recep ayinda kilinan 30 rekat namaz nasil kilinir / Receb Ayında Kılınacak 30 Rekatlık Namaz | Dualar, 13 nisan, Otlar

Recep Ayinda Kilinan 30 Rekat Namaz Nasil Kilinir

recep ayinda kilinan 30 rekat namaz nasil kilinir

Recep ayı namazı nasıl kılınır? İşte Recep ayında kılınan 30 rekat namaz ve fazileti…

Recep ayı namazı, 30 rekat olarak Rasûlullah Efendimizden (s.a.v.) rivayet edilen ve 3 defaya mahsus olmak üzere onar onar eda edilen Receb ayına özel, kılınmasında büyük ecir ve sevap olan ibadetlerden olarak bilinir. Şaban ayına günler kala 30 rekatlık Recep ayı namazını fırsatını kaçırmadan eda etmek isteyen Müslümanlar, Recep ayında kılınacak namaz hakkında ‘nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır, hangi dualar okunur’ gibi soruları araştırıyor. Recep ayının son on gününde kılınan namazdan sonra hangi dua okunur?.. Hz. Peygamber Efendimiz’den s.a.v. rivayet edilen Receb-i Şerif’e özel bu 30 rekatlık hacet namazının faziletleri ile alakalı bilgilere de, sizler için özel olarak derlediğimiz yazımızıda yer verdik. Peki, Recep ayı namazı nasıl kılınır? İşte Recep ayında kılınan 30 rekat namaz ve fazileti… Detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz…

Recep ayı namazı nasıl kılınır? İşte Recep ayında kılınan 30 rekat namaz ve fazileti…

İbadet ve dualarla ihya etmek için özlemle beklenen üç ayların birincisi olan Receb-i Şerif’in son günleri idrak edilirken, bu mübârek ayı manevi açıdan gönlünce uğurlamak isteyen Müslümanlar, bu ayda yapılacak ibadetelere de son günlerde daha çok ağırlık veriyor.

Müslümanlar farz ve vacip ibadetlerinin yanında, İslam büyüklerinden tavsiye edilen ibadetlere özellikle de mübarek zaman dilimlerinde daha fazla rağbet göstermektedir. Bazı zaman veya duaların manevi sırları, ancak Peygamberler s.a.v. ve Allâh’ın c.c. velî kullarına açıktır. Bu nedenle İslam büyüklerinin tavsiyeleri Müslümanlar için ehemmiyet arzetmektedir. Recep ayı namazı da Rasûlümüzden s.a.v. işitildiği rivayet edilen ve yapılması güzel görülen ibadetlerden olarak bir takım kaynaklarda bizlere aktarılmaktadır. Bu husustaki bilgiler de haberimizin devamında yer almaktadır.

İşte son günlerini idrak ettiğimiz Receb-i Şerif’te kılınması ehemmiyetle tavsiye edilen 30 rekat Recep ayı namazı hakkında detaylar.

Recep ayı namazı nasıl ve hangi günlerde kılınır?

Recep ayının ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 günlük döneminde kılınacak 30 rekat Hacet Namazı vardır. Vatandaşlar arasında Recep ayı namazı olarak da anılan bu namazın kılınış şekilleri aynı olup yalnızca namazdan sonra okunacak dualar farklıdır.

Recep ayı namazının kılınış şekli şöyledir;

10 rekat Hâcet namazına şu niyetle başlanır:

‘Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin sevgili Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine mazhar eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.’

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okunur. 2 rek’atte bir selâm verilerek 10 rek’at tamamlanır.

İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ-külli-şey’in kadîr’ okunarak duâ edilir.

İkinci on günde, yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa:

‘İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyûmen dâ’imen ebedâ’ duası okunarak namazın ardından duâlar edilir.

Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere:

‘Allâhümme lâ-mânia li-mâ-a’tayte, velâ mu’tiye li-mâ mena’te, velâ raadde li-mâ kadayte, velâ mübeddile li-mâ hakemte, ve-lâ yenfa’u ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ Vehhâbü yâ Vehhâbü yâ Vehhâb’ okuyup duâ edilir.

Eğer bir kimse bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhangi bir sebeple kılamamış ise hepsini (30 rekatın tamamını) son 10 gün içerisinde de kılabilir. Ancak zaruri engel olmadıkça vaktinde kılmak evlâdır.

Recep ayı namazının kılınacağı vakit

Bu namazlar akşam namazının veya yatsı namazının ardından kılınabildiği gibi, gecenin ilerleyen saatlerinde yani teheccüd vakitlerinde kılmak daha güzeldir. İmsak vakti girdikten sonra kılınmaz. İmkan varsa Cuma ve Pazartesi geceleri tercih edilmelidir ancak namazı kılamama ihtimali olursa bulduğu ilk fırsatta yerine getirmesi de namazın ehemmiyeti bakımından önemlidir. 10 rekat namazı birkaç güne bölmek uygun değildir. 10’ar rekat olarak tavsiye edilmiştir. Bir hastalık nedeniyle ayakta kılmaya gücü olmayanlar her namazda olduğu gibi oturarak veya hastalığı ileri derecede ise yatarak ima ile kılmasında hiçbir mahzur yoktur.

Recep ayında kılınacak namazın faziletleri nelerdir?

Üç ayların ilki olan Şehrullâh/Receb-i Şerif aynı zamanda Eşhur-i Hurum’dan yani 4 Haram Ay’dan (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb) biridir. Bu İslâm’ın yasaklarından elden geldiğince uzak durularak nefis terbiyesine diğer zamanlardan dah açok önem vermelidir. Bu ayda oruç tutmak, duha-evvabin-teheccüd namazları kılmanın mğkafatı da her zamakinden çok olmakla beraber, bizzat Rasûl-i Ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından tavsiye edilen 30 rekat namaz vardır. Bu namazın önemli hususiyeti de, münafıklara bu namazın nasip olmayacağının rivayet edilmiş olmasıdır.

Recep ayında kılınan bu 30 rekatlı namazı, Resûlallah s.a.v. Efendimizin berberi Salmânı Pâk–i Fârisî (r.a.) Hazretleri rivâyet etmişlerdir..

Bu namaz recep ayının 1’i ile 10’u, 10’u ile 20’si, 20’si ile 30’u arasında birer kez kılınır. Günler akşamdan girdiğinden dolayı ertesi günün tarihine itibar edilir. Yani mesela ilk 10 gün için olan süre, Cemaziyelahir’in son gününü Receb-i Şerif’in ilk gününe bağlayan gece başlayıp, Recep ayının 9’unu 10’una bağlayan gece son bulmuş olur.

Recep ayı namazı hakkındaki Hadîs-i Şerîf, Şeyh Abdulkâdir Geylânî Hazretleri ‘Gunyetü’t-Tâlibîn’ [I/492, 493, Saadet Yay.] adlı eserinde kendi senediyle rivayet edilmiştir. Bu namaz farz veya vacip olmayıp nafile namaz niteliği taşımaktadır.

Editör: Vildan A. Sarısoy
e-Mail: [email protected]

#Receb-i Şerif, Recep ayı namazı, 30 rekat Recep ayı namazı, dünya

Recep ayında kılınacak 30 ve 50 rekat namaz nedir, nasıl kılınır ve niyet edilir?

Haberin Devamı

Recep Ayında Kılınacak 30 ve 50 Rekat Namaz Nasıl Kılınır?

Recep ayında kılınacak bu 30 rekat ve 50 rekat Namaz Recep ayının ilk 10 günü, ikinci 10 günü, üçüncü 10 günü, dördüncü 10 günü şeklinde kılınmaktadır.

Recep ayının bu günlerinde sadece birer defa kılınacak 10 rekat hacet namazı vardır. Hacet namazı Recep ayının 1 ve 10 arasında, 11 ile 20 arasında ve 21 ile 30 arasında kılınır. Bu üç dönemde de hacet namazının kılınışı aynıdır. Burada farklı olan namazların sonlarında okunan dualardır. Aynı zamanda bu namazları akşamdan sonra ya da yatsıdan sonra da kılabilirsiniz. Sadece cuma ve pazartesi gecelerinde bu namazlar özellikle teheccüd vaktinde kılınması uygun görülür.

Recep Ayında Kılınacak 30 ve 50 Rekat Namaza Nasıl Niyet Edilir?

Recep ayında kılınacak 30 ve 50 Rekat namaza şöyle niyet edilir:

Ya Rabbi, beni, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. abid, zahid kulların arasına kayıt eyle.

Recep ayı ile ilgili Diyanet Kurulu Sitesinde şöyle bir bilgi yer almaktadır:

Ülkemizde de yukarıdaki beyanlar ışığında, asırlardır bir “Üç Aylar” geleneği oluşmuş; "Ramazana hazırlık” Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir.

Haberin Devamı

Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfireti, bu gecelerde mü’min- ler üzerine yağmur gibi yağar. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandili, Allah Te- âlâ’nın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği bir rağbet gecesidir.

Kaynak: https://dergi.diyanet.gov.tr/

İletişim

Recep Ayında Kılınacak Namaz Receb'in 1'i ile 10'u arasında, 11'i ile20'si arasında
                       ve21'i ile30'u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak10'ar rekat
                       Hacet Namazı  vardır.Bunların her üçününde kılınış şekli aynıdır.                         
                       Yalnızca  namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır.
                         Bunamaz, mü'minle münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar hidayete ereler.
                        Münafıklar bu namazı kılamazlar.Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekat namaz
                        Resulullah Efendimiz'in(s.a.v) berberi Selman-ı Pak(r.a.) Hazretlari tarafından rivayet edilmiştir.

                         Bu namazlar, akşamdan sonrada, yatsıdansonrada kılınabilir. Fakat cuma ve pazartesi gecelerinde
                        ve bilhassateheccüt vaktinde kılınması eftaldir.

                          Kılınışı: Hacet namazına şu niyetle başlanır:"Ya Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz
                        hürmetine, sevgili ayın Receb-i Şerif hürmetine,beni feyz-i ilahine,afv-ı ilahine, raza-i iilahine nail eyle,
                        abid, zahit kullarının arasına kaydeyle, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle, rıza-i şerifiniçin"Allahüekber.

                          Her rekatta 1 Fatiha, 3 ku Kul ya eyyühel kafirun, 3 ihlası  şerifokuyup, 2 rakatte bi selam verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır.

                          **İlk on gün  içinde kılınan namazdan sonra,11 defa "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve
                         lehül hamdü yuyi yyümiit. Ve hüve hayyün la yemüütü biyedihil hayr. Ve hüva alaa külli şeyin kadiir" okunup dua edilir.

                           ** İkinci on gün içinde yani Receb'in 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekatten sonra11 defa: "İlahen vahıden ehaden
                          sameden ferden vitren hayyen kayyumen daimen ebeda" okunup dua edilir.

                           ** Üçüncü 10 gün içinde, yani Receb'in 21'i ile 30' u arsındakılınan 10 rekatten sonra da11 defa: "Allahümme la mania
                          lima a'tayte, vela mu'tiye lima mena'te, vela radde lima kadayte, vela mübeddile lima hakemte, vela yenfue ze'lceddi
                          minke'l-ceddü.Sübhane rabbiye'l-aliyyi'a'le!l-vehhab. Sübhane rabbiye!l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane
                          rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-kerimi'l-vehhab. Ya vehhabü ya vehhabü ya vehhab" okunup dua edilir...

                                                                                         ( Dua ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)


Kategoriler

- namaz - hac - umre - dua - oruc - ashab - ashabın fazileti - ticaret - cihad - abdest - ilim - haram - ölüm - iman - iyilik - nikah - hadis - kıyamet - islam - cennet - miras - sünnet - mal - fitne - Kadın - sadaka - yemin - zina - zekat - ihram - evlilik - köle - feraiz - zikir - cemaat - kurban kesmek - mescid - kısas - hayız - günah - helal - amel - gusül - borç - kibir - cehennem - hüküm - öldürmek - kafir - takva

MollaCami.Com

Recep ayında kılınacak namaz var mıdır? Recep Ayı Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? Recep ayında kaç rekat namaz kılınır? Recep ayında kılınacak 30 rekat namaza nasıl niyet edilir? Recep ayı ibadetleri neler ilk gece kılınacak namazı kaç rekat? 2023 yılı Recep ayının ilk günü ne zaman başlıyor?

İslam dininde mübarek olduğu bilinen üç ayların başlangıcı olan Recep ayı içerisinde birçok fazileti bulunan bir ay olarak bilinmektedir. 2023 yılında idrak edeceğimiz 3 ayların ve Haram aylardan ilki olan Recep ayı23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. Hazreti Peygamberin birçok hadisinde Allah’ın ayı olduğu ifade edilen Recep ayı için af ve mağfiret kapılarının açık olduğu bir ay olarak bildirilmektedir.

Peki Recep ayında kılınması gereken 30 rekat namaz hangisidir? 30 rekat recep ayı namazı nasıl kılınır, hangi dualar edilir? Recep ayı namazı duaları, Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu… Recep ayında 30 rekat namaz kılmanın fazileti nedir? Recep ayı namazında ne okunur?

İslam dininde kılınan ilk namaz

Hicri Recep Ayı’nın 27 gecesinde yaşanan Miraç hadisesinde, Allahu Teala başlangıçta 50 vakit olarak emredilmiş olan namaz ibadetini, Rasûl-i Ekrem (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin niyazı ve müteaddid mürâcaatı ile beş vakte indirmiştir.

Aynı zamanda Allahu Teala’nın lütuf ve rahmeti olarak 50 vakit sevabı verileceği müjdelenmiştir. Dolayısıyla 28 Receb günü (Hicretten 1 yada 16 ay önce) İslam dininde ilk defa 5 vakit namaz kılınmaya başlanmıştır.

Receb Ayında Kılınacak Namaz

İslam dininde Mübarek Üç ayların ilki olan Receb-i şerif ayı haram aylardandır ve Şehrullah yani Allahın ayıdır. Bu aya namaz kılarak ve oruç tutarak, hürmet ve ta’zim etmek çok faziletli ibadetlerdendir.

Bu ayda duha, evvabin ve teheccüd namazı gibi günlük nafile namazlar kılınabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından hususiyetle tavsiye edilen 30 rekatlık namazıda kılmakta faide vardır. Münafıklara bu namazı kılmanın nasip olmayacağı rivayet olunmuştur.

Receb Ayının 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u (veya 29) arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rekat Hacet Namazı vardır. Bu üç namazın da kılınış aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır.

Bu namazlar, akşamdan sonrada, yatsıdan sonrada kılınabilir. Fakat cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüt vaktinde kılınması eftaldir.

Kılınışı:

Hacet namazına şu niyetle başlanır:

“Ya Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i Şerif hürmetine, beni feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle, abid, zahit kullarının arasına kaydeyle, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle, rıza-i şerifin için niyet ettim Hacet Namazı kılmaya”

‘Allahüekber’ diyerek namaza başlanır. Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

İlk 10 gün

İlk 10 gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuyi yyümiit. Ve hüve hayyün la yemüütü biyedihil hayr. Ve hüva alaa külli şeyin kadir”okunup dua edilir.

Arapça Yazılışı:

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِير

Anlamı:“Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de O’dur, ölümü veren de O’dur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir. Bütün hayır Onun elindedir. O her şeye hakkıyla kàdirdir. Her şeyin ve herkesin dönüşü de O’nadır.”

İkinci 10 gün

İkinci 10 gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rekatten sonra 11 defa:“İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyumen daimen ebeda” okunup dua edilir.

Arapça Yazılışı:

اِلهًا وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا وِتْرًا حَيًّا قَيُّومًا دَائِمًا اَبَدًا

Üçüncü 10

Üçüncü 10 gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30′ u arsında kılınan 10 rekatten sonra da 11 defa:

“Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb”okuyup duâ edilir.

Arapça Yazılışı:

الْعَلِىِّ رَبِّىَاَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلاَ مُبَدِّلَ لِمَا حَكَمْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَ رَبِّىَ اْلاَعْلَى الوَهَّابِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ اْلاَعْلَى الوَهَّابِ سُبْحَانَ الْعَلِىِّ اْلاَعْلَى الْكَرِيمِ الوَهَّابِ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّاب

Anlamı:Vermediğini de verecek hiç kimse yoktur. Senin katında hiçbir varlık sahibine varlığı fayda verecek değildir. Karşılıksız bolca veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi olan Rabbim; Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih edip, kemâl sıfatlarla tavsif ederim.

Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhangi bir sebeple kılamayan kimse hepsini (30 rekatın tamamını) son 10 gün içerisinde de kılabilir.

Bu namazlar, akşam namazından sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, Cuma ve Pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdal ve faziletlidir.

Recep ayı ilk akşamında kılınacak namaz

Bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (SAV) ashâbına hitaben:

“Her kim, recebin ilk gecesinde akşam namazını kıldıktan sonra; bir Fatiha ve bir ihlas ile yirmi rekat namaz kılar ve onlar arasında on selam verirse onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Rûhu’l-Emîn olan Cibrîl onu bana bildirdi” buyurmuştur.

Ashâb: “Allah-u Te’âlâ ve Rasûlü bilir” deyince Rasûlüllah (SAV): “Allâh-u Te’âlâ onu, canı, malı, âilesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer” buyurdu.

Recep ayı ilk akşamında kılınacak namaza ‘Niyet ettim Allah rızası için Recep ayı namazı kılmaya’ şeklinde niyet edilir.

Bu namaz 20 rekâttır. Her rekâtında bir Fatiha ve bir ihlas suresi okunur ve 2 rekatta bir selam verilir.

Recep Ayında Kılınacak Namazın Fazileti

Recep ayında kılınması tavsiye edilen bu namaz 1’i ile 10’u, 10’u ile 20’si, 20’si ile 30’u arasında birer kez kılınır. İslami takvime göre günler bir gün önce akşamdan girdiğinden dolayı ertesi günün tarihine itibar edilir. Yani mesela ilk 10 gün için olan süre, Cemaziyelahir’in son gününü Receb-i Şerif’in ilk gününe bağlayan gece başlayıp, Recep ayının 9’unu 10’una bağlayan gece son bulmuş olur.

Bu namaz, mü’min ile münafığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidayete erer. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekât namaz Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) berberi, Aşere-i Mübeşşere dışında cennetle müjdelenen Selmân-ı Fârisî (r.a.) Hazretleri tarafından rivayet edilmiştir.

Selmân-ı Fârisî (r.a.), Allah’ın Sevgilisi Hz. Muhammed’in (SAV) şöyle buyurduğunu anlatır:

“Ey Selman, Receb ayında 30 rekât (İlk günü 10 rekat, 15. günü 10 rekat ve son gün 10 rekat) kılan Mümin ve Mümine her rekatta bir defa Fatiha Suresi, üç defa İhlas Suresi ve üç defa Kafirun Suresi okur ki Allah onların günahlarını bağışlar ve bir ayı oruçlu gibi sevaplandırır. Gelecek sene de namazında sebat edenlerden olur. Onun için günlük amel, şehidin ameli gibidir. Bedir Şehitleri ile diriltilecektir. Onun için her günün orucu, bir senelik ibadet için yazılır. Mertebesi 1000 kat daha yükseğe çıkarılır.”

Eğer Receb ayının tamamını oruçlu tutar ve bu nafile namazı kılarsa, Allah onu Cehennem ateşinden kurtarır, ona vacib olan Cennetini verir ve yakınlığını ona bahşeder. Cebrail hazretleri; “Ya Muhammed (sav), bu seninle müşrikler ve münafıklar arasındaki alâmettir, çünkü münafıklar bu namazı kılmazlar” diye haber verdi.

Kaynak: Dua ve İbadetler, Fazilet Neşriyat

Benzer Konular

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır