uşak icra müdürlüğü telefon / Uşak 1. İcra Dairesi 2020/153 Duyurusu Hk. – Uşak Organize Sanayi Bölgesi

Uşak Icra Müdürlüğü Telefon

uşak icra müdürlüğü telefon

UŞAK ADLİYESİ

            İcra ve İflas sisteminin yeniden yapılandırılması, icra hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması (Faz I) Yeni İcra Dairesi Modeli Projesi kapsamında, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 17/11/2022 tarih ve E-34372782-269/11057 sayılı yazısı ve ekindeki 11/11/2022 tarih ve E-34372782-264/10977 sayılı Olur'la, Uşak 2. Ve 3. İcra Dairesinin, Uşak 1. İcra Dairesi ile birleştirilmesine, birleştirmeyi müteakip Uşak İcra Dairesi olarak faaliyete geçirilmesine  karar verilmiş, karar doğrultusunda Uşak 2. Ve 3. İcra Dairesinin dosyaları UYAP bilişim sistemi üzerinden Uşak 1. İcra Dairesine aktarılmak suretiyle birleştirme işlemi tamamlanmıştır.  Uşak 1. İcra Dairesinin, Uşak İcra Dairesi olarak faaliyete geçirilmesi sonrası dosya numaralarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.  

           Bu nedenle; UYAP bilişim sistemi üzerinden yapılan birleştirme işlemi sonucunda Uşak 2. Ve 3.  İcra Dairesinden aktarılan dosyalara ait esas numaraları ile bu dosyaların Uşak 1.İcra Dairesinden almış olduğu yeni esas numaralarını gösterir liste aşağıda yayınlanmıştır. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi/kuruluşlarca Uşak 2. Ve 3. İcra dairesine yapılacak tüm ödemelerin (borç tahsilatı, maaş kesintisi ödemeleri, masraf avansı, harç ve vergiler v.s.) 01/01/2023 tarihinden itibaren Uşak(1)İcra Dairesi'nin aşağıda belirtilen banka hesaplarına gönderilmek suretiyle yapılması gerekmektedir.
Bu itibarla, Uşak 2. Ve 3. İcra Dairesine gönderilmekte olan ödemeleri yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi/kuruluş yetkililerinin/görevlilerinin, yayınlanan listeden Uşak 2. Ve 3.İcra Dairesine ait (eski) esas numarası sorgulanarak karşılığında almış olduğu yeni esas numarasının tespitinin yapılması suretiyle Uşak (1)İcra Dairesinde almış olduğu yeni esas numarasını ve alacaklı/borçlu bilgilerinin açıklamalar kısmına yazılarak Uşak (1)İcra Dairesine ait banka hesaplarına gönderilmesi gerektiği hususu ilanen duyurulur. 

ÖNEMLİ NOT : Uşak İcra Dairesinin faaliyete geçmesi sonrası, dosya numaralarında ve banka hesaplarında herhangi bir değişiklik  olmayacak olup, listede belirtilen dosya numaraları ve aşağıda belirtilen  banka hesaplarının kullanımına devam edilecektir.                                        

USAK ICRA DAIRESI EMANET HESABI :
(Borç ödemeleri, masraf avansı ödemeleri, maas kesintilerinin gönderilecegi hesap)
IBAN No : TR22 0001 5001 5800 7273 3988 52
Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vergi Dairesi : Usak Vergi Dairesi
Vergi No : 1780091193
USAK ICRA DAIRESI HARÇ HESABI :
IBAN No : TR03 0001 5001 5800 7299 2856 81
Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.


ILETISIM BILGILERI :
Usak Adliyesi Santral                         : 0 276 231 50 10 ( 6 hat )
Icra Dairesi Müdürü                           : 1150
Danısma ve Kalite Yönetim Bürosu     : 1176
Esas ve Aile Bürosu                            : 1989 - 1162
Haciz Bürosu                                     : 1164-1166-1167-1168-1170-1178-1183
Mali Islemler Bürosu                          : 1489 - 1157 - 1160
Satıs Bürosu                                      : 1140 - 1175 - 1177

İcra Daireleri Aktarılan Dosya Bilgileri

2. İCRA DAİRESİ DEVREDEN DOSYA BİLGİLERİ

3. İCRA DAİRESİ DEVREDEN DOSYA BİLGİLERİ

4. İCRA DAİRESİ DEVREDEN DOSYA BİLGİLERİ

 

×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.

 

2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel:Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId)

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

Merkez Uşak 1.İcra Müdürlüğü İcra Borcu Sorgulama ve İletişim

Adalet Bakanlığı tarafından vatandaşların hizmetine sunulan UYAP vatandaş portal sistemi sayesinde adliyeler ayağınıza geliyor. Uşak 1.İcra Müdürlüğü icra dosyasını veya Adliyede işlem gören tüm dava dosyalarınızı internet üzerinden sorgulayabilir bilgi alabilirsiniz. Sorgulama işlemi kısaca şu şekilde yapılabilir;

TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yaparak Merkez Uşak 1.İcra Müdürlüğü icra dosyası borcu sorgulama işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tabiki dosya numaranızı biliyor olmanız gerekiyor. Ayrıca bu  yazımız içeriğinde Merkez Uşak 1.İcra Müdürlüğüne ait vergi numarası, hesap numarası, banka şube kodu ve telefon numarası bilgilerine erişebilirsiniz.

Merkez Uşak 1.İcra Müdürlüğü İcra Dosyası ve diğer dosyalarınızı UYAP Vatandaş Portal sistemini kullanarak sorgulamak için lütfen bağlantıyı tıklayınız. (e imzanız yoksa açılan pencerede “imzasız” butonunu kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra işleminize devam edebilirsiniz.)

Merkez Uşak 1.İcra Müdürlüğü;Seeking answerTelefon: 276 2231021Faks: 276224 3127Vergi Numarası: 1780091193Hesap (İban) Numarası: Tr220001500158007273398852Banka Şube Kodu: 1500132064Banka İsmi: Vakıf BankNot: Yukarıda belirtilen hesap numaraları ve banka bilgileri zaman içinde çeşitli sebeplerle değişebilmektedir. Belirtilen hesap numaralarına para yatırılmadan önce mutlaka telefon ederek hesabın doğruluğu kontrol edilmelidir. Bu konuda sorumluluk tamamen hesaba para havalesi yapana aittir.

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır