sözcükleri nelerdir / Sözcük türleri nelerdir? Örnekleri ile sözcük türleri konu anlatımı

Sözcükleri Nelerdir

sözcükleri nelerdir

constitute > oluşturmak

 

Bu kelimeler ise belirli parçaların bir bütünü oluşturması anlamında kullanılır.

Örnek Cümle: “The various components of the computer will make up the final product.”

Çeviri: “Bilgisayarın çeşitli bileşenleri nihai ürünü oluşturacaktır.”

Örnek Cümle: “Women composed the majority of the participants in the study.”

Çeviri: “Araştırmaya katılanların çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.”

Örnek Cümle: “The bones, muscles, and organs constitute the human body.”

Çeviri: “Kemikler, kaslar ve organlar insan vücudunu oluşturur.”

 

Farkı anlamak için iki cümleyi inceleyelim:

Örnek Cümle: “The human body consists of various organs such as the heart, lungs, liver, and kidneys, each performing specific functions to keep the body healthy and functioning properly.”

Çeviri: “İnsan vücudu, her biri vücudun sağlıklı ve düzgün çalışmasını sağlamak için belirli işlevleri yerine getiren kalp, akciğerler, karaciğer ve böbrekler gibi çeşitli organlardanoluşur.”

Örnek Cümle: “The various tissues and organs make up the complex systems that enable human beings to function.”

Çeviri: “Çeşitli doku ve organlar, insanın fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan karmaşık sistemleri oluşturur.”

İlk cümlede bütünün nelerden oluştuğuna dair bilgi veriliyor, bu yüzden 'consist of' kullanıldı. İkinci cümlede ise parçaların bir bütünü oluşturduğundan söz ediliyor, bu yüzden 'make up' kullanıldı.

Yansıma Sözcük Nedir, Nasıl Bulunur? Yansıma Sözcük Örnekleri Nelerdir?

Yansıma Sözcük Nedir? 

İnsanların, hayvanların ve makinelerin çıkardığı seslere ek getirilerek oluşturulan kelimelere yansıma sözcük denir. Bu sözcükler hem roman, hikaye ve masallarda hem de manzum eserlerde anlatımı güçlendirmek için kullanılır. Şiirlerde tekrir, intak ve mecaz-ı mürsel gibi söz sanatları kullanılırken sıklıkla yansıma sözcüklerinden faydalanılır. 

Yansıma Sözcük Nasıl Bulunur? 

Cümle içinde yansıma sözcükleri bulmak için kelimenin köküne bakılmalıdır. Yansıma sözcükleri kelimelerden değil doğadaki seslerden türetildiği için bu kelimelerin kökleri tek başına kullanıldığında bir anlama gelmez. 

Örneğin ''Şırıl şırıl'' ikilemesinin kökeni: ''Şır'' ya da ''vızıldamak'' sözcüğünün kökeni ''vız''dır. Ancak bu kelimeler birer ses olduğu için sadece ek aldıklarında anlamlı olurlar. 

Yansıma Sözcük Örnekleri Nelerdir? 

A- Hayvanların Çıkardığı Seslerden Türetilen Yansıma Sözcükleri 

1- Sinek kulağımın dibinde vızıldadığı için bir türlü işime konsantre olamadım. 

Yansıma Sözcük: Vızıldamak 

2- Kedi uzun bir zamandır aç kaldığı için penceremde miyavlayıp duruyordu. 

Yansıma Sözcük: Miyavlamak 

3- Dün gece köpeklerin havlamasından gözüme bir damla uyku girmedi. 

Yansıma Sözcük: Havlamak 

B- İnsanlara Özgü Seslerden Türetilen Yansıma Sözcükleri 

1- Bize kızdığı için tüm gece boyunca köşesine çekilip homurdandı. 

Yansıma Sözcük: Homurdanmak 

2- Dedemde uyku apnesi olduğu için geceleri horluyor. 

Yansıma Sözcük: Horlamak - 

C- Doğadaki Seslerden Türetilen Yansıma Sözcükler 

1- Birden bir patırtı koptu ve meydandaki kalabalık birbirine girdi. 

Yansıma sözcük: Patırtı 

2- Anlattığım şeyler hoşuna gitmemiş olmalı ki telefonu pat diye suratıma kapattı. 

Yansıma Sözcük: ''Çat'' 

3- Sadece iki haftada çat pat da olsa İngilizce konuşmaya başladı. 

Yansıma Sözcük: Çat Pat 

Not: Bir cümle içerisinde iki farklı yansıma sözcük kullanılabilir: 

Örneğin: 

''Gürül gürül akan dere bana şehrin kaosunu ve gürültüsünü unutturdu.'' 

 Yukarıdaki cümlede hem ''gürül gürül'' ikilemesi hem de ''gürültü'', yansıma sözcüğüne örnek olarak gösterilebilir. 

constitute kaynağı değiştir]

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır