yeşil pasaport süre uzatımı / Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri başladı - Türkiye Gazetesi

Yeşil Pasaport Süre Uzatımı

yeşil pasaport süre uzatımı

YEŞİL PASPORT için yapılan yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan yeşil pasaportların geçerlilik sürelerinin uzatılması işlemlerini bugünden itibarne ücretsiz yapmaya başladı. Bunun üzerine vatnadaşlar Yeşil Pasaport için gerekli evraklar, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir? - Yeşil Pasaport süresi konularını araştırmaya başladı. İşte Yeşil Pasaport hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLERE VERİLİR?

1- TBMM Eski Ãœyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya bu kadro derecesinden çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6- Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

 • ÖzelleÅŸtirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiÅŸ bulunmak,
 • KuruluÅŸ sermaye payının en az %51'i devlete ait kamu kuruluÅŸu olmak,
 • Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına baÄŸlı olmak,
 • Kamu görevlisi olmak,
 • 4603 Sayılı Ä°ÅŸ Kanununa tabi olmak ÅŸartlarının tamamını taşıyan ve bu ÅŸartları taşırken EMEKLÄ° olan veya ÇEKÄ°LEN personel.

7- Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;

 • ÖzelleÅŸmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiÅŸ bulunmak,
 • Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması ÅŸartlarının tamamını taşıyan veya bu ÅŸartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Çalışanlar İçin; Hususi Pasaport Talep Formu. (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

(Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilen yetkili kişi tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu formdur.)

Emekliler İçin; Emeklilik Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, Müdürlüğümüze yapılacak ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, emekli olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) emekli olunan tarihteki kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

İstifa/Çekilme İçin; İstifa/Çekilme Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, istifa/çekilme olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)
Hak Sahibi Merhum ise; Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, hak sahibi eş adına, hak sahibinin çalıştığı kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat edilen tarihteki kadro derecesini ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.

Yukarıda sayılan belgeler hususi pasaport ilk başvuru ve hususi pasaport yenileme işlemlerinin her ikisi için de istenmektedir.

YEŞİL PASAPORT SÜRESİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az kalan pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor.

5 Mayıs itibarıyla hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle geçerlilik süresi dolan veya dolmasına 1 yıldan az süre kalan hususi pasaportların geçerlilik süresinde uzatma işleminin başladığının ifade edildiği İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hususi pasaportların geçerlilik süresinin uzatma işlemi kapsamında; 01 Haziran 2010 tarihinden sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş, vb) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmelidir. Hususi pasaport uzatma işlemi ücretsizdir. Süresi uzatılacak pasaportun geçerlilik süresinin dolmuş olması veya dolmasına bir yıldan az süresi kalmış olmalıdır. Kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde hak sahiplerinin pasaport süresi en fazla beş yıl uzatılır. Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde hususi pasaport başvurusunda olduğu gibi çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep edilir. Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda; Pasaport Kanununda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılır. Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde yasal temsilcilerin muvafakatı alınır."

Hususi Pasaport

Hususi Pasaport

Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) Nedir?

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar. Sadece uçak bileti alıp check-in işlemi gerçekleştirip farklı bir prosedürü yerine getirmek zorunda kalmadan seyahat edebilirler.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.

 • TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,
 • Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,
 • Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),
 • Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,
 • Devlet sporcularına,
 • Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,
 • 2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş insanlarına,
 • Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

Hususi pasaport başvurusu yapacak kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak ve gerekli ödemeleri yaparak il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yeşil pasaport başvurusu için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından online olarak alınabilir.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar

Yeşil pasaport hakkını kullanmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurularını yapabilir.

 • Çalışanlar için: Memurun çalıştığı kurumun il, bölge veya genel müdürlüğünce hazırlanmış imza sirküleri
 • Emekliler için: Emekli oldukları tarihte verilen kadro bilgisini gösteren belge
 • İstifa etmiş kişiler için: Çalıştığı dönemdeki kadrosunu gösteren belge
 • Hak sahibi vefat edenler için: Hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kadro bilgisini gösteren belge
 • 18 yaşından küçükler için: Velilerden alınmış muvafakatname
 • Öğrenci belgesi (Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf ( 5 x 6 cm)
 • Nüfus cüzdanının aslı

Yeşil Pasaport Süresi Ne Kadar?

Yerli ve Milli pasaport üretimine başlanması sebebiyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. Süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan pasaportların  geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlanırken, süre uzatma işlemi ücretsiz yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yeşil Pasaport Yenileme

Yeşil pasaportunuzu yenileyebilmeniz için eski pasaportunuzun süresinin dolması gerekmektedir. Yenileme işlemi Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Yenileme İşlemi için İstenen Belgeler

Yeşil pasaport alırken istenen belgelere ek, eski pasaportunuzdan oluşmaktadır. Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden e-başvuru yaparak sadece defter bedelini yatırarak hususi pasaport yenileme işlemlerini yapabilirsiniz.

Diğer tüm belgeleri görmek için Pasaport için istenen evraklar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yeşil Pasaport Yenileme Ücreti

Yeşil pasaport harcı alınmamaktadır. Hem ilk kez hususi pasaport alacaklardan hem yenileme yapacaklardan sadece defter bedelini ödemeleri talep edilmektedir.

2023 yılı yeşil pasaport defter bedeli ise tüm başvuru süreleri için 501 TL'dir.

Yeşil Pasaportun Avantajları

Yeşil pasaport sahibi kişilerin vizesiz gidebileceği ülkeler listesine buradan ulaşabilirsiniz. Hususi pasaport ayrıca pasaport harcından da muaf tutulur.

Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Hususi (yeşil) pasaportu olanların sahip olduğu bazı ayrıcalıklar bulunmaktadır. Bunlardan biri de vize almalarına gerek kalmadan bazı ülkelere seyahat edebilmeleridir. Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebileceği ülkeler arasında   yer almaktadır.

Tüm ülkeleri görmek için Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yeşil Pasaport Alma Şartları

Yeşil pasaport birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolu memurlara ya da bu şartları sağlayan emekli memurlara, eski bürokratlara, bazı şartları sağlayan ihracat yapan iş insanlarına, il ve ilçelerde görev yapan ya da birinci dereceden emekli olan belediye başkanlarına, devlet sporcuları gibi kişilere ve uygun şartları sağlayan aile üyelerine verilir. 

Aile Üyelerinin Yeşil Pasaport Alma Şartları

Yeşil pasaport hakkına sahip kişinin çocuğu 18 yaşından küçük ise şartsız bir şekilde pasaport alabilir. 25 yaş altı için de birlikte ikamet etmek, herhangi bir işte çalışmamak, evli olmamak, öğrenimine devam etmek gibi şartları sağlaması gerekir. Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, velayet sahibi ebeveynin onayı aranır.

Anne ve babanın boşanma davasının devam sürecinde kesinleşme şerhi aranmaksızın mahkemece verilen ara karara göre işlem yapılır.

Yeşil pasaport hak sahibinin vefatı halinde reşit olan çocuklar için yasal temsilci aranmaz, reşit olmayan çocuklar için sağ olan ebeveynin ya da yasal temsilcisinin onayı gerekir.

Eş durumundan dolayı şart aranmaksızın yeşil pasaporta sahip olunabilir. Detaylı bilgi için Pasaport İşlemleri web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İhracat Yapan Kişilerin Yeşil Pasaport Alma Şartları

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan (3 yıllık toplam ihracatı 1.5 milyon dolar üzerinde olan) ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilir. İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları bu hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilir. 

Detaylı bilgi ve başvuru formuna ulaşmak için Yeşil Pasaport Başvuru Formu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaç Yıllık Memur Yeşil Pasaport Alabilir?

Kaç yıllık memuriyet hizmeti olduğuna bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışanlar yeşil pasaport alabilir.

Yeşil Pasaport Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yeşil pasaport kaç günde çıkar?

Başvuru yaptıktan sonra kişiselleştirilen pasaportlar PTT kargo ile il merkezlerine 1 ila 2 gün, ilçe merkezlerine en geç 4 iş günü içinde teslim edilebilmektedir.

Hususi damgalı talep formu nereden alınır?

Hususi/Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formunu https://randevu.nvi.gov.tr web sitesi üzerinden temin edebilirsiniz.

Hususi pasaport ne kadar süreli verilir?

Hususi damgalı yeşil pasaportların geçerlilik süresi; Yerli ve Milli pasaport üretimine başlanması sebebiyle  5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. Süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan pasaportların  geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlanırken, süre uzatma işlemi ücretsiz yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yeşil pasaportun süresi nasıl uzatılır?

Yeşil pasaportunuzun süresini uzatmak için Haziran 2010'dan sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak kullanılamayacak şekilde hasar görmüş pasaportunuz ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat etmeniz gerekir.

Hususi (yeşil) pasaport uzatma işlemi ücretsiz yapılmaktadır.

Yeşil pasaportlar nerede yenileniyor?

Yeşil yani hususi pasaportlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yenilenmektedir.

Bordo pasaport ile yeşil pasaport arasındaki fark nedir?

Yeşil pasaport devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine verilirken; bordo pasaport için devlet çalışanı olma şartı aranmaz.

Amerika’ya yeşil pasaportla gidilir mi?

Yeşil pasaportla vizesiz gidebileceğiniz yerler arasında Amerika yer almamaktadır. Amerika için ayrıca vize başvurusu yapılması gerekmektedir.

Yeşil pasaport Rusya’da geçerli mi?

Rusya, yeşil pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan ziyaretler için vize talep etmemektedir. Yeşil pasaportunuzla Rusya’ya vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri başladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan hususi (yeşil) pasaportların geçerlilik sürelerinin uzatılması işlemleri ücretsiz yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az kalan pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor.
Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemi kapsamında 1 Haziran 2010'dan sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş vb.) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmesi gerekiyor.
Geçerlilik süresi dolmuş veya dolmasına bir yıldan az kalmış pasaportların süresi, ilgili kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde en fazla 5 yıl uzatılabiliyor.

https://www.haberler.com/guncel/hususi-pasaport-icin-sure-uzatma-islemi-bugun-15232425-haberi/

Son Güncellenme:

Pasaport yurt dışı seyahatlerinde yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan resmi belgedir. Bu belge olmadan yurt dışına seyahat edilemez. Borda, gri ve yeşil gibi türleri bulunur. Pasaport türleri meslek ve dereceye göre verilmektedir.

Haberin Devamı

Yurt dışı evrakları arasında gerekli olan pasaportun belirli bir süresi bulunur. Belirlenen süre sonrası pasaportun yenilenmesi gerekir. Bu işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Pasaport Yenileme Randevusu 2023

Pasaport yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alınması gerekir. Alo 199 çağrı merkezinden veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alınabilir.

 • https://randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.
 • Pasaport sayfasına girin.
 • Pasaport türünüzü seçin.
 • Ekranda karşınıza gelen bilgileri girin ve ‘Devam Et’ butonuna basın.
 • Bağlı olduğunuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçin.
 • İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.
 • İleri butonuna basın. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.
 • Karşınıza çıkan ekrana HES Kodunuzu yazın ve ileri butonuna basın.
 • Kişiyi, randevu tarihi ve saatini seçin ileri butonuna basın.
 • Telefonunuza gelen onay kodunu doğrulama alanına yazın ve ileriye basın.

e-Devlet Pasaport Yenileme Randevusu

 • e-Devlet pasaport randevu sayfasına gidin.
 • e- Devlet kimlik bilgilerinizi doğrulayın.
 • Yeni Randevu butonuna tıklayın.
 • Bilgilendirme yazısını okuyun ve onaylayın.
 • Pasaport türünü seçin.
 • İl, ilçe bilgilerini seçin ve ‘Devam Et’e basın.
 • Kişi bilgisini seçin ve ‘Devam Et’e basın.
 • Karşınıza gelen ekranda Kişi’yi seçin. Randevu tarihi, randevu saatini belirleyin. Son alana HES Kodunuzu girin. Ekle’ye basın.
 • Randevu Oluştur butonuna basın.

Pasport Ücreti 2023

        Süre         Harç Ücreti        Defter Bedeli        Toplam

 • 6 Ay         689,70 TL            501,00 TL            1.190,70 TL

 • 1 Yıl        1.008,30 TL            501,00 TL            1.509,30 TL

 • 2 Yıl         1.646,10 TL            501,00 TL            2.147,10TL

 • 3 Yıl      2.338,50 TL          501,00 TL            2.839,50 TL

 • 3+ Yıl    3.295,50 TL          501,00 TL            3.796,50 TL

Pasaport Yenileme İşlemi için Gerekli Evraklar

 • Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)
 • Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
 • Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi
 • 1 adet biometrik fotoğraf
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.
 • Parmak izi
 • 18 yaş altı çocuklar için muvafakatname
 • Şu an kullanılan pasaport

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır