kalan tüm kadrolar B Grubu kadrosudur. B Grubu (Lisans) Memurluk adayları atamalarda, KPSS sonuç belgesinde bulunan P3 puan türünü kullanırlar. Ön lisans mezunlarına ayrılan B grubu kadrolar için adaylar P93 puanı ile tercihte bulunabilirlerken, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolar için P94 puan türü ile atama yapılmaktadır.

Atamaları ÖSYM tarafından yapılan adaylar KPSS A’dan farklı olarak, başka bir sınava ya da yazılı, sözlü mülakata girmeden doğrudan ilan edilmiş kadrolara atanırlar. Bu alımlar merkezi alımlar olabileceği gibi kurumsal alımlar (Emniyet genel müdürlüğü, gümrük bakanlığı, TSK gibi) da olabilir. Ayrıca B grubu alımlar hem kadrolu hem de sözleşmeli alımları da kapsamaktadır.

KPSS Önlisans Konularını ve Soru Dağılımını

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere iki bölümden oluşur. Ayrıntılı şekilde açıklayacak olursak;

Genel Yetenek

Genel Yetenek bölümünde toplamda 3 dersten 60 soru sorulur.  Soruların derslere göre dağılımı;

Türkçe 30 Soru
Matemati – Geometri — 30 Soru

Geçtiğimiz yılların sorularını incelediğimizde adaylara; okuduğunu anlamaya , muhakeme gücünü, mantık yürütebilmeye yönelik sorular sorulacak olup adayların başarılı olabilmeleri için sınava hazırlanırken bol pratik yapmaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyemizdir.

Genel Kültür

Genel Kültür bölümünde ise  toplamda 4 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

⇒ Tarih — 27 Soru
⇒ Coğrafya 18 Soru
⇒ Vatandaşlık 9 Soru
⇒ Güncel Bilgiler 6 Soru

Tarih ve coğrafya derslerinde öğrenilen bilginin doğruluğu ve yorumlaması hakkında sorular sorulurken vatandaşlık soruları bilgiye dayalıdır. Güncel bilgiler soruları için ise gündemi yakından takip etmeyi bırakmamak tavsiyemizdir.

Yukarıda sizlere derslerin soru dağılımlarından  bahsettik şimdi ise konuların 5 yıllık soru dağılımlarını sizlere aşağıda tablolar halinde sunduk. Üzerine tıklayarak konuların anlatımlarına ulaşabilirsiniz…

KPSS Önlisans Türkçe Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Matematik Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Matematik Konu Dağılımı20102012201420162018
Temel Kavamlar111
Sayılar- Ebob-Ekok25333
Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar22122
Basit Eşitsizlikler1111
Mutlak Değer111
Üslü Sayılar12121
Köklü Sayılar1
Faktöriyel
Çarpanlara Ayırma21112
Oran- Orantı211
Denklem Çözme22111
Sayı Problemleri21121
Kesir Problemleri111
Yaş Problemleri111
İşçi ve Havuz Problemleri1111
Hareket-Hız Problemleri21111
Yüzde-Kar-Zarar Problemleri121
Karışım Problemleri11
Grafik Problemleri31212
Kümeler ve Problemleri1112
Fonksiyonlar111
İşlem1
Modüler Aritmetik
Permütasyon11
Konbinasyon11
Olasılık111
Sayısal Mantık12223
Şekil Yetenek11
TOPLAM SORU SAYISI2727272726

KPSS Önlisans Tarih Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Tarih Konu Dağılımı2012201420162018
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi11
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Medeniyet3221
İlk Türk İslam Devletleri1121
İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet3122
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi1221
17. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi131
18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi121
19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi 111
20. Yüzyıl Osmanlı Devleti2111
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet2214
Milli Mücadele Dönemi4434
İnkılap Tarihi5535
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar4351
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi1224
TOPLAM SORU SAYISI30272727

KPSS Önlisans Coğrafya Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Coğrafya Konu Dağılımı20102012201420162018
Türkiye’nin Coğrafi Konumu11112
Türkiye’nin İklimi ve Bikti Örtüsü31232
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri22444
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme12322
Tarım22111
Hayvancılık1111
Madenler ve Enerji Kaynakları22122
Sanayi ve Endüstri1211
Ulaşım11111
Ticaret12211
Turizm11111
Bölgeler Coğrafyası21
TOPLAM SORU SAYISI1818181818

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımı2012201420162018
Temel Hukuk Kavramları3333
Anayasal Kavramlar1
Türk Anayasa Tarihi
Temel Hak Ödevler1
Yasama111
Yürütme1232
Yargı11
İdare Hukuku2232
TOPLAM SORU SAYISI9999

KPSS B Memurluk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

a. KPSS memurluk kadroları için sınav ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B memurluk kadroları için sınav ÖSYM tarafından 2 yılda bir çift yıllarda (2016, 2018, 2022…) yapılmaktadır. Bu kadrolara girmek isteyen lisans mezunu adaylar 2024 yılının Eylül ayında; Lise – Önlisans mezunu adaylar aynı yılın Ekim ayında; Ortaöğretim mezunu adaylar ise Kasım sınava girmeleri gerekmektedir.

b.KPSS B memurluk sınavına son sınıf öğrencileri de girebilir mi?

Sınav sonuçlarının geçerli olduğu 2 yıl süresince mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS B memurluk sınavına girebilirler.

c. KPSS B memurluk atamaları nasıl yapılır?

KPSS B memurluk atamaları merkezi ve kurumsal atama olmak üzere iki farklı şekilde yapılır.

d. KPSS B memurluk “merkezi atamaları” ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B  memurluk merkezi atamaları, 2 yıl boyunca Kasım ve Haziran aylarında yapılmaktadır.

e. KPSS B memurluk “kurumsal atamaları” ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B  kurumsal atamaları, ilgili kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılır.

f. KPSS B memurlukta yabancı dil sınavının önemi nedir?

Yabancı dil sınavı adayların tercihine bağlıdır.

g. KPSS B kadrolarına atanmak için hangi puan türleri kullanılmaktadır?

KPSS B  kadroları için gerçekleştirilen atamalarda Lisans mezunu adaylar için P3, Önlisans mezunu adaylar için P93, Lise mezunu adaylar için P94 puan türleri geçerli olmaktadır.

h.KPSS B memurluk atamalarında yaş sınırı var mıdır?

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. B grubu kadrolar için üst  yaş sınırı yoktur. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise en az 15 yaşını doldurmuş ve mahkeme kararı ile reşit kılınmış olmak şartı ile devlet memurluklarına atanabilirler.

ı. KPSS B’den başka sınav yapılır mı?

Merkezi atamalarda ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Fakat kurumsal atamalarda ayrıca mülakat yapılabilir.

2024 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

KPSS Lisans Konuları, KPSS Lisans soru dağılımı, KPSS Önlisans Konuları, KPSS Önlisans soru dağılımı, KPSS Ortaöğretim Konuları, KPSS Ortaöğretim soru dağılımı

$

$\displaystyle \left {FA} \right

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır