rüyada bir yerinin kanaması / Rüyada Kan Görmek - Rüya Tabirleri

Rüyada Bir Yerinin Kanaması

rüyada bir yerinin kanaması

Rüyada Kan görmek

Yara olmadığı halde vücuttan kan çıkması memur için rüşvet almaya, halktan biri için zarara uğrmaya delalet eder.

Molla Cami: Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir. Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana işarettir. Herhangi bir kasıt olmadan, kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimse zengin ise kanın aktığıkadar malı dinden çıkar, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer. Bir kimse rüyada kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve izdıraba atacak bir kana işarettir. Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince otursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa düşük yapılan erkek çocuğa işarettir. Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünüyorsa, o kimseyeamirinden hayır isabet eder. Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa, o kimse amirinden bir söz erişir. Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer kanın çıkmasından so a kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Kanın çıkmasından so a kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa günahtan kurtulur. Eğer yol üzerine damladığını görse, o kimse malının zekatını verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya tasadduk eder. Burnunun kanadığını gören kimse günahtan çıkar. Bazıları, burnunun kanadığını gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler. Bazıları da burun kanı, kişiye reis tarafından gelecek kandır. Bir kısım tabirciler ise, burun kanı, hatıra gelmedik bir yerden üzüntü ve sıkıntıdır, dediler. Rüyayı gören, burnundan akan kan ile kendisinde birrahatlık hissetse bu halde zekat yahut elbise veya şöhrete işarettir. Kan sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise v.s. gibi şeylerden onu örten giysilere, yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere işarettir. Bazen, haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine işarettir. Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve meşakkat isabet eder. Adet kam, bekar kız için kocaya, gebe kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa işarettir. Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar, insan kanı ev balkının, ev sahibinin az harcamalarına. Bazen de bu rüya, arkada olan hastalığa işarettir.


Diyanet: Rüyada kan görülmesi haram mal ile tabir edilir. Bir kişinin Ayasında bir yerine kan bulaştığını görmesi; o kimsenin mal sahibi olacağına, bir kimsenin rüyasında kendi gömleğine bir başkasının kanının bulaştığını görmesi; o kimsenin arkasından ona ait birtakım konuşmalar geçtiğine işaret eder. Rüyasında gömleğinin bir hayvan kanıyla lekelendiğini görmesi; bir hırsız tarafından o kişiye bir yalan söz söylendiğine, kişinin yasında bir vahşi hayvan tarafından gömleğinin yırtıldığını ve hayvanın kanı ile lekelendiğini görmesi; o kimsenin düşmanı tarafından bir söz işiteceğine delalet eder. Rüyasında gömleğine eti yenilen bir hayvanın kanının bulaştığını görmesi; o kimsenin itibarlı bir kişiden yalan söz işiteceğine işaret eder.


Nablusi: Rüyada görülen kan, haram mala yahut rüya sahibinin işlediği günaha, yahut kendisiyle günah kazanılacak bir fiile delalet eder. Bundan dolayı kana bulandığını gören kimse mal sahibi olur. Yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunur.
Eğer rüyada kendi gömleğinde bilmediği yerden gelmiş bir kan olduğunu görse, o kimse üzerine ilmî olmayan bir yerden yalan bir söz söylenir.
Gömleğinin kedi kanıyla bulandığını gören kimseye bir hırsız tarafından yalan bir söz söylenir. Eğer kendi gömleğini aslan ve yırtıcı bir ha3'van kanıyla bulaştığını görse, o kimseye galip olan zalim bir kimse yalan bir söz söyler. Eğer gömleğini koç kanıyla bulaştığını görse, ona şerefli, zengin ve kuvvetli bir kimse yalan bir söz söyler. Yalandan sonra kanın nisbetince haram mala nail olur.
Kanm, rüyada cild ve deriden akması sıhhat ve selamett'r. Eğer rüyayı görenin kaybı varsa, yolculuktan sağ salim döner.
Bazı tabirciler, bir kimse vücudundan kan çıktığını ve yara olduğunu görse, o kimseye beden sağlığı ve çok mal gelir. Eğer kaybol-muşsa sağ olarak döner, hayır ve sevince nail olur. İnsan kanı içtiğini gören kimse mal ve menfaata nail olur ve bütün fitne ve belalardan kurtuluşa erer.
Bazı tabirciler, insan kanı içtiğini gören kimse günahtan ve yaramaz hareketlerden kaçınır ve çirkin işlerden kurtulur, dediler.
Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir.
Kendi yerinde kandan bir çukur olduğunu görse, o kimsenin kanı o yerde dökülür. Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana delalet eder.
Herhangi bir kasıt olmadan ve kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimse zengin ise kanın aktığı kadar malı elinden çıkar, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer.
Bir kimse rüyada kan küpüne yahut testisine ya da kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana delalet eder.
Rüyada testide göçülen kan hayız olan bir kadındır. Eğer testinin başı bir bezle sarılı ise o bez hayız- kanım gidermek için kullanılan ezdir.
Kan, sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise v.s. gibi şeylerden onu örten giysilere, yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere delalet eder.
Bazan da kan, çıkmasıyla sahibinin zayıf bırakan menisine delalet eder. Bazan da, kan, yemek için haram mala delalet eder.
Bazan, haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine delalet eder, yahut malı azalır yahut giysilerinden bir şeyi sata1; ya da hanımı veya başka kimselerden sevdiği birisini terke-der ve- ayrılır.
İnsanın kanı bedeninde deveran ettiği gibi, şeytanına delalet eder. Şeytan onun evinde düşmanı gibidir.

Bazan da, kan, hastadan çıkan kanın kırmızılıktan göklüğe ve sarılığa dönmesi gibi ölüm anında insan üzerine galip olan şeye delalet eder.
Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve meşakkat isabet eder. Yahut borcu borç ile öder, nitekim bir ata sözünde, «falan kimse kanı kan ile yıkar» denilir. Ya da o kimse düşmanına galip gelir.
Kanın çıkması uğursuzluk ve şiddettir. Rüyada, zaruret vaktinde kanın çıkması rahat, üzüntü ve kederin gitmesidir.
Hayız kanı, bekar kız için kocaya, gebe kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa delalet eder.
Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar. İnsan kanı ev halkının, ev sahibinin az harcamalarına. Bazan da bu rüya, arkada olan hastalığa delalet eder.


Seyyid Süleyman: Vücudunda yara olmadığı halde, kan aktığını gören; memuriyette ise, rüşvet alır ve verir. Halktan birinin aynı rüyayı görmesi zararla yorumlanır. Kanın yaradan çıkması, keder ve ziyandır.
Kirmani diyor ki: Rüyasında kan içtiğini gören, haram kazanır veya haksız yere kan döker. Vücudunun bir yerinden çıkan kanın, cesedini ve elbisesini lekelediğini görmek te haramla yorumlanır. Şayet kan bir yerini lekemezse, günahtan kurtulur. Yüzden akan kanın leke yapması da, harama işarettir. Rüya sahibinden akan kan; tanıdığı birini lekelerse, Ona malını verir. Kanının lekelediği kişiyi tanımıyorsa, zarar görür. Bir kılıç yahut mızrak darbesiyle aldığı yaradan kan çıktığını gören, sıhhate kavuşur. Malı artar, gurbetteyse memleketine selametle döner.
Damarlarından kan aktığını gören bir zengin, malını kaybeder. Aynı rüyayı fakir görürse, durumu düzelir. Üreme organından kan aktığını görenin karısı çocuk düşürür. Mak'addan çıkan kanın elbiseyi ve bedeni lekelemesi; haram mala işaret eder. Dişlerinden kan çıkan, akrabası yüzünden üzüntü çeker.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Bir yere toplanmış kanın içine düştüğünü gören, haksız yere katillikle suçlanır. Bir bölgede kan deresi veya kan çeşmesi görmek; orada kan döküleceğinin işaretidir.
Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Burnundan kan aktığını görenin kazancı haram olur.
Çok kan akıp rüya sahibinin elbisesini kirletir ve bitkin düşmesine sebep olursa tabir; fakirliktir. Akan kan zaafa sebep olmayacak kadar az ise, rüyayı gören sıkıntıdan kurtulur.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Burnundan ince bir kan aktığını görmek, haram maldır. Kan koyu ise, hamile kadın çocuk düşürür. Gözlerden kan akması, hüzün ve ayrılıktır. Kan altını da temsil eder.

Rüyada Kan Görmek: Bazı Kıskançlıklar Yaşanacak, Nahoş Durumlar Ortaya Çıkacak!

Haberler

Yaşam

Rüya Tabirleri

Rüyada Kan Görmek: Bazı Kıskançlıklar Yaşanacak, Nahoş Durumlar Ortaya Çıkacak!

Geceleri derin bir uykuya daldığımızda beynimiz sayısız rüya üretmeye başlar. Gördüğümüz rüyaların bazılarını hatırlamazken bazıları bizde derin bir etki yaratır ve hemen anlamını araştırmaya başlarız. Rüyada kan görmek de en sık görülen ve anlamı merak edilen rüyalardan birisidir. Rüyada kan görmek, sağlıki kariyer, maddiyat ve sosyal ilişkiler konusunda birçok mesaj içerir. Rüyada kan görmenin anlamı ise görülen rüyaya göre değişir. Örneğin rüyada kan vermek, almak, kendi kanını veya başkasının kanını görmek farklı anlamlar taşır. Peki rüyada kan görmenin anlamı nedir?

Gelin birlikte bu rüyanın anlamlarını inceleyelim.

Rüyada Kan Görmek

Rüyada Kan Görmek

Rüyada Kan Aktığını Görmek

Rüyada Kan Aktığını Görmek

Rüyada Kan Fışkırdığını Görmek

Rüyada Kan Fışkırdığını Görmek

Rüyada Kendi Kanını Görmek

Rüyada Kendi Kanını Görmek

Rüyada Başkasında Kan Görmek

Rüyada Başkasında Kan Görmek

Rüyada Kan Tükürmek

Rüyada Kan Tükürmek

Rüyada Kan Vermek

Rüyada Kan Vermek

Rüyada Yerde Kan Görmek

Rüyada Yerde Kan Görmek

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Rüyada Kan Görmek Anlamı ve Yorumu

Rüyada kan görmek; yakınlarınızdan biri için endişe ettiğinize işaret eder. Günümüz âlimlerine göre Rüyada kan görmek; yakınlarınızdan biri için endişe edeceğinize delalettir. Bu rüya, çok büyük hayal kırıklığına uğrayacağınız ve mutsuz olacağınız anlamına gelir. Ayrıca, garip ve esrarengiz arkadaşlardan uzak durmanız gerektiğini ifade eder. Sağlığınıza dikkat etmeniz önemlidir.

Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir. Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana işarettir.

Rüyada herhangi bir kasıt olmadan, kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını görmek rüyayı gören kimse zengin ise kanın aktığı kadar malı elinden çıkar, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer. Bir kimse rüyada kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana işarettir.

Danyal (a.s.) demiştir ki rüyada kan görmek, haram mal ile tâbir olunur. Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince otursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa düşük yapılan erkek çocuğa işarettir. Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünüyorsa, o kimseye amirinden hayır isabet eder. Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa, o kimse amirinden bir söz erişir. Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer kanın çıkmasından sonra kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur.

Rüyada, cilt ve deriden kan aktığını görmek, sıhhat ve selâmete alâmettir. Eğer rüya sahibinin gurbette adamı varsa, o kişi sağ ve selâmetle evine döner. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa günahtan kurtulur. Eğer yol üzerine damladığını görse, o kimse malının zekâtını verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya yardım eder.

Rüyada kan aldığını veya kan aldırdığını görmek, eğer ehil ise valilik ile tâbir olunur. Zindandaki kimsenin rüyada kan aldırdığını görmesi, zindandan kurtulacağına ve selâmet bulacağına delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki Rüyada kan almak veya aldırmak, dört şekilde tâbir olunur

  1. Feth,
  2. Zafer,
  3. Yolculuk,
  4. Düşmanlık ve dava.

Burnunun kanadığını gören kimse günahtan çıkar. Bazıları, burnunun kanadığını gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler. Rüyada kan kuyusuna düştüğünü görmek, kan veya haram mal ile tâbir olunur. Kendi yerinde kandan bir çukur olduğunu görmek, rüya sahibinin o yerde kanının döküleceğine işarettir.

Bazıları da burun kanı, kişiye reis tarafından gelecek kandır. Bir kısım tabirciler ise, burun kanı, hatıra gelmedik bir yerden üzüntü ve sıkıntıdır, dediler. Rüyayı gören, burnundan akan kan ile kendisinde bir rahatlık hissetse bu halde zekât yahut elbise veya şöhrete işarettir. Kan sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise vs. gibi şeylerden onu örten giysilere yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere işarettir.

Bazen, rüyada haddinden fazla çıkan kan görmek, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine işarettir. Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve meşakkat isabet eder.

Rüyada adet kanı, bekâr kız için kocaya, gebe kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa işarettir. Arkasından kan çektiğini gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar, insan kani ev halkının, ev sahibinin az harcamalarına. Bazen de bu rüya, arkada olan hastalığa işarettir.

Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi kanını görmek nedir? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyada kan görmek bekar kız için mutlu bir evliliğe işaret ederken, hamile bir kadının kan görmesi düşük yapmaya işaret eder. Araka taraftan kan çıktığını görmek ise içinde bulunulan sıkıntıdan kurtulmak anlamına gelir. Rüyada kan görmek, rüyada kan verdiğini görmek, rüyada kan görmek diyanet, rüyada kan görmek rüya tabirleri ve rüyada kan işediğini görmek gibi farklı şekillerde tabir edilmektedir. Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi kanını görmek ne demek? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? İşte detaylar haberimizde…

Rüyada kan görmek genel olarak helal olmayan bir işe bulaşmaya işaret eder. Eğer bir insan yaptığı işten pişmanlık duyuyorsa, rüyada gördüğü kan bunun dışavurumudur. Çok fazla kanın çıktığının görülmesi ise evlat, anne ya da babadan gelen yardımın kesilmesi olarak tabir edilir. Vücuttaki herhangi bir yaradan kan aktığının görülmesi zengin ise fakir olmaya, fakir ise zengin olmaya işaret eder. Rüya sahibi arka taraftan temi kan çıktığını görürse bu durumda günahtan kurtulmaya, çıkan kanın üstüne bulaşması halinde ise girdiği günahı işlemeye devam edeceği anlamını taşır.

Rüyada kan verdiğini görmek, kişinin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtularak feraha ermeye işaret eder. Güzel günlerin habercisi olan bu rüyada kişi eğer başkasına kan veriyorsa kötü durumdan iyi duruma geçme anlamı taşır. Bu rüya aynı zamanda zenginliğe de işaret eder.

Rüyada kan tükürmek ya da ağzınızdan kan çıktığını görmek arkanızdan konuşulduğuna, birisi hakkında kötü sözler işiteceğinize işaret eder. Eğer tükürdüğünüz kan üzerinize bulaştıysa kadınlar hakkında bir konuda fikir beyan edeceğiniz anlamına gelir. Bol miktarda kan tükürdüyseniz bir kişinin malının azalması anlamına gelir.

Rüyada kulaktan kan gelmesi nahoş özler işitmek anlamına gelir. Aile içinden duyulacak hoş olmayan sözlere işaret eden bu rüya, uzun süre küs kalmaya ve özür dilense bile konuşulmayacağı anlamına gelir.

Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir?Rüyada kan görmek

Rüyada kan damlası görmek eve gelen kişilerin rüya sahibi hakkında arkasından konuştuklarını ifade eder. Mutfak tezgahında kan damlası bereketi olmayan kazanca, geçim sıkıntısı ve zorluklara işaret eder. Kişi üzerine kan damladığını görürse hatalarından af diler, tövbe eder.

Rüyada kan lekesi görmek, rüya sahibine iftira atılması anlamına gelir. Kişiye zararı dokunmayacak olan bu gelişme, düşmanların işbirliği yaparak rüya sahibi aleyhinde faaliyetler yürüteceği anlamına gelir. Yerde görülen kan lekesi ise kazadan sonra kurtulmaya ve kalıcı olmayan hastalığa işaret eder.

Rüyada kan tutması rüya sahibinin kendi hakkı olmayan bir durumdan feragat edeceği, aile üyelerinin haksız kazanç elde edilmesini engelleyeceği, ve hep doğrudan yana tavır takınacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi kanını görmek nedir? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyada kan aldırmak birilerinin hakkınızda kötü sözler sarf ettiği anlamına gelir. Koyu renkte siyaha yakın tonda kan görmek, yüksek maneviyata ve zorluklara karşı dirençli olmaya işaret eder. Sağ koldan kan alınması kaybedilen bir eşyayı bulmaya, sol taraftan alınması ise kaybedilen bir aile bireyinin bulunacağına işaret eder. Eğer rüyanızda kan aldırıyor ve kan bir türlü çıkmıyorsa durumunuz kötüye gidecek demektir.

Rüyada kan kusmak, vicdan azabına işaret eder. Herhangi bir nedenden dolayı rüyasında kan kustuğunu gören kişi esasen içindeki pişmanlık ve acıları dışarı atmıştır. Bu durum geçmişte yapılan bir kötülüğün bertaraf edilmesi gerektiği anlamını taşır. Rüyada kan kusmak bazı tabircilere göre ise huzura ermeye ev sağlığa işaret etmektedir.

Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir?Rüyada kan görmek

Rüyada kan içmek tabirinde farklı yorumlar söz konusudur. Rüyada kan içmek helal yoldan para kazanmamaya ve bu kazancı ailenize yedirmek olarak tabir edilir. Bu rüya bazı tabircilere göre ise bir akrabanıza yaptığınız yardımın ona gitmemesi anlamına gelir.

Rüyada kan alma rüya sahibinin yönetici olacağı anlamına gelir. Bu rüya yöneticilik yanında o kişiye önemli bir emanet verileceği anlamına da gelir. Kanı alan kişi rüya sahibi ise düşmana karşı zafer elde eder. Vücudundan kan alındığını gören kişi bir hastalıktan kurtulur.

Rüyada kan bağışlamak rüya sahibinin kötülüklerden kurtularak rahata ermeye işaret eder. Riya sahibi üzerindeki bir sırrı atar. Orta halli bir kişi bu rüyayı görürse zenginleşir, fakir biri görürse önüne yeni kapılar açılır.

Rüyada üstü başı kan içinde olmak, zengin olmasına rağmen bir türlü hesaplarını denkleştirememesi anlamına gelir. Bu rüya sahibi, devamlı nazara maruz kaldığı için işleri ters gider ve parasının bereketini göremez.

Rüyada kanlı gömlek görmek akrabalar arasında çıkan bir husumet nedeniyle kişinin arada kalacağı ve ortalığı yatıştırmak isterken kendisinin arada kalacağı anlamına gelir. Kanlı gömlek görmek hayat boyu aklıdan çıkmayacak bir olay yaşamak anlamına da gelir. Ağır sözler duymaya işaret eden bu rüya, sevilen birine kırılmak anlamına da gelir.

Rüyada kanlı elbise görmek, bekar kadınlar için gönül ilişkilerinde yanlış tercihler yapmaya, nişan atma ve düğün tarihi gibi konularda sorunlar yaşamaya işaret eder. Rüyada kanlı elbise görmek gebe kalmaya engel olacak bir hastalığa işaret eder. Kaza sonucu hasta olmak, namusuna laf edilecek davranışlarda bulunulması ve yüz kızartıcı davranışlarda bulunmaya işaret eder.

Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir?Rüyada kan görmek

Rüyada kanlı çarşaf görmek birisine yapılan kötülükten dolayı pişmanlık duymaya ve bu vicdan azabının bir süre devam edeceği anlamına gelir. Rüyada kanlı çarşaf görmek birisinin ölmesine ya da sakat kalmasına neden olacak bir duruma yol açmaya, telafisi olmayan kazaya işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin günahlarla dolu yaşantısına da işaret eder.

Rüyada gözüne kan oturması, başkasına ait olan bir mala sahip olmanın hedeflendiği ve hakkı olmayan bir kazancın zimmete geçirileceği anlamına gelir. Bu kazancın da hayır getirmeyeceği ve kendisiyle beraber günahı olmayan kişileri de harama teşvik edeceği, iki yakasının bir araya gelmeyeceği şekilde yorumlanır.

Rüyada kan işemek konusunda birçok tabir vardır. En genel olan tabir ise rüyada kan işemek amansız hastalıklardan kurtulmanın işareti yorumudur. Rüyada kan işemek uzun bir yolculuğa, hapisten kurtulmaya, camide kan işemek mutluluğa ve sevince işret eder. Yangında kan işemek ise hırsızlıktan mağdur olmaya işaret eder. Az miktar kan işemek ise malda azalmaya işaret eder.

Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir?Rüyada kan görmek

Rüyada kan ağlamak çok büyük bir fırsatın kaçırılması anlamına gelir. Vicdan azabı ile baş başa olmaya işaret eden rüyada kan ağlamak, büyük bir pişmanlık olarak yorumlanır. Bu rüya bir kişi hakkında kin beslemeye de işaret eder.

Rüyada kan akıtmak rüya sahibinin içinde beslediği kin ve nefreti gösterir. Rüyada çok kan akıtıldığının görülmesi malların bir bir elden çıkması ve iflas olarak tabir edilir. Rüyada az miktarda kan akıtıldığının görülmesi ise basit bir hastalıktan kurtulmak anlamına gelir.

Rüyada kan görmek tabirinde rüyada kan durdurmak, rüyada bacağından kan aktığını görmek, rüyada kan laboratuvarı görmek, rüyada kan verip hayat kurtarmak, rüyada kan görüp bayılmak, rüyada kan içip kusmak, rüyada kanama görmek, rüyada gözünden kan geldiğini görmek, rüyada kan içinde bir hayvan görmek, rüyada kan temizlemek gibi konular da merak ediliyor. Bunun beraber rüyada siyah kan görmek, rüyada kan kaybından ölmek, rüyada kan grubu görmek, rüyada eline kan bulaşması, rüyada eli yüzü kan içinde olmak, rüyada başından kan geldiğini görmek, rüyada burundan kan gelmesi, rüyada burundan kan gelmesi, rüyada ağızdan kan kusmak, rüyada damar görmek, rüyada damar kopması ve rüyada damardan kan akması gibi konular da merak edilmektedir.

Rüya tabirleri sözlüğü ve rüyaların anlamları için tıklayın.

AileAileGündemYaşamHaberler

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır