tiroid kanseri için hangi doktora gidilir / Tiroid için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Tiroid Kanseri Için Hangi Doktora Gidilir

tiroid kanseri için hangi doktora gidilir

Tiroid i&#;in hangi b&#;l&#;me ve doktora gidilir?

Haberin Devamı

Tiroit bezleri için hastanelerin dahiliye bölümüne gitmek gerekir. Eğer gerekli görülürse hekim sizi endokrinoloji bölümüne de gönderebilir.

Tiroid İçin Hangi Bölüme ve Doktora Gidilir?

Tiroit bezlerinden kaynaklanan herhangi bir sorun olması halinde hastaların iç hastalıkları yani dahiliye bölümlerine gitmeleri gerekir. Eğer doktor tarafından gerekli görülürse iç salgı bezleri ile ilgilenen endokrinoloji bölümüne de yönlendirilebilirler. Hekimler bu durumda ilk olarak tanı koymak ve tedavi belirleyebilmek için hastaların boyun bölgesini muayene eder. Sonrasında ise bazı kan tahlilleri ile beraber T3 ve T4 oto antikorlara bakılabilir. Tiroit bezlerinin yapısını da bilmek teşhis için önemlidir. Bunun için de hastalara sintigrafi ve tiroit ultrasonografisi çekilebilir. Eğer daha detaylı bir inceleme gerekirse nodüller biyopsi de uygulanır.

Tiroid Nedir?

Haberin Devamı

Tiroit genelde hastalık olarak bilinse de aslında boğazdaki adem elmasının olduğu yerin altında olan bir organdır. Soluk bölgesinin önünde yer alır ve U veya H harfine benzetilir. Kelebek şekline benzemesi de mümkündür. Tiroid vücutta farklı farklı fonksiyonların düzenlenmesini sağlamakla görevlidir. Hormonların üretilmesini sağlar ve vücudun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Tiroid Hastalıkları (Guatr, vb.)

Guatr, tiroid bezinin anormal büyümüş halidir. Tiroid, boyunda, âdemelmasının hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir bezdir.

Belirtileri genellikle;

   - Tıraş veya makyaj sırasında özellikle belirgin olan, boynun dibinde görünen bir şişlik

   - Boğazın sıkıldığı hissi

   - Öksürük

   - Ses kısıklığı

   - Yutma güçlüğü

   - Nefes darlığıdır.

Tiroid bezi metabolizmayı düzenlemeye yardımcı iki ana hormon üretir; tiroksin (T-4) ve triiyodotironin (T-3). Tiroit bezinde tiroid hormonunun yapımı azalırsa, beyinde yer alan hipofiz bezinin tiroidi uyarıcı hormonunun (TSH) salgılanması giderek artar ve bu hormon tiroid bezini büyüterek guatr meydana gelmiş olur.

Bir dizi faktör de tiroid bezinin büyümesine neden olabilir. Bunlar;

   - İyot eksikliği

   - Graves hastalığı

   - Hashimoto hastalığı

   - Multinodular guatr

   - Solitertiroid Nodülleri

   - Tiroid kanseri

   - Hamilelik

   - Enfeksiyon

Guatr, herkeste görülebilir. Doğumsal olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir ve 40 yaşından sonra daha yaygın görülür. Risk faktörleri arasında;

   - İyot eksikliği

   - Kadın olmak

   - Yaş

   - Aile öyküsü

   - Hamilelik ve menopoz

   - Bazı ilaçlar

   - Radyasyona maruz kalma bulunmaktadır.

Küçük guatrlar estetik ve fiziksel sorunlara neden olmazken büyük guatrlar zor nefes alma, yutkunma güçlüğü, ses kısıklığı ve öksürüğe sebep olabilir.

Doktorun boyun muayenesi sırasında büyümüş tiroid bezini elle hissedebileceği gibi bazı tanısal testler de yapılması gerekebilir;

   - Hormon Testi

   - Antikor testi

   - Ultrasonografi

   - TiroidScan

   - Biyopsi

Guatrın tedavisi, guatrın büyüklüğüne, belirti ve bulgularına, altta yatan nedenlere göre değişmektedir. Doktorunuz tarafından aşağıdaki tedavi seçenekleri önerilebilir:

   - Gözlem: Guatr küçükse, herhangi bir soruna neden olmuyorsa ve normal çalışıyorsa doktorunuz herhangi bir müdahale ya da ilaç yerine sadece takip önerebilir.

   - İlaç Tedavisi: Hipotiroidi varlığında Levotiroksinletiroid hormonu replasmanı yapılabilir. Tiroid bezi iltihabı için doktorunuz Aspirin ya da kortikosteroid ilaç önerebilir.  Hipertiroidi durumunda ise hormon seviyesinin normale dönmesini sağlayan ilaçlar gerekebilir.

   - Ameliyat: Nefse darlığına veya yutma güçlüğüne sebep olan büyük bir guatr söz konusuysa ya da hipertiroidiye neden olan nodüler guatr varsa, ameliyatla tiroid bezinin bir kısmı veya tamamı alınabilir. Ayrıca tiroid kanserlerinin tedavisi kesinlikle cerrahidir. Ameliyatla alınan tiroid bezinin miktarına göre değişmekle birlikte ameliyattan sonra Levotiroksin(sentetik tiroid hormonu) kullanılması gerekebilir.

  - Radyoaktif İyot: Bazı durumlarda, aşırı aktif tiroid bezi büyümesi için radyoaktif iyot tedavisi kullanılabilir. Radyoaktif iyot ağızdan alınır, kan dolaşımı yoluyla tiroid bezine ulaşır ve tiroid hücrelerini tahrip eder. İşlem sonrasında, genellikle yaşam boyunca sentetik tiroid hormonu olan Levotiroksin kullanılması gerekir.

İ&#; Hastalıkları (Dahiliye) doktorlarımızdan muayene randevusu almak için, 77 99 nolu telefondan arayabilir veya e-randevu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Tiroid Kanseri-Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Tiroid Kanseri Nedir?

Tiroid bezi; boynun ön kısmında, nefes borusunun önünde yer alan kelebek şeklinde bir iç salgı bezidir. Tiroid hormonlarının üretildiği bu salgı bezi, vücuttaki doku ve organların doğru çalışmasını sağlar. “Tiroid kanseri nedir?” sorunun cevabını ise tiroid bezinin içerisinde bulunan nodüllerin kötü huylu olması ile tanımlamak mümkündür. Diğer kanser türlerine oranla daha nadir görülen tiroid kanseri nedeni bilinmemekle birlikte kadınlarda daha sık görülmektedir. Cinsiyetin yanı sıra bazı faktörler de tiroid kanserine neden olmaktadır. Ayrıca tiroid kanseri erken yaşlarda ortaya çıkabileceği gibi tedavi ile yüksek oranda iyileştirebilen bir kanser türüdür. Bu yüzden de tiroid kanseri ölüm oranı diğer kanserlere göre düşüktür.

Tiroid Kanseri Çeşitleri

Tiroid kanseri çeşitleri; anaplastik, papiller, folliküler ve medüller olmak üzere 4 türdür. Görülme sıklıkları ise farklılık göstermektedir.

Anaplastik Tiroid Kanseri

Anaplastik tiroid kanseri en nadir görülen kanser türüdür. %2’lik bir kısımda görülen bu kanser türü hızlı ve çabuk yayılan bir nodüle sahiptir. Bu hastalıkta ameliyat şansı genellikle olmaz. Çünkü tanı konulduğunda tümör fazlasıyla yayılmış durumda olur. Hastaları rahatlamak amacıyla radyoterapi uygulanabilir.

Papiller Tiroid Kanseri

Vakaların %’ında görülen en yaygın kanser türüdür. Her yaşta görülebilen papiller tiroid kanseri riski yaşlarında daha fazladır. Genellikle iyi seyirli olan ve yavaş büyüyen bu kanser uzun zaman belirti vermeyebilir ve yıllarca ölümle sonuçlanmadan kişide varlığını sürdürmeye devam eder. Papiller tiroid kanseri metastazı ise akciğere ve lenf bezlerinde gerçekleşir. Gençlerde risk taşıma olasılığı az olduğu gibi 40 yaş üzerindeki hastalarda yayılma hızı fazlalaşabilir.

Folliküler Tiroid Kanseri

Kan dolaşımı yoluyla yayılan folliküler tiroid kanseri, tiroid kanserlerinin %’luk kısmını oluşturur. 50’li yaşlarda daha sık görülen bu kanser türü yavaş büyür. İlk tanıda görülme oranları değişiklik gösterse de kanserin akciğer, kemik ve az da olsa beyin ve karaciğere yayılma olasılığı vardır.

Medüller Tiroid Kanseri

Medüller tiroid kanser türünün teşhisi diğer türlere göre daha kolay olabilmektedir. Medüller tiroid kanseri riski olanların kanında kalsitonin hormon düzeyi anormal şekilde yüksek çıkmaktadır. Tiroid kanseri vakaların yaklaşık %2’sinde görülen bu kanser yavaş büyür. Diğer tiroid kanserleri gibi ileriki yaşlarda da görülebilecek medüller tiroid kanserini diğerlerinden ayıran özellik kalıtsal olmasıdır. Nesilden nesile aktarılan bu kanser için genetik mutasyon testi yaptırmak gerekir.

Tiroid Kanseri Neden Olur?

Kadınlarda rastlanan kanser türleri arasında tiroid kanseri sekizinci sırada yer alır. Erkeklere göre 2 kat daha fazla risk taşıyan kadınlarda, menopoz ya da yeni doğum yapmış olmak gibi hormonal değişiklikler tiroid sorunlarını tetikleyebilmektedir. Erkeklerde ise nodül bulunuyorsa kanser riski fazla olabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra tiroid kanseri nedenleri arasında başka etmenler de bulunur.

Tiroid Kanseri Belirtileri

Tiroid kanseri ilk evrelerde belirti vermeyen hastalık türlerinden biridir. Ancak aşağıda bulunan bazı semptomlar tiroid kanseri belirtileri arasında görülebilmektedir.

Tiroid Kanserinin Hayati Tehlikesi Var mı?

Tiroid kanseri olanlar ilk tanıdan sonra yaşam süresini ve ölümcül olup olmadığını merak ederler. Tiroid kanseri görülme sıklığı dünya üzerinde 30 yılda oldukça fazla artış gösterse de ölüm oranı gittikçe azalmaktadır. Erken tanının yanı sıra tedavi yöntemlerinin de gelişmesi ile düşen bu oranlar tiroid kanseri türlerine göre kimi zaman değişiklik göstermektedir. Anaplastik çeşidinde ilk tanı genellikle 4. evrede konur. Bu evreden sonra hastanın 5 yıl hayatta kalma ihtimali %7’dir. Folliküler, medüller ve papiller tiroid kanseri yaşam süresi 1. ve 2. evrede azalmamaktadır. Ancak her kanserde olduğu gibi tiroid kanserinin de erken tanı oldukça önemli olmaktadır. İlerleyen evrelerde yaşam süresi gittikçe düşmektedir.

Tiroid Kanseri Nasıl Anlaşılır?

Belirtiler kanserin anlaşılmasında ilk adım olmaktadır. Şişlik gibi oldukça yaygın olarak görülen semptom sonrasında kişinin doktor muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Şikayetleri dinleyen doktor ilk olarak el ile muayene eder. Gerekli kan tahlilleri sonrasında ise tiroid sintigrafisi ya da iğne biyopsisi ile tam teşhis konmaktadır.

Tiroid Kanseri Kan Tahlilinde Çıkar mı?

Tiroid bezi tarafından üretilen T3 ve T4 hormonlarındaki bozukluk kan tahlillerinde saptanabilmektedir. Ancak çıkan değerler ile tiroid bezinde kanser hücresi olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

Tiroid Kanseri Yayılır mı?

“Tiroid kanseri yayılır mı?” sorusu tedavi ile ilişkilidir. Belirtilere önem vermeyen ve tedavi edilmeyen kişilerde kanserin metastaz yapma riski yüksektir. Bu yüzden de tedavi edilebilir bir kanser türü olsa da dikkat alınmadığı sürece yaşam süresini kısaltır.

Tiroid Kanseri Ameliyatı

Tiroid kanseri tedavisi için kullanılan ana yöntem ameliyattır. Tiroid bezinin tamamının ya da yarısının alınması gerekli olan bu tedavi yönteminde tümör lenf düğümlerine de yayılmışsa bu bölge de ameliyat sırasında alınır. Boyunda açılan cm kesik ile yapılan ameliyatta uygulanacak olan yöntem kanser türüne göre de değişiklik göstermektedir. Ameliyat açık olabileceği gibi robotik olarak da yapılabilmektedir. Hastaların ameliyat öncesinde doktorundan ameliyat sürecini ve oluşabilecek riskleri detaylıca öğrenmesi gereklidir.

Tiroid Kanseri Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Tiroid kanseri ameliyatı yaklaşık saat sürer. Bu süreyi etkileyen faktörler arasında kanserinin evresi, büyüklüğü ve yeri bulunmaktadır. Genel anestezi ile yapılan ameliyat sonrasında hasta kendine gelene kadar ameliyathane içerisinde bulunan uyanma salonlarında bekletilir.

Tiroid Kanseri Ameliyatı Sonrası

Ameliyat gününde hastada kanama, ses kısıklığı, kalsiyum düşüklüğü gibi komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Ayrıca boğazda açılan kesikten dolayı ağrı, anestezi etkisi ile gelen yorgunluk da olabilmektedir. Hastanın iyileşme sürecinden sonra ise tedaviler devam eder.

Ameliyat sonrasında tümörün büyüklüğü ve kanserin yayılma durumuna göre bazı hastaların tedavisine radyoaktif iyot ile devam edilir. Bu tedavide amaç varsa kalan kanserli hücreleri de yok etmektir. Kimi hastalara ise tedavi yöntemi olarak radyoterapi uygulanır. Bu yöntem ise genellikle anaplastik ve medüller tiroid kanseri olan hastalarda kullanılır. Ameliyattan sonra hastanın hormon üretimini sağlamak amacıyla tiroid hormon ilacı verilir. Bir kısmı ya da tamamı alınan tiroid için gerekli olan ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Kanserin tekrar nüksetmemesi ve konforlu bir yaşama devam edebilmek için düzenli aralıklarla kontrole gidilmelidir. Kontroller sırasında boyun bölgesinde fizik muayenesi, ultrason ve gerekli bazı kan tahlillerinin yapılması gerekmektedir.

Tiroid Kanseri Tekrarlar mı?

Tekrarlama durumunun olmaması için tiroid bezi komple alınır. Ancak kanser hücreleri daha öncesinde başka yerlere metastaz yapmış ise kanserin tekrarlama şansı vardır. Bu oran düşük olsa dahi yine de tedavisi mümkün olabilmektedir.

Yapılan başarılı ameliyatlar ve sonrasında sağlanan kontroller ile gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada 5 yıllık sağ kalım oranı %98,1’dir. Bu yüzden de tiroid kanseri belirtilerinden bir ya da birkaçını barındıran kişilerin doktora başvurması gerekmektedir. Kendini geç gösteren bu kanser türünde erken tanı oldukça önemlidir.

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır