penka tekstil / Penka Tekstil | | Telsiz Mahallesi Zeytinburnu |

Penka Tekstil

penka tekstil

ZEYTİNBURNU _ İşyerinin Telefonu, Faks Numarası, Haritası Nerede Olduğu ve Adresi hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Adres :

Telsiz Mahallesi İmdat Toraman Caddesi N ZEYTİNBURNU

İl/İlçe :

İstanbul / ZEYTİNBURNU

Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?

Kolektif Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?Kolektif Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?

Komandit Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?Komandit Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?

Vergi borcu olan şirket kapatılabilir mi? Vergi Borcu varken Şirket Kapatma İşlemi Yapmak Mümkün mü?Vergi borcu olan şirket kapatılabilir mi? Vergi Borcu varken Şirket Kapatma İşlemi Yapmak Mümkün mü?

Firma Arayın

Aşağıdaki arama motoru kullanarak firma arayabilir, aradığınız firmanın bilgilerine adreslerine ulaşabilirsiniz.
Örnek; "Şahin Emlak", "Sitil Bilişim" veya "Öz Muhasebe" gibi aramalar yapabiliriz.

PENKA TEKSTİL İNŞAAT GIDA TURİZM DERİ PAZARLAMA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : PENKA TEKSTİL İNŞAAT GIDA TURİZM DERİ PAZARLAMA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 4 Nisan Perşembe
 • Sermaye : ,00 TL
 • Ticaret Odası :İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası
 • NACE Kodu

Yasal Uyarı / Bildiri!

 • Find® bir Türkiye Firma Rehberi / Türkiye İşletme Rehberi sitesidir.
 • Find®'de yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgilerden derlenerek oluşmaktadır.
 • Find® internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
 • Find® site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle bir garanti veya güvence vermemektedir.
 • Find® sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
 • Find® yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Find® üzerinden yayınlanan işletme ve ziyaretçi arasında herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi veya para transferi teknik olarak mümkün değildir.
 • Find®'de yayınlan işletmelerin ticari faaliyeti esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Find'i hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

Şirket yün pamuk tiftik ve keten gibi tabii maddelerle naylon,akrilik viskon,polyester ve flaş gibi sentetik maddelerle oluşan veya bunların karışımından oluşan iplik kumaş örme dokuma gibi tekstil ürünleriimalatı bu maddeler üzerinde baskı işleri dahili ticareti ve ihracat ve ithgalatı monash.pw ana mukavelesinde yazılı olan diğer işler,

HATALI İŞLETME BİLGİSİ monash.pw

İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.

PENKA TEKSTİL İNŞAAT GIDA TURİZM DERİ PAZARLAMA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tekstil atölyesindeki cinayetin mesaj kayıtları ortaya çıktı! &#;Abi uzatmadan söylüyorum, Savaş&#;ı vurmaya gidiyorum&#;

Kocaeli'nin Güney Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan tekstil atölyesinde 21 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, F.C. (29), a&#;abeyi R.C. (30) ile birlikte, aralar&#;nda husumet bulunan Sava&#; Ta&#;’&#;n i&#; yerine gelmi&#;, taraflar aras&#;nda ç&#;kan tart&#;&#;mada Sava&#; Ta&#; silahla vurularak a&#;&#;r yaralanm&#;&#;t&#;. DEVA Partisi Körfez &#;lçe Ba&#;kan Yard&#;mc&#;s&#; oldu&#;u ö&#;renilen makine mühendisi Sava&#; Ta&#;, kald&#;r&#;ld&#;&#;&#; hastanede hayat&#;n&#; kaybetmi&#;ti. F.C. ve a&#;abeyi R.C. polis ekipleri taraf&#;ndan gözalt&#;na al&#;nm&#;&#;, F.C. tutuklan&#;rken, a&#;abeyi R.C. ise adli kontrol &#;art&#;yla serbest b&#;rak&#;lm&#;&#;t&#;.

Sava&#; Ta&#;’&#;n yap&#;lan otopsisinde her iki baca&#;&#;ndan, sol kol ve s&#;rt&#;ndan vuruldu&#;u, karn&#;na ise öldürücü nitelikte 2 kur&#;un isabet etti&#;i tespit edildi.

deea-b5aebd0d3ad8bc

&#;FADELER&#; ORTAYA ÇIKTI

Cinayete ili&#;kin ifadeler ve telefon mesajla&#;malar&#; ortaya ç&#;kt&#;. Sava&#; Ta&#;’&#;n e&#;i P.T.’nin ifadesinde, "Yakla&#;&#;k iki y&#;l önce R.C., i&#; yerimizi arayarak, i&#; görü&#;mesi yapt&#; ve eldiven üretmek istedi&#;ini söyledi. &#;&#; yerimize geldi, e&#;imle görü&#;tü. R.C. ilk geli&#;inde yaln&#;zd&#;, sonras&#;nda ise karde&#;i F.C. ile çok kez i&#; yerimize geldiler. Eldiven üretimi yapmak için e&#;imle anla&#;t&#;lar. Benim e&#;im Sava&#;, bu i&#; yerine ortak de&#;ildi, sadece i&#; yerlerindeki makinelerin kurulumlar&#;n&#; yapt&#; çünkü bu makineleri e&#;im kendisi üretmi&#;ti. Makineleri kurduktan sonra in&#;aat eldiveni üretimi yapacak halde teslim etti. Hatta üretimin nas&#;l yap&#;laca&#;&#;n&#; da R.C.’ye gösterdi" dedi.

&#;ah&#;slar ile ailecek görü&#;tüklerini söyleyen P.T., "Kendileriyle çok samimiydik. Birbirimize ailece misafirli&#;e giderdik. Hatta anne ve babalar&#; da bize gelir giderlerdi. Aram&#;z gayet iyiydi, anla&#;mazl&#;k yoktu" diye konu&#;tu.

bfbe0-cba8ea

"MAK&#;NELER&#;N &#;K&#;NC&#; EL OLDUKLARINI TESP&#;T ETT&#;K"

F.C.’nin abisi R.C. de ifadesinde, eldiven üretimi yapmak amac&#;yla fabrika kurmak için Sava&#; Ta&#; ile ileti&#;ime geçtiklerini söyleyerek, "Makineler kuruldu ve i&#; yapmaya ba&#;lad&#;k. Bu makinelerin s&#;f&#;r olmad&#;&#;&#;n&#;, kullan&#;lm&#;&#; ikinci el olduklar&#;n&#; tespit ettik. Bunun üzerine Sava&#; Ta&#;’&#; arad&#;m ve kendisine söyledim. S&#;f&#;r oldu&#;unu söyleyerek bizi yalanlad&#;. Marka ile ileti&#;ime geçtim. Firma bana, makine modellerinin oldu&#;unu ve art&#;k üretimini yapmad&#;klar&#;n&#; söyledi. Ben yeniden Sava&#;’&#; arad&#;m, bize neden yalan söyledi&#;ini ö&#;renmek istedim ama Sava&#; beni savu&#;turdu. Bende bu makineleri geri almas&#;n&#; istedim, geri almad&#;. Bu kez bize, ’Ben size f&#;r&#;n kuraca&#;&#;m’ dedi ancak f&#;r&#;n içinde Sava&#; bizi iki ay kadar oyalad&#;. Memlekette tan&#;nan bir aile oldu&#;umuz için fabrikay&#; kurmam&#;z gecikti&#;inden toplum içinde rencide olmaya ba&#;lad&#;k. Ba&#;ka bir ilde ya&#;ad&#;&#;&#;m için Sava&#; ile telefonla ileti&#;im kurmaya çal&#;&#;t&#;m. F&#;r&#;n kurulumu da gecikti&#;i için zaman zaman tart&#;&#;malar ya&#;ad&#;k" &#;eklinde konu&#;tu.

2ee8a1fd-cdded-8b7e-3af6ccdd

"S&#;LAH NEREDEN VE NE &#;EK&#;LDE ÇIKTI B&#;LM&#;YORUM"

Olay günü Sava&#; Ta&#; ile konu&#;mak için i&#; yerine gittiklerini söyleyen R.C., "Sava&#;’&#;n i&#; yerinde oldu&#;unu gördük, selam verip içeri geçtik. Ben art&#;k makinelerin bizi yordu&#;unu, çözüm bulunmas&#; gerekti&#;ini söyledim. ’Biz senin yüzünden peri&#;an olduk’ dedim ancak Sava&#; umursamaz bir tav&#;rla bizi dinliyordu. Gülerek, ’Sizinle u&#;ra&#;amam’ dedi. Sesimi yükseltmem üzerine o da sesini yükseltti. Bu s&#;rada karde&#;im F. ile aralar&#;nda sözlü tart&#;&#;ma ç&#;kt&#;. Arbede oldu. &#;kisini aralamaya çal&#;&#;t&#;&#;&#;m s&#;rada Sava&#; bana yumruk att&#;. E&#;i geldi, ’Ay&#;p oluyor’ dedi. Bende ona, ’Sen Sava&#; abiyi tut, karde&#;imi al&#;p gidece&#;im’ dedi. Yine arbede oldu. Tam gitmeye haz&#;rlan&#;rken silah sesi duydum. Bu silah&#;n nereden ve ne &#;ekilde ç&#;kt&#;&#;&#;n&#; bilmiyorum" ifadelerini kulland&#;.

3fe5bfaaacbfb7

"YARALANDI&#;INI ANLAMADIM"

Katil zanl&#;s&#; F.C. ise, "Olay günü makineleri geri almas&#; Sava&#; Ta&#;’&#;n yan&#;na gittik. Sava&#;’&#;n bize satt&#;&#;&#; ay&#;pl&#; mallar yüzünden ticari s&#;k&#;nt&#; ya&#;ad&#;&#;&#;m&#;z&#; söylemek istedik. Abim ile gittim, Sava&#; bizi odas&#;na buyur etti. ’Ben üretim yapam&#;yorum, makineleri geri al’ dedim. Bunun üzerine Sava&#; sinirlendi, ’Defolun gidin, sizinle u&#;ra&#;amam. Siz kimsiniz buraya geldiniz’ dedi. Makineleri geri almak zorunda oldu&#;unu söyledim, bu konu&#;malar&#;n ard&#;ndan ’Abi biz gidiyoruz, sende bu makinelerini topla götür’ dedim. Bunun üzerine Sava&#; benim sol omuzuma vurdu, küfür etti. O bana küfür edince bende ona yumruk att&#;m. O da bana yumruk atmaya çal&#;&#;t&#;. Abim araya girerek bizi ay&#;rmaya çal&#;&#;t&#;. &#;&#; yerinde yakla&#;&#;k 10 çal&#;&#;an vard&#;, onlarda araya girdi. Abim de beni götürmeye çal&#;&#;t&#;. Abim arac&#;n &#;oför koltu&#;unda, ben ise yan&#;nday&#;m. Sava&#; benim bulundu&#;um tarafa yakla&#;arak, ’Seni mahvedece&#;im, öldürece&#;im’ gibi &#;eyler söyledi, küfürler etti. Bu küfürleri duyunca bende tabancam&#; alarak indim. Sava&#; bana sald&#;rmak için hamle yapt&#;, bende korkutmak amac&#;yla hedef gözetmeksizin i&#; yerinin camlar&#;na do&#;ru ate&#; etmek istedim. Sava&#; da i&#; yerine do&#;ru ko&#;maya ba&#;lad&#;. Bende kap&#;ya do&#;ru yöneldim. Yine bana küfür ediyordu, bende Sava&#;’&#;n bulundu&#;u duvara do&#;ru korkutmak amac&#;yla iki el ate&#; ettim. Ben ate&#; ettikten sonra Sava&#; kendini yere att&#; ama ben onun yaraland&#;&#;&#;n&#; anlamad&#;m" dedi.

"SAVA&#;’I VURMAYA G&#;D&#;YORUM"

&#;üphelilerin telefon kay&#;tlar&#;nda yap&#;lan incelemelerde ise baz&#; mesajlar ortaya ç&#;kt&#;. Olaydan yakla&#;&#;k 1 ay önce katil zanl&#;s&#; F.C.’nin abisi R.C.’ye, "Abi uzatmadan söylüyorum, Sava&#;’&#; vurmaya gidiyorum. Çolu&#;um çocu&#;um sana emanet" &#;eklinde mesaj att&#;&#;&#;, R.C.’nin ise mesaja, "Yok o&#;lum saçmalama" &#;eklinde cevap verdi&#;i tespit edildi. Bu konu&#;madan 25 gün sonra ise F.C.’nin yine a&#;abeyine att&#;&#;&#; mesajda, "Sava&#;’&#; arama, anlamas&#;n" dedi&#;i ortaya ç&#;kt&#;.

"PES ETMEK YOK, D&#;K DURACA&#;IZ"

Sava&#; Ta&#;’&#;n öldürülmesinden yakla&#;&#;k 45 dakika önce A.C. isimli &#;ah&#;sla mesajla&#;an F.C.’nin Sava&#; Ta&#;’a küfür ederek, "Pes etmek yok, dik duraca&#;&#;z" dedi&#;i, A.C.’nin ise buna "Hepsi olacak" &#;eklinde kar&#;&#;l&#;k verdi&#;i tespit edildi.

Öte yandan, olaydan bir süre önce F.C.’nin görü&#;mek için sürekli Sava&#; Ta&#;’&#; arad&#;&#;&#; ve ula&#;amad&#;&#;&#;, Sava&#; Ta&#;’&#;n ise F.C.’ye "Müsait de&#;ilim, sonra görü&#;elim" &#;eklinde mesajlar att&#;&#;&#; ancak ça&#;r&#;lara hiçbir zaman dönmedi&#;i ö&#;renildi.

&#;HA

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

PENKA TEKSTİL İNŞAAT GIDA TURİZM DERİ PAZARLAMA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

KuruluÅŸ Tarihi:

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adresi, Telefon Numarası, Web Sitesi
E-posta Adresi

AdresiTELSÄ°Z MAHALLESÄ° Ä°MDAT TORAMAN CADDESÄ° NO
Posta Kodu:
SemtiTELSÄ°Z
İlçesiZEYTİNBURNU
Ä°liÄ°STANBUL
ÃœlkesiTÃœRKÄ°YE
Telefon Numarası: 87 13
Faks Numarası:
E-posta Adresi:
Web Sitesi:

PENKA TEKSTİL İNŞAAT GIDA TURİZM DERİ PAZARLAMA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, tarihinde bir Limited Şirket olarak kurulmuş olup İstanbul Ticaret Odası'na bağlı olarak faliyet gömonash.pw Kumaş Meslek Grubu Ana Kategorisinde, Kumaş Toptan Ticareti (Manifatura Ürünleri Dâhil) Nace Kodu Sektöründe yer almaktadır.

Meslek Grubu
(Komitesi):
(37) KUMAŞ
Nace Kodu (Sektörü):()
KUMAŞ TOPTAN TİCARETİ (MANİFATURA ÜRÜNLERİ DÂHİL)
Şirket yün pamuk tiftik ve keten gibi tabii maddelerle naylon, akrilik viskon, polyester ve flaş gibi sentetik maddelerle oluşan veya bunların karışımından oluşan iplik kumaş örme dokuma gibi tekstil ürümonash.pwı bu maddeler üzerinde baskı işleri dahili ticareti ve ihracat ve ithgalatı yapmak.
Bu sayfada yer alan bilgilerin doğruluğu resmi kaynaklarla karşılaştırılıp en güncel ve en güvenilir veriler sunulmaya çalışılmaktadır. Bu sayfada firmanız hakkında daha detaylı bir tanıtım bilgisi yer almasını istiyorsanız iletişim linkini kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Firma Rehberi:&#x;STANBUL FÄ°RMA REHBERÄ°

ZEYTİNBURNU İLÇESİ FİRMA REHBERİ

TELSÄ°Z SEMTÄ° FÄ°RMA REHBERÄ°

TELSÄ°Z MAHALLESÄ° FÄ°RMA LÄ°STESÄ°

Ä°MDAT TORAMAN CADDESÄ° FÄ°RMA LÄ°STESÄ°
Ticaret Odası:İstanbul Ticaret Odası

Ä°li:Ä°stanbul
Ä°l Plaka No:34
Ä°l Telefon Kodu: (Avrupa) (Asya)
Bu sayfada firma adres ve telefon bilgileri yer alan PENKA TEKSTİL İNŞAAT GIDA TURİZM DERİ PAZARLAMA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ isimli firmanın, firma sahibi ya da yetkilisi iseniz ve firma rehberimizde yer alan firma bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız firma bilgilerini güncelleyebilmemiz için iletişim linkini kullanarak lütfen bize bildiriniz.


İLETİŞİM LİNKİTÄ°CARET ODALARI MESLEK KOMÄ°TELERÄ° VE NACE KODLARI


Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Mersin, İstanbul Firmaları, İzmir, Kocaeli, İstanbul Firma Rehberi, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Karaman, Bartın, Yalova, Karabük, Çorlu, Lüleburgaz, Bandırma, Çerkezköy, Alanya, Fethiye, Bodrumnest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır