mescide girerken okunacak dua / Camiye Girerken ve Camiden Çıkarkan Hangi Dua Okunmalı? | igrus

Mescide Girerken Okunacak Dua

mescide girerken okunacak dua

Peygamberimiz Camiye Girerken ve Camiden Çıkarken Ne Derdi?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır.Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

Camiye Girerken ve Camiden Çıkarkan Hangi Dua Okunmalı?

İslam’a uygun bir yaşam tarzına sahip olmak, Hz. Muhammed’in yaşamını örnek almak ve onun izinden gitmek bizler için çok önemlidir. Hz. Muhammed’in hadis-i şeriflerine baktığımızda da bunu daha net görebiliyoruz. Özellikle camiye girerken ve çıkarken okunacak dualar için bile onun bize verdiği öğütlere odaklanıyoruz.

Aynı zamanda peygamber efendimizin de sıklıkla yaptığı, mescitte cemaat ile birlikte kıldığı Tahiyyatül namazının nasıl kılındığına da değinmeden geçemeyiz. Öncelikli olarak camide cemaat ile kılınacak olan namazların faziletinin çok daha yüksek olduğunu söylemek gerek. Bununla ilgili olarak Ebu Musa’nın rivayetine bakıldığında mescitte kılınan ve cemaatle birlikte eda edilen namazlar hakkında peygamberimiz ‘’Namazın en faziletlisi uzak yerlerden namazını cemaat ile kılmak için gelenleredir. Kim ki imamla beraber cemaat eşliğinde namazı kılmak için bekliyorsa, tek başına kılıp uyuyan kişiden çok daha büyük sevap kazanır’’ buyurmuştur.

Bu yüzden namaz vakitlerinde gücümüz elverdiğince, fırsat buldukça camiye gitmeli, cemaat ile namaz kılmalıyız. Hz. Muhammed’in izinden gitmenin en önemli yollarından birisi sünnet olan hadislerine kulak asmaktan geçer.

Camiye Girişte ve Çıkışta Okunması Gereken Dua

Peygamber efendimiz mescit namazları ile ilgili verdiği öğütlerde aynı zamanda camiye girişte ve çıkışta okunabilecek dualarla ilgili de pek çok bilgi paylaşmıştır. Rivayete göre Hz. Muhammed ‘’Her kim ki camiye giriyorsa bana salavat getirsin ve ‘’Allahummeftah li ebvake rahmetike’’ desin’’ buyuruyor. Anlamına bakıldığında ise ‘’Allah’ım beni rahmetinden esirgeme’’ olarak çevrilebiliyor. Aynı zamanda camiden çıkarken de ‘’Allahumm inni eselüke min fadlike’’ desin demiştir.  Anlamı ise ‘’Allah’ım yalnızca senin fazlından istiyorum’’ şeklindedir.

Yine Hz. Hüseyin’in kızı olan Fatıma peygamber efendimizin mescide girerken salat getirdikten sonra ‘’ Rabbi’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike’’ dediğini ifade etmiştir. Anlamına bakıldığında ‘’Allah’ım bana rahmetini esirgeme ve tüm günahlarımı mağfiret et’’ şeklinde çevrilmektedir.

Yine aynı rivayette peygamber efendimiz camiden çıkarken ‘’ Rabbi’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike’’ diyor. Anlamına bakıldığında ‘’Benim içim fazl u ihsanını nasip eyle, günahlarıma mağfiret et ya rabbim’’ manasıyla karşılaşıyoruz.

Kuran-ı Kerim’e bakıldığında da cami ve mescit için bazı ayetler yol gösterici olabiliyor. Örneğin Araf suresinin 7/31’inci ayetinde ‘’Mescide giderken zinetlerinizi takın’’ buyruluyor. Tabii ki burada zinet olarak kast edilen takılar değil. Zinet olarak bahsi geçen kavram burada yalnızca edeptir. Mescide girdikten sonra yüksek sesle konuşmamak, avret yerlerini kapamak, ağızda kötü koku bulunmaması için temizliğini yapmak, temiz kıyafetler giymek, mis kokmak gibi pek çok kavramı yerine getirmek gerekir.

Camiye ve mescide her zaman sağ ayakla adım atmak bile peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in bize nasihatidir. Kendimizi temizleyip abdestimizi aldıktan sonra camiye ayak basınca da 2 rekat olan ve camiye saygıyı, sadakati gösteren Tahiyyetül mescid namazını kılmayı ihmal etmemek gerekiyor.

Tahiyyetül Mescid Namazı Nasıl Kılınır?

Toplamda 2 rekat kılınan Tahyyetül mescid namazı fazileti olan bir namaz ibadetidir.

Tahiyyetül Mescid Namazı Birinci Rekat Kılınışı

 • ‘’Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Tahiyyetül mescid namazımı kılmaya’’ diyerek niyet edilmelidir.
 • Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir.
 • Sübhaneke okunur.
 • Euzü besmele çekilir.
 • Fatiha okunur.
 • Kuran-ı Kerim’den bir sure okunur.
 • Rüku
 • Secde
 • Secdeden doğrulduktan sonra bir kez daha secdeye gidilir.

Tahiyyetül Mescid Namazı İkinci Rekat Kılınışı

 • Kıyam (Ayağa kalkılır)
 • Besmele çekilir
 • Fatiha okunur.
 • Kuran-ı Kerim’den bir sure okunur.
 • Rüku
 • Secde
 • Secdeden kalkılır ve bir kez daha secdeye gidilir.
 • Secdeden sonra oturulur ve Ettahiyyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
 • “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek selam verilerek namaz sonlandırılır.

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır